top of page

Wix Logo Maker – yderligere brugsvilkår

1. 

Under forudsætning af betaling af de angivne gebyrer for et Wix-logo kan du frit bruge dit Wix-logo til kommerciel eller personlig brug i henhold til nedenstående vilkår.

2. 

Ved at bruge Wix Logo Maker anerkender, accepterer og erklærer du følgende:

2.1.

Ikoner, fonte, farver og øvrige designelementer, der tilbydes til dig via Wix Logo Maker (under et kaldet "logoelementerne"), leveres på en ikke-eksklusiv basis til alle brugere af Wix-tjenesterne. Vi kan derfor ikke garantere, at dit Wix-logo ikke vil være væsentligt tilsvarende, eller endda identisk, med andre brugeres Wix-logoer.

2.2. 

Du skal overholde alle love, meddelelser og regler vedrørende ophavsret og varemærker og må ikke bruge, kopiere, reproducere, modificere, oversætte, offentliggøre, udsende, sende, fremføre, uploade, vise, give i licens, give i sub-licens, udleje, udlåne, overdrage, give som gave, sælge eller på anden måde overdrage eller distribuere til noget formål overhovedet, nogen del af logo elementerne på nogen måde, der krænker nogen tredjeparts rettigheder eller gældende love, regler eller bestemmelser. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du udviser tilstrækkelig omhu ved vurderingen af, om dit Wix-logo kan udløse fremsætning af et krav, og ikke er omfattet af nogen tredjeparts rettigheder.

2.3. 

TJENESTERNE I WIX LOGO MAKER OG LOGOELEMENTERNE LEVERES I DEN STAND, DE ER OG FOREFINDES, MED ALLE FEJL OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER GARANTI VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER, VAREMÆRKEOVERENSSTEMMELSE, LOVLIGHED, SØMMELIGHED ELLER MULIGHEDEN FOR AT REGISTRERE ELLER BRUGE ET WIX-LOGO SOM ET VAREMÆRKE I EN JURISDIKTION.

2.4. 

Wix skal ikke på nogen måde være ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skade, indirekte tab eller for følgeskader eller pønalerstatning, for tab eller skade af nogen art eller karakter, der er lidt som følge af: (i) din brug af logoelementerne, eller (ii) det indhold, du leverer, som en del af dit Wix-logo, herunder nøjagtigheden og hensigtsmæssigheden af alle data og alt indhold, du præsenterer i forbindelse med din brug af Wix Logo Maker, herunder dit firmanavn, dit slogan og øvrige detaljer.

2.5. 

Du kan muligvis registrere eller bruge dit Wix-logo som et varemærke, og vi anbefaler, at du kontakter en advokat vedrørende muligheden for at bruge og/eller registrere dit Wix-logo. Du vil ikke anfægte gyldigheden, lovligheden, brugen eller varemærkeregistreringen af et tilsvarende eller et identisk logo, der er skabt og/eller anvendes af en anden bruger af Wix Logo Maker ved brug af nogen af logoelementerne til varer eller ydelser (herunder konkurrerende ydelser), og du giver dit samtykke til andre Wix-logobrugeres registrering og brug af sådanne logoer.

2.6. 

Du må ikke bruge et logoelement, der er inkorporeret i dit Wix-logo, alene, og du må kun bruge dit Wix-logo i sin helhed og som downloadet af dig ved købet og under forudsætning af, at gebyret er betalt.

2.7. 

Du må ikke skabe nogen afledte værker af eller ændre dit Wix-logo, efter du har købt og downloadet det.

2.8. 

Eventuelle ændringer af Wix Logo foretaget efter du har foretaget dit køb vil oprette et nyt logo, som du skal købe og betale for.

2.9. 

Du må ikke kopiere eller på anden måde bruge logoelementer, du får vist i Wix Logo Maker, som du ikke har købt og betalt for.

2.10. 

Du må ikke bruge Wix Logo Maker til at skabe et Wix-logo, der er pornografisk, udviser seksuelt eksplicit adfærd, er voldeligt eller med rimelighed kan tænkes at forårsage skade, eller som er krænkende, chikanerende, tyranniserende, injurierende eller ærekrænkende, eller som på anden måde skabes eller anvendes til et ulovligt formål.

2.11. 

Du forpligter dig og giver samtykke til, at Wix i al evighed, i hele verden og gratis med henvisningsformål må vise enhver version af dit logoelement (eller enhver del af det) på Wix Logo Maker-platformen og må bruge det til ethvert Wix markedsførings- og promoveringstiltag, online og/eller offline, og må modificere det så vidt nødvendigt til sådanne formål, og du frasiger dig ethvert krav mod Wix eller enhver anden, der på vegne af Wix refererer til sådanne begrænsede brugsmåder.

2.12. 

Sørg for, at du har rettighederne til at bruge de skrifttyper, du uploader. Vi kan ikke hjælpe i forbindelse med problemer med uploadede skrifttyper.

3. 

Uanset hvad der er angivet i vores generelle vilkår for brug, kan gebyrer betalt for et Wix-logo ikke refunderes. Hvis du har grund til at antage, at der er sket en forkert opkrævning, bedes du skrive til Customer Care senest syv dage efter købet og bede om at få annulleret gebyret for dit Wix-logo. Vi vurderer, hvorvidt du er berettiget til refusion, dog forudsat at din anmodning om refusion blev modtaget senest 7 dage efter købet, og at du ikke har downloadet dit Wix-logo.

4. 

Bemærk, at når du har købt logopakken, har du ikke mulighed for at opgradere til en anden Wix-logopakke, så vælg den pakke, der passer bedst til dit behov.

bottom of page