Wix Get Subscribers

fra Wix
Gratis

Wix Get Subscribers

Hver besøgende, der tilmelder sig via Get Subscribers, bliver automatisk tilføjet til din mailingliste. Du kan straks sende smukke nyhedsbreve, invitationer, opdateringer & mere til dem gratis!

Tilføj Get Subscribers, og hold kontakten med dine kunder.

  • Tilføj en formular med blot 1 klik, og begynd med at samle dine besøgendes e-mail.

  • Send nemt e-mails, opdateringer, marketingmateriale & mere via Mine hjemmesider & Send nyhedsbrev.

  • Administrer dine abonnenter via Mine hjemmesider > Kontakter > Abonnenter

  • Tilpas din abonnerformular, så den passer til din hjemmesides look

  • Få en e-mail, når nogen tilmelder sig