top of page

Wix.com Brugsvilkår

Sidst revideret: 10. februar 2020

Velkommen til Wix.coms brugsvilkår!

 

Vi er virkelig glade for at have dig ombord. Tak, fordi du valgte at bruge vores tjenester.

 

Nedenfor har vi listet vigtige juridiske vilkår, der gælder for alle som besøger vores hjemmeside eller benytter vores tjenester. Disse vilkår er nødvendige for at beskytte både dig og os og for at gøre vores tjenester mulige og sjovere for alle. Wix tilbyder en lang række tjenester og funktioner, og dele af vilkårene nedenfor er muligvis ikke relevante for de specifikke tjenester, du anvender.

 

Vi forstår at juridiske udtryk kan være udmattende at læse, så vi har prøvet at gøre oplevelsen mere behagelig. Hvis du har nogen forslag til, hvordan vi kan forbedre dem, er du mere end velkommen til at kontakte os på support@wix.com.

1. Introduktion
1.1.  Vores formål

Vores tjenester giver vores brugere muligheden for nemt at oprette en flot og meget funktionel online tilstedeværelse, til at administrere og promovere virksomheder, indhold og ideér, samt at få en god oplevelse imens tjenesterne bruges - uden at være teknisk anlagt, eller være en designguro. Som vi beskriver nedenfor, tilbyder vi vores brugere mange værktøjer og funktioner til hjemmesideoprettelse, webshop-platforme, nyhedsbreve, gallerier, medieafspillere, mobile apps, samt omline værktøjer & tjenester. Hjemmesider og platforme, oprettet af brugerne, kaldes under et i det følgende ”Brugerplatform(e)

#ItsThatEasy

Wix.com tilbyder online- og mobiltjenester og –værktøjer, der lader dig oprette, administrere og/eller bruge din egen online- og mobil- tilstedeværelse.

1.2. Juridisk aftale

Disse Wix.com brugsvilkår ("Brugsvilkår"), sammen med sådanne yderligere vilkår, som specifikt gælder for nogle af vores tjenester og funktioner som præsenteret på hjemmeside(r) tilhørende Wix.com ("Wix-hjemmeside", og samlet kaldet - "Wix-vilkårene") fremlægger alle de vilkår og betingelser, der gælder for enhver besøgende eller bruger ("Bruger" eller "Du") af Wix-hjemmesiden, Wix-mobilapplikationen (”Wix-appen”) og/eller andre tjenester, applikationer og funktioner der tilbydes af os i forhold dertil, medmindre vi udtrykkeligt oplyser andet (alle tjenester, der tilbydes via Wix-hjemmesiden eller Wix-appen kaldes under et "Wix-tjenester" eller "Tjenester").

 

Wix-vilkårene udgør en bindende juridisk kontrakt der håndhæves mellem Wix.com Ltd. og dets associerede selskaber og datterselskaber over hele verden ("Wix", "os" eller "vi") og dig, hvad angår brugen af Wix-tjenester – så læs dem venligst omhyggeligt.

 

Du må kun besøge og/eller bruge Wix-tjenester og/eller Wix-appen, hvis du fuldt ud accepterer Wix-vilkårene - og ved brug af og/eller tilmelding til nogen som helst Wix-tjeneste tilkendegiver du og bekræfter dit informerede samtykke til disse brugsvilkår samt alle andre Wix-vilkår der gælder for din brug af eventuelle Wix-tjenester. Hvis du ikke læser, fuldt ud forstår og accepterer Wix-vilkårene, skal du straks forlade Wix-hjemmesiden og undgå eller afbryde al brug af Wix-tjenester.

Ved at bruge vores tjenester anerkender du, at du har læst vores Privatlivspolitik, der findes på http://www.wix.com/about/privacy (”privatlivspolitik”).

#ItsThatEasy

Ved at besøge vores hjemmeside eller bruge vores applikation og/eller tjenester indgår du en juridisk aftale med os, der består af disse: Vilkår for brug samt de juridiske betingelser for vores ekstraydelser.

Ved at bruge vores tjenester tilkendegiver du din accept af disse vilkår, og du anerkender, at du har læst vores Privatlivspolitik. Du må ikke bruge vores tjenester hvis du ikke samtykker til alle vores vilkår.

1.3. Brugerkonto

For at få adgang til og benytte visse sektioner og funktioner i Wix-tjenester, skal du først registrere og oprette en konto hos Wix ("Brugerkonto").

 

Hvis nogen anden end dig selv får adgang til din brugerkonto og/eller en af dine brugerplatforms indstillinger, kan de udføre handlinger der er tilgængelige for dig (medmindre specifikt angivet på Wix-tjenester), foretage ændringer på din(e) brugerplatform(e) og brugerkonto samt acceptere de juridiske vilkår som findes deri, lave forskellige erklæringer og garantier med mere - og alle disse aktiviteter vil blive anset for at have fundet sted på dine vegne og i dit navn.

 

Derfor vil vi på det kraftigste opfordre dig til at holde legitimationsoplysninger for log ind på din brugerkonto fortrolige og kun tillade en sådan adgang for folk, du har tillid til - da du alene vil være fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted på dine brugerplatforme og/eller brugerhjemmesider (herunder for eventuelle erklæringer, garantier og tilsagn deri), uanset om de specifikt er godkendt af dig, ligesom du er ansvarlig for eventuelle skader, udgifter eller tab der kan skyldes sådanne aktiviteter.

 

Du skal give korrekte og fyldestgørende oplysninger, når du registrerer din brugerkonto og bruger Wix-tjenester, da du er den eneste og eksklusive rettighedshaver. Vi opfordrer dig på det kraftigste til at give os dine egne (eller din virksomheds) kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger, herunder din gyldige e-mailadresse, som vi kan få brug for til at identificere og bestemme den faktiske og rette ejer af brugerkonto og/eller brugerindhold (som defineret nedenfor) som er forelagt os.

 

I tilfælde af en uoverensstemmelse om ejerskab til brugerkontoen, forbeholder vi os retten til at bestemme ejerskabet til en brugerkonto baseret ud fra vores rimelige vurdering, uanset om en uafhængig undersøgelse er blevet udført af os. hvis vi ikke kan træffe en sådan afgørelse (som vi måtte skønne efter vores eget skøn), forbeholder vi os retten til at undlade at gøre dette og/eller suspendere en brugerkonto, indtil de parter, der bestrider et sådant ejerskab, når frem til en løsning, uden ansvar over for dig eller nogen anden part. Vi kan anmode om dokumentation (f.eks. myndighedsudstedt ID, en erhvervslicens), som kan hjælpe os med at fastlægge ejerskabet. Blandt andet kan vi overveje de principper, der er anført nedenfor.

 1. Wix vil anse ejeren af en brugerkonto, brugerplatform og/eller brugerindhold oprettet og/eller uploadet til den relevante Wix-tjeneste for at være den person eller enhed, der har adgang til den e-mailadresse og derefter opført i Wix's registreringer for den pågældende brugerkonto hvorunder en brugerplatform eller brugerindhold blev oprettet.

 2. Hvis nogen som helst betalingstjenester (som defineret i afsnit 5 nedenfor) blev indkøbt via en brugerkonto, vil Wix anse ejeren af den pågældende brugerkonto og/eller den relevante brugerplatform og/eller det relevante brugerindhold oprettet i henhold hertil for at være den person eller enhed, hvis faktureringsoplysninger blev brugt til at købe sådanne betalingstjenester ("faktureringsoplysninger"). Uanset ovenstående, hvis en brugerplatform var tilknyttet et eksternt domænenavn (enten importeret eller købt som en del af visse betalingstjenester, som defineret nedenfor), og sådanne domæneregistreringsoplysninger er offentligt tilgængelige via WHOIS database på www.whois.net i Wix’ database, vil Wix anse ejeren af en sådan brugerhjemmeside for at være den person eller enhed der er registreret som ejer af det pågældende domænenavn i henhold hertil. I tilfælde af, at både en person og en organisation er registreret som ejer af eller den registrerende virksomhed for et sådant domæne, vil Wix anse organisationen som den faktiske ejer af domænet og dermed  som værende ejer af den brugerplatform, der er tilsluttet det pågældende domæne. I tilfælde af, at faktureringsoplysningerne angiver en person som ejer af brugerplatformen, og domænenavnsregistreringen angiver en anden ejer, skal  Wix anse den person, der er registreret som ejer af det domæne, der er forbundet med Wix-kontoen, som ejer af brugerplatformen.

 3. Uanset foranstående skal Wix være berettiget til at fastlægge ejerskabet af brugerindhold og/eller en brugerplatform efter eget valg, herunder ved at se bort fra de indikationer, der er fastlagt ovenfor, i tilfælde af, at Wix efter eget valg vurderer, at situationen berettiger en sådan fastlæggelse af ejerskabet, på baggrund af den faktiske situation, der vurderes af Wix.

#ItsThatEasy

For at bruge vores tjenester, er du nødt til at oprette en brugerkonto.

 

Du bør opbevare dit brugernavn samt adgangskode et beskyttet og sikkert sted og kun tillade folk du har tillid til at få adgang til din konto eller dine hjemmesideindstillinger.

 

Alle aktiviteter der finder sted på din brugerkonto eller på din hjemmeside er dit ansvar.

De kontooplysninger du giver os skal være dine egne (eller virksomhedens) og være præcise og fuldstændige.

Vi vil fastlægge ejerskabet af alle brugerkonti.

2. Dine forpligtelser
2.1. Du erklærer og garanterer, at:
 1. du er mindst tretten (13) år, eller seksten (16) år, hvis du er et individ i Den Europæiske Union (EU), eller har myndighedsalder i din jurisdiktion og har den juridiske autoritet, ret og frihed til at indgå i Wix’ vilkår og at lave en bindende aftale på dine egne vegne eller på vegne af den person eller enhed, som du indgår i Wix’ vilkår for;

 2. du er ikke bosiddende i (eller vil bruge Wix-tjenester i) et land, som den amerikanske regering har embargo mod vedrørende brug af Wix-tjenester, og at dit navn ikke forekommer på det amerikanske finansministeriums liste over specielt udpegede statsborgere eller på enhver anden gældende handelssanktioneringsforordning;

 3. dit bopælsland og/eller dit indregistreringsland for din virksomhed er det samme som det land, der er angivet i kontakten og/eller på den faktureringsadresse du giver os;

 4. du forstår, at Wix ikke giver nogen juridisk rådgivning eller anbefalinger med hensyn til nogen som helst love eller krav, der gælder for din eller nogen af dine slutbrugere eller din overholdelsen heraf;
   

  Og - specifikt vedrørende dit brugerindhold:
   

 5. du bekræfter, at du ejer alle rettigheder til indhold uploadet eller leveret af dig, eller importeret, kopieret eller uploadet af Wix-tjenester på dine vegne til din brugerplatform ("brugerindhold"), herunder eventuelle mønstre, billeder, animationer, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, kode, illustrationer, kompositioner, kunstværker, grænseflader, brugernavne, oplysninger du afgiver med henblik på at oprette et navn for et subdomæne, tekst, litterære værker og alle andre materialer ("indhold") eller på anden måde har (og vil fortsat have) den fulde effekt, ret, licenser, samtykker og myndighed af og til brugerindhold, som er nødvendigt for lovligt at få adgang til, importere, kopiere, bruge, offentliggøre, overføre eller licensere sådant brugerindhold, for så vidt angår dig og alle vores tilknyttede virksomheder;

 6. at du har (og vil opretholde) fuld beføjelse, ejerskab, licenser, samtykker og bemyndigelse til at tillade Wix-tjenester at opnå adgang til enhver hjemmeside og/eller onlinetjenester med henblik på at importere, kopiere, vise, uploade, sende og/eller på anden måde bruge dit brugerindhold;

 7. at brugerindholdet er (og vil fortsat være) sandt, aktuelt, præcist, ikke-krænkende af nogen tredjeparts rettigheder og på ingen måde ulovligt for dig at uploade, importere, kopiere, besidde, sende, overføre, vise eller på anden måde bruge, i det land, hvor du eller din brugerplatforms besøgende og/eller brugere ("Slutbrugere") bor, eller for Wix og/eller dine slutbrugere at få adgang til, importere, kopiere, uploade, bruge eller eje i forbindelse med Wix-tjenester;

 8. at du har fået alle samtykker og tilladelser der kræves i henhold til alle gældende love vedrørende opslag, overførsel og offentliggørelse af personlige oplysninger og/eller billede eller lighed med en person, enhed eller ejendom, som er en del af brugerindhold og at du vil overholde alle love der gælder herfor.

#ItsThatEasy

For at bruge vores tjenester er der visse forpligtelser og vilkår du skal acceptere.

Blandt andet skal du have nået en vis myndighedsalder, have lovligt ophold og bruge vores tjenester i et tilladt område.

Derudover skal du: eje alle rettigheder til det indhold du uploader eller udgiver eller som vi får adgang til, importerer og/eller uploader for dig via vores tjenester; sikre, at sådant indhold er lovligt og pålideligt, og at alt hvad du gør med det (eller lader Wix eller dine slutbrugere gøre med det) er lovligt.

2.2. Du forpligter dig til og accepterer at:
 1. helt og holdent overholde alle gældende love og andre aftalevilkår, der styrer din brug af Wix-tjenester (og enhver relateret interaktion eller transaktion), herunder de specifikke love der gælder for dig eller dine slutbrugere i hvilken som helst af dine geografiske placeringer;

 2. være eneansvarlig og pligtig med hensyn til hvilken som helst anvendelse af Wix-tjenesterne som finder sted under din brugerkonto og/eller brugerplatform(e) samt for alt dit brugerindhold (herunder for eventuelle konsekvenser af at få adgang til, importere, uploade, kopiere, bruge eller offentliggøre sådant brugerindhold eller med hensyn til Wix-tjenester);

 3. regelmæssigt og uafhængigt gemme og sikkerhedskopiere alt dit brugerindhold og de oplysninger der bliver håndteret af dig vedrørende din brugerplatform, også hvad angår slutbrugere, brugerprodukter og de programmer og/eller tredjepartstjenester der  bruges af dig;

 4. fra tid til anden modtage salgsfremmende meddelelser og materialer fra Wix eller dets partnere, med post, e-mail eller på anden måde for kontakt som du har oplyst os (herunder dit telefonnummer til opkald eller tekstbeskeder). Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne reklamematerialer eller meddelelser - så bare meddel os det til enhver tid;

 5. tillade Wix i al evighed i hele verden og gratis at bruge enhver version af din brugerplatform (eller dele heraf) for hvilken som helst Wix marketing og salgsfremmende aktivitet, online og/eller offline, og ændre det som med rimelighed kan være krævet til sådanne formål, og du giver afkald på ethvert krav mod Wix eller nogen der handler på dets vegne i forbindelse med alle tidligere, nuværende eller fremtidige moralske rettigheder, kunstneriske rettigheder eller andre lignende rettigheder over hele verden som du måtte have i eller til din brugerhjemmeside med hensyn til sådanne begrænsede tilladte anvendelser.

 6. Wix har alene ret til at bestemme over de midler, måder og metoder der bruges til at udføre Wix-tjenester, herunder de der anvendes til hosting, transmission, offentliggørelse og/eller visning af eventuelle brugerplatforme og/eller indhold (inklusive inddragelse og præsentation af eventuelle reklamer eller andet kommercielt indhold i forhold dertil).

 7. Wix har ret til at tilbyde Wix-tjenesterne i henhold til alternative pakkeomkostninger og pålægge forskellige begrænsninger vedrørende upload, opbevaring, download og brug af Wix-tjenesterne i hver enkelt pakke, herunder, uden begrænsning, begrænsninger vedrørende netværkstrafik og båndbredde samt indholdets størrelse og længde og/eller format, kilder til indhold, downloadtid, antal abonnenter til vores indhold etc.

#ItsThatEasy

Liste over absolutte nødvendigheder

Du skal overholde alle gældende love.

 

Du vil være ansvarlig for dine handlinger og for handlinger foretaget af enhver, der har adgang adgang til din brugerkonto eller hjemmesideindstillinger.

 

Du skal regelmæssigt gemme sikkerhedskopier af dit indhold.

 

Du accepterer at vi eller vores partnere kan sende dig salgsfremmende meddelelser og indhold. Du kan nemt fravælge at modtage salgsfremmende meddelelser ved at kontakte os.

Du tillader os at bruge din hjemmeside til vores salgsfremmende aktiviteter og til at bestemme hvorledes tjenesterne vil blive foretaget.

Du accepterer, at Wix har ret til at pålægge og ændre pakkeomkostninger for sine tjenester. Derudover må Wix pålægge restriktioner afhængigt af din konkrete brug af tjenesten.

2.3. Du accepterer og forpligter dig til ikke at:
 1. kopiere, ændre, genbruge, skabe afledte værker af, downloade, tilpasse, udføre ”reverse engineering” på, efterligne, overflytte til en anden tjeneste, oversætte, kompilere, dekompilere eller demontere Wix-hjemmesiden, Wix-tjenesterne (eller dele heraf), ethvert indhold, der tilbydes af Wix eller tredjepartstjenester til brug og visning indenfor brugerplatforme ("licenseret indhold") og/eller en del heraf på nogen måde eller offentligt vise, udføre, overføre eller distribuere nogen af ovenstående uden forudgående skriftlig og specifik tilladelse fra Wix og/eller som udtrykkeligt er tilladt i henhold til Wix-brugsvilkår;

 2. indsende, overføre eller vise noget som helst brugerindhold eller bruge licenseret indhold i en sammenhæng, der kan anses som værende ærekrænkende, injurierende, obskøn, chikanerende, truende, opildnende, misbrugende, racistisk, stødende, vildledende eller svigagtig, til fremme af kriminel eller skadevoldende adfærd, eller som på anden måde krænker rettighederne for Wix eller nogen tredjemand (herunder eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivets fred, kontraktmæssige eller betroede rettigheder) eller på anden måde sætter personer, enheder eller varemærker et dårligt eller nedsættende lys uden disses forudgående udtrykkelig tilladelse;

 3. iværksætte nogen ulovlig handling for at indsamle loginoplysninger og/eller passwords til andre hjemmesider, tredjeparter, software eller tjenester;

 4. foretage phishing, indsamling, upload eller på anden måde stille kreditkortoplysninger eller andre former for finansielle oplysninger til rådighed, der bruges til at opkræve betaling, medmindre dette sker i henhold til gældende lovgivning, herunder ved brug af PCI DSS-standarden, når dette er muligt;

 5. uploade, indsætte, indsamle eller på anden måde stille (i) ondsindet, ulovligt, ærekrænkende eller uanstændigt indhold, og/eller (ii) ”fortrolige sundhedsoplysninger” som defineret i den amerikanske lov om beskyttelse af sundhedsoplysninger, the federal Health Insurance Portability and Accountability Act (”HIPAA”), til rådighed på Wix-hjemmesiden eller i Wix-tjenesterne (eller nogen del deraf);

 6. offentliggøre og/eller gøre brug af Wix-tjenesterne eller licenseret indhold på enhver hjemmeside, medier, netværk eller system andre end de som Wix og/eller frame, "dybt hyperlink", "screen scraping", spejle og/eller oprette en browser eller grænseomgivelser omkring nogen som helst af Wix-tjenester, licenseret indhold og/eller brugerplatform  (eller dele heraf), medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Wix på forhånd og skriftligt;

 7. bruge nogen "robot", "spider" eller andet automatisk udstyr, program, script, algoritme eller metode og lignende eller tilsvarende manuel proces, at få adgang til, tilegne sig, kopiere eller overvåge en hvilken som helst del af Wix-tjenesterne (eller dens data og/eller indhold), eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentation af hvilken som helst af Wix-tjenesterne for at skaffe adgang til eller forsøge på at skaffe materialer, dokumenter, tjenester eller information på hvilken som helst måde der ikke bevidst er gjort tilgængelig via Wix-tjenester;

 8. handle på en måde der kan opfattes som skadelig for Wix's omdømme og goodwill eller som kan bringe Wix i miskredit eller skade;

 9. købe søgemaskine eller andre pay-per-click-søgeord (såsom Google AdWords) eller domænenavne, der bruger Wix eller Wix Marks og/eller variationer og stavefejl deraf;

 10. udgive dig for at være en person eller enhed eller give falske oplysninger om Wix-tjenester og/eller brugerplatformen, direkte eller indirekte, eller på anden måde udføre nogen som helst manipulation med henblik på at skjule din identitet eller oprindelsen af et budskab eller enhver besked du sender til Wix og/eller eventuelle slutbrugere;

 11. fejlagtigt erklærer eller på anden måde fejlinformere om dit tilhørsforhold til en person eller enhed, eller urigtigt udtrykke eller antyde at Wix eller tredjepart støtter dig, din brugerplatform, din virksomhed, dine brugerprodukter eller enhver anden erklæring du udsteder;

 12. laver reverse look-up, sporer eller prøver at spore en anden bruger af Wix-tjenester eller på anden måde forstyrrer eller overtræder nogen anden brugers ret til privatlivets fred eller andre rettigheder, eller indhøster eller indsamler personlige oplysninger om besøgende eller brugere af Wix-tjenester og/eller brugerplatform uden deres udtrykkelige og informerede samtykke;

 13. deaktiverer, omgår, ved bypass eller på anden måde undgår foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgangen til Wix-tjenester, brugerplatform, andre brugeres konti eller andre systemer og netværk forbundet til Wix-tjenester ved at hacke, udføre password mining eller anvende andre illegitime eller forbudte midler;

 14. sondere, scanne eller teste sårbarheden af Wix-tjenester eller ethvert netværk der er tilsluttet Wix-tjenester;

 15. uploade til Wix-tjenester og/eller brugerplatforme eller på anden måde bruge disse til at designe, udvikle, distribuere og/eller på anden måde overføre eller udføre enhver virus, orm, trojansk hest, tidsindstillet bombe, web bug, spyware, malware, eller enhver anden computerkode, fil eller program der kan eller har til formål at skade eller kapre driften af hardware, software eller telekommunikationsudstyr eller anden aktuel eller potentiel skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent;

 16. træffe foranstaltninger der medfører en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på infrastrukturen af Wix-tjenester eller Wix-systemer eller netværk forbundet med Wix-tjenester, eller på anden måde forstyrre eller afbryde driften af nogen som helst Wix-tjeneste eller servere og netværk der er vært for disse eller gør disse tilgængelige eller undlader at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for sådanne servere eller netværk;

 17. bruge nogen som helst Wix-tjeneste og/eller brugerplatform i forbindelse med enhver form for spam, uopfordret mail, bedrageri, svindel, phishing, "kædebreve", "pyramidespil" eller lignende adfærd, eller på anden måde at deltage i uetisk markedsføring eller reklame;

 18. adgang til Wix-tjenester, brugerkonti, licenseret indhold og/eller brugerindhold, via noget andet middel eller nogen anden teknologi (f.eks. scraping og crawling) end vores offentligt støttede interfaces;

 19. sælge, licensere eller udnytte til kommercielle formål enhver brug af eller adgang til det licenserede indhold og/eller Wix-tjenester, medmindre det udtrykkeligt er tilladt af Wix-vilkårene;

 20. fjerne eller ændre eventuelle meddelelser om ophavsret, vandmærker, restriktioner og tegn på ejendomsretten til nogen af vores licensgivere, herunder copyrightmærke [©], Creative Commons [(cc)] indikatorer, eller varemærker [® eller ™] indeholdt i eller ledsagende Wix-tjenester og/eller licenseret indhold; eller

 21. krænke, forsøge at overtræde eller på anden måde ikke overholde hvilket som helst Wix-vilkår eller hvilke som helst love eller krav der gælder for din brug af Wix-tjenester.

 22. adgang til eller brug af tjenesterne til benchmarking eller lignende formål med henblik på konkurrentanalyse, alt med henblik på at opbygge et konkurrencedygtigt produkt eller en konkurrencedygtig tjeneste.

Du anerkender og accepterer, at din manglende overholdelse af nogle af ovennævnte eller urigtige oplysninger fra dig heri kan resultere i umiddelbar lukning af din brugerkonto og/eller eventuelle tjenester for dig - med eller uden yderligere varsel til dig og uden nogen tilbagebetaling af indbetalte beløb for sådanne tjenester.

Liste over det du skal undgå

Generelt vil vi bare have dig til at være rar og undgå at gøre noget der kan skade os eller nogen anden.

 

Blandt andet må du ikke kopiere vores materialer, bruge noget som helst indhold på en ulovlig eller skadelig måde, bruge vores tjenester eller indhold på enhver platform eller en hjemmeside der ikke er leveret af os, give urigtige oplysninger eller misbruge vores tjenester eller på anden måde krænke nogens rettigheder eller nogen gældende lovgivning.

 

Manglende overholdelse af hvilken som helst af disse regler kan få os til at annullere din konto og holde op med at levere dig nogen form for tjenesteydelser.

3. Indhold og ejerskab
3.1. Din intellektuelle ejendomsret

Mellem Wix og dig, ejer du alle immaterielle rettigheder vedrørende dit brugerindhold og til eventuelt øvrigt materiale udviklet af dig, herunder eventuelle designs, billeder, animationer, videoer, lydfiler, skrifttyper, logoer, illustrationer, kompositioner, kunstværker, kode, grænseflader, tekst og litterære værker . Wix kræver ikke ejerskabsrettigheder til dit indhold. Alene med henblik på at levere tjenesten til dig er du bekendt med og accepterer, at vi er nødt til at få adgang til, uploade og/eller kopiere dit brugerindhold på vores platform, herunder cloudtjenester, og CDN’er, for at justere visningen, foretage backup og foretage alle øvrige tekniske handlinger og/eller al øvrig brug, der efter vores vurdering er nødvendig for at levere vores tjenester.

#ItsThatEasy

Du ejer alle rettigheder til dit indhold. Med henblik på at levere tjenesterne til dig vil vi håndtere, opbevare, tage backup af og kopiere dit indhold mellem servere.

3.2. Wix' intellektuelle ejendom

Alle rettigheder, adkomst til og interesse i og til Wix-tjenester herunder eventuelle og alle materialer eller andet indhold heraf som kan beskyttes af ophavsret og som er eller kan være genstand for nogen som helst immaterielle rettigheder under gældende lov (herunder eventuelle illustrationer, grafik, billeder, hjemmeside skabeloner og widgets, litterært værk, kilde og objektkode, computerkode (herunder html), applikationer, lyd, musik, video og andre medier, design, animationer, interfaces, dokumentation, afledte værker og versioner deraf, "udtryk og fornemmelse" af Wix-tjenester, metoder, produkter, algoritmer, data, interaktive funktioner og objekter, værktøjer og metoder for reklamering og datafangst, opfindelser, forretningshemmeligheder, logoer, domæner, tilpassede webadresser, varemærker, servicemærker, firmanavne og andre navnebeskyttede identifikatorer, uanset om disse er registreret og/eller er i stand til at blive registreret (under ét benævnt som "intellektuel ejendom"), og eventuelle afledninger heraf, er ejet af og/eller licenseret til Wix.

 

Forudsat din fulde overholdelse af Wix-vilkårene samt rettidig betaling af alle gældende gebyrer, giver Wix dig hermed, når du opretter din brugerkonto og så længe Wix ønsker at tilbyde dig Wix-tjenesterne, en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig , ikke-underlicenserbar, fuldt genkaldelig og begrænset licens til at bruge Wix-tjenester og licenserede indhold med det formål at generere og vise din brugerplatform til slutbrugere og tilbyde dine brugerprodukter (som defineret nedenfor), udelukkende som det udtrykkeligt er tilladt i henhold til Wix-vilkårene og alene inden for Wix-tjenesterne.

 

Wix-vilkårene overdrager ikke en ret eller interesse i eller til Wix's intellektuelle ejendom (eller dele heraf), undtagen for den begrænsede licens der udtrykkeligt er givet ovenfor. Intet i Wix-vilkårene udgør en overdragelse eller ophævelse af Wix's intellektuelle ejendomsret i henhold til hvilken som helst lov.

Ud over ovennævnte er en del fonte, der stilles til din rådighed som en del af Wix-tjenesterne, givet til Wix i licens af en tredjepartsleverandør, og er derfor omfattet af yderligere licensvilkår fra en sådan leverandør, som kan læses i en sammenfattet udgave på http://www.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#ItsThatEasy

Vi ejer alle rettigheder i og til vores tjenester, indhold, data, teknologi og funktioner.

 

Du kan bruge vores tjenester og indhold, så længe du fuldstændigt overholder disse vilkår og sørger for fuld og rettidig betaling.

Visse fonte, der stilles til din rådighed, er givet i licens fra en tredjepart. Sørg for også at læse denne tredjeparts vilkår.

3.3. Tilbagemelding og forslag

Hvis du giver os noget som helst forslag, kommentarer eller anden feedback vedrørende Wix-tjenester (uanset om de er eksisterende, foreslået eller påtænkt), som er eller kan være genstand for intellektuelle ejendomsrettigheder, ("tilbagemelding"), skal en sådan tilbagemelding udelukkende ejes af Wix. Ved at give en sådan tilbagemelding til Wix, erklærer og garanterer du, at den må bruges af Wix til (i) yderligere at udvikle, tilpasse og forbedre Wix-tjenesterne, (ii) at yde løbende assistance og teknisk bistand, (iii) at kontakte dig med generelle eller skræddersyede meddelelser vedrørende Wix og/eller anmodninger om interviews baseret på din feedback eller andet, (iv) at fremme, sponsorere eller tilbyde visse kampagner, og overvåge resultaterne, (v) at skabe samlede statistiske data og øvrige samlede og/eller konkluderende oplysninger, som Wix kan bruge til at levere og forbedre sine tjenester, (vi) at øge Wix’s datasikkerhed og muligheder for at forhindre bedrageri, og (vii) at overholde alle gældende love og bestemmelser. Derudover (1) erklærer og garanterer du, at en sådan tilbagemelding er nøjagtig, fuldstændig og ikke krænker tredjemands rettigheder; (2) overdrager du uigenkaldeligt til Wix enhver rettighed, adkomst og interesse, du måtte have i en sådan tilbagemelding, og (3) du giver udtrykkeligt og uigenkaldeligt afkald på enhver og alle fordringer vedrørende alle tidligere, nuværende eller fremtidige moralske rettigheder, kunstneres rettigheder eller enhver anden lignende rettighed på verdensplan i eller til sådanne tilbagemeldinger.

#ItsThatEasy

Vi tager gerne mod enhver form for tilbagemelding eller forslag. Hvis du giver os sådanne, skal du sørge for at de er korrekte og lovlige.

4. Fortrolighed

Visse dele af Wix-tjenester (herunder visse tredjepartsydelser tilgængelige deri, som nærmere forklaret i afsnit 8 nedenfor) kræver eller indebærer indsendelse, indsamling og/eller anvendelsen af visse personligt identificerende eller identificerbare oplysninger. Især og som en del af at få adgang til eller bruge Wix-tjenester, kan Wix og sådan tredjepartsydelser indsamle, få adgang til og benytte visse data vedrørende brugere og slutbrugere, herunder de aktiviteter eller den navigation der gennemføres af brugere og slutbrugere via Wix-tjenester og/eller brugerplatforme. Vi opfordrer dig til at læse vores Fortrolighedspolitik og sådanne tredjepartydelsers relevante politikker igennem regelmæssigt for en beskrivelse af en sådan praksis vedrørende indsamling og brug af data.

#ItsThatEasy

Vi interesserer os for din fortrolighed og det bør du også gøre. Læs venligst vores fortrolighedspolitik for at lære mere om vores praksis vedrørende personlige oplysninger.

5. Servicegebyrer
5.1. Betalingstjenester

#ItsThatEasy

Anvendelsen af visse Wix-tjenester kan være genstand for betaling af bestemte gebyrer, som bestemt af Wix efter eget skøn (henholdsvis "betalingstjenester" og "gebyr(er)"). Wix vil give meddelelse om hvorvidt sådanne gebyrer er i kraft i forbindelse med sådanne betalingstjenester. Hvis du ønsker at modtage eller anvende sådanne betalingstjenester, er du forpligtet til at betale alle gældende gebyrer på forhånd.

 

Wix forbeholder sig retten til at ændre sine gebyrer til enhver tid ved en meddelelse til dig, hvis en sådan ændring kan påvirke dine eksisterende abonnementer. Hvis du har modtaget en rabat eller andre salgsfremmende tilbud, skal Wix have ret til automatisk og uden varsel at forny dit abonnement på en sådan Wix-tjeneste(r) på det gældende, fulde  beløb.

 

Alle gebyrer skal anses for at være i US Dollars, medmindre andet specifikt er angivet skriftligt af Wix. I det omfang loven tillader (og medmindre andet er angivet af Wix skriftligt), er alle gebyrer eksklusive alle afgifter (herunder merværdiafgift, moms, skat på varer og tjenesteydelser mv.), afgifter eller told til skattemyndighederne ( "skatter"), og du er ansvarlig for betaling af alle gældende skatter i forbindelse med din brug af Wix-tjenester, samt for eventuelle betalinger eller køb foretaget af dig. Hvis Wix er forpligtet til at indsamle eller betale skatter for de gebyrer, der skal betales af dig, og uanset om disse skatter blev lagt oven i og indsamlet fra dig ved tidligere transaktioner, kan sådanne skatter lægges oven i betaling af udestående gebyrer, og disse vil være afspejlet i fakturaen for en sådan transaktion. Vi anbefaler, at du kontrollerer eksistensen af eventuelle yderligere gebyrer, du måtte blive opkrævet af tredjeparter i forbindelse med købet af betalingstjenester eller i forbindelse med gebyrer til banker eller kreditkortselskaber). Wix er ikke ansvarlig for sådanne yderligere gebyrer eller omkostninger.

 

Som en del af registrering eller indsendelse af oplysninger til at modtage betalingstjenester, tillader du også Wix (enten direkte eller gennem sine søsterselskaber, datterselskaber eller andre tredjeparter) at anmode om og opkræve betaling og servicegebyrer (eller på anden måde opkræve, tilbagebetale eller foretage andre faktureringsforanstaltninger) fra vores betalingsudbyder eller den bankkonto du har angivet for betaling, og til at foretage eventuelle forespørgsler som Wix eller dets associerede selskaber finder nødvendige for at validere din angivne  betalingskonto eller økonomiske oplysninger, for at sikre hurtig betaling, herunder for at modtage opdaterede betalingsoplysninger fra din betaling, kreditkort eller bankkontoudbyder (f.eks. opdateret udløbsdato eller kortnummer som kan leveres til os af dit kreditkortselskab).

Du skal have gemt et kreditkort hos Wix til at betale for dine betalte tjenester (”gemt kort”). Du vil kunne identificere dit gemte kort på de sidste fire cifre som på din kontoindstillingsside.

Nogle af vores ydelser koster penge. Vi vil på forhånd fortælle dig hvor meget.

Vores priser er angivet i US Dollars og før skat, med mindre andet er angivet.

Om nødvendigt, kan vi eller vores associerede selskaber anmode om og indsamle betalinger og relaterede oplysninger fra de relevante betalingsudbydere og banker.

5.2. Fakturaer

Wix og/eller dets associerede selskaber vil udstede en faktura eller kreditnota for enhver betaling af afgifter eller tilbagebetaling fremstillet til eller af Wix ("faktura"). Hver faktura vil blive udstedt i elektronisk form og er baseret på det angivne land i din faktureringsadresse, og vil blive stillet til rådighed for dig via din brugerkonto og/eller via e-mail. Med henblik på udstedelse af faktura, kan du blive bedt om at fremlægge visse personlige oplysninger (da sådanne betingelser er defineret i fortrolighedspolitikken) for at overholde lokale love. Bemærk venligst, at en faktura der forefindes på din brugerkonto kan være utilstrækkelig i forhold til dine lokale lovkrav og den kan i så fald kun anvendes til proforma-formål.

#ItsThatEasy

Fakturaer for vores betalingstjenester vil være tilgængelige på din brugerkonto.

5.3. Automatisk fornyelse af abonnement

For at sikre, at du ikke oplever nogen afbrydelse eller tab af tjenester, omfatter visse betalte tjenester en mulighed for automatisk fornyelse, hvormed sådanne betalte tjenester vil blive automatisk fornyet ved udløbet af den indeværende abonnementsperiode, medmindre du fravælger automatisk fornyelse, i en ny periode af samme varighed som den oprindelige abonnementsperiode (ikke medregnet forlængede perioder), og med mindre du er blevet meddelt andet, til samme pris (afhængigt af gældende beskatningsændringer og eksklusive en eventuel rabat eller et reklametilbud, du fik til den første periode) (”Fornyelse af betalte tjenester”). Hvis for eksempel den oprindelige abonnementsperiode for en tjeneste er én måned, vil hver (eventuel) fornyelsesperiode være på en måned. Således vil Wix forsøge automatisk at opkræve de aktuelle beløb ved brug af det gemte kort senest to (2) uger før en sådan fornyelsesperiode begynder. I tilfælde af manglende betaling af beløb, som du skylder, kan vi efter vores eget skøn (men er ikke forpligtet til at) prøve igen at indkræve på et senere tidspunkt, og/eller suspendere eller annullere din brugerkonto uden yderligere varsel. Hvis fornyelsen af din betalte tjeneste er genstand for en årlig eller flerårig abonnementsperiode, vil Wix bestræbe sig på at give dig et varsel før fornyelsen af en sådan betalt tjeneste senest tredive (30) dage før fornyelsesdatoen.

Du kan til enhver tid fravælge den automatiske mulighed for fornyelse af  dine betalte tjenester via din brugerkonto eller ved at besøge Wix’ Help Center.

Ved at indgå denne aftale og ved at købe en tjeneste, der fornys automatisk, anerkender og accepterer du, at den automatisk fornyende tjeneste skal fornys automatisk i overensstemmelse med ovenstående vilkår."

Visse domæner er underlagt en anden fornyelsespolitik som anført i aftalen om domæneregistrering. Uanset hvad der er angivet i det foregående, er og bliver du alene ansvarlig for at kontrollere og sikre en vellykket fornyelse af de Wix-tjenester, du bruger (uanset om sådanne Wix-tjenester er underlagt automatisk abonnementfornyelser eller ej). Derfor er du også eneansvarlig med hensyn til enhver afbrydelse af eventuelle Wix-tjenester tidligere købt af dig, for eksempel på grund af afbestilling, manglende opkrævning af gældende periodiske gebyrer eller på grund af at eventuelle Wix-tjenester ikke er omfattet af automatisk abonnementsfornyelser. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil have noget som helst krav imod Wix i forhold til afviklingen af eventuelle Wix-tjenester eller tredjepartstjenester, uanset årsagen.

#ItsThatEasy

For at sikre at du ikke mister dit domæne eller oplever afbrydelser med din hjemmeside i slutningen af din abonnementsperiode, vil vi automatisk forny vores tjeneste og fakturere dig i overensstemmelse dermed i regelmæssige intervaller svarende til din oprindelige abonnementsperiode, medmindre du fravælger automatisk fornyelse.

Nogle tjenester bliver, med vilje eller ved en fejl, ikke automatisk fornyet. Du skal sikre dig, at dine abonnementer bliver fornyet til tiden.

5.4. Tilbagebetalingsgaranti

Hvis du ikke er tilfreds med en Wix-tjeneste, der er pålagt et gebyr for en periodebaseret ydelse eller et abonnementsengagement, og som er dit første køb af en sådan ydelse, kan du give meddelelse om annullering af hvilken som helst grund inden for fjorten (14) dage efter første bestilling eller aktivering af sådanne Wix-tjenester ("tilbagebetaling" og "tilbagebetalingsperioden"). Tilbagebetalingen gælder alene det første køb af Wix-tjenester, der er en opgradering af en gratis hjemmeside, ved køb af en Premium-pakke (som tilbydes på Wix’ hjemmeside). Tilbagebetalingen er ikke gældende for efterfølgende køb, opgraderinger, ændringer eller fornyelser af Wix-tjenester. Hvis du bor i et retsområde, som kræver en længere tilbagebetalingsperiode, vil vi naturligvis være glade for at imødekomme disse krav i overensstemmelse med alle gældende love. Hvis Wix modtager en sådan meddelelse inden for en sådan tilbagebetalingsperiode, vil Wix refundere det beløb, Wix har opkrævet dig for sådanne Wix-tjenester, i den valuta, de oprindeligt blev opkrævet i, og annullere dem i overensstemmelse dermed. Bemærk, at tilbagebetalingsbeløbet kan være forskelligt fra det beløb, du blev opkrævet, pga. ændringer i valutakurser og gebyrer opkrævet af tredjepart. Wix er ikke ansvarlig for nogen forskelle, der er forårsaget af ændringer i valutakurser og gebyrer opkrævet af tredjeparter. Efter tilbagebetalingsperioden, kan de gebyrer, der betales af dig ikke refunderes og er uopsigelige. Hertil kommer, at hvis vi finder, at en meddelelse om annullering er blevet givet i ond tro eller i et ulovligt forsøg på at undgå betaling for tjenesteydelser, der faktisk er modtaget og anvendt, forbeholder vi os retten til stadig at opkræve brugeren, der har givet en sådan meddelelse, for enhver Wix-tjeneste brugeren faktisk har modtaget i det omfang loven tillader.

 

Bemærk: Visse tjenester købt på eller via Wix-tjenester vil ikke kunne refunderes. Disse omfatter tredjepartstjenester såsom domæner, business-værktøjer og applikationer. Vilkårene for hver købt tjeneste eller applikation er angivet på Wix-hjemmeside og/eller som en del af eller under processen med at købe sådanne tjenester eller applikationer. Det er din forpligtelse  at kontrollere din mulighed for at annullere en tjeneste inden du køber den. Wix vil ikke refundere noget som helst beløb betalt for ikke-refunderbare betalingstjenester, applikationer eller tredjepartstjenester.

#ItsThatEasy

Vi er glade for at kunne tilbyde en 14-dages tilbagebetalingsgaranti for vores månedlige eller årlige betalingstjenester. Dette kan udvides i henhold til lovgivningen.

Tjek venligst omhyggeligt vilkårene for hver tjeneste før du køber, da nogle tjenester ikke kan refunderes.

5.5. Tilbageførsel

Hvis vi på noget tidspunkt registrerer en afvisning , en tilbageførsel eller en anden annullering af betaling af et gebyr på din Wix konto ("Tilbageførsel"), vil dette blive betragtet som en misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til betaling og din brug af Wix-tjenesterne kan automatisk indstilles eller afsluttes. 

 

I tilfælde hvor en tilbageførsel udføres, kan din brugerkonto blive blokeret uden mulighed for genkøb eller at genbruge den, og eventuelle data der er indeholdt i en sådan brugerkonto, herunder eventuelle domæner, applikationer og tredjepartstjenester kan være genstand for aflysning og kapacitetstab (som defineret i afsnit 6.3 nedenfor). 

 

Din videre brug af Wix-tjenester vil ikke kunne genoptages, før du igen abonnerer på en hvilken som helst Wix-tjeneste og betaler eventuelle udestående beløb fuldt ud, herunder eventuelle gebyrer og udgifter, som Wix og/eller en tredjeparttjenester har modtaget for hver tilbageførsel (herunder gebyrer for Wix-tjenester før tilbageførsel, håndtering og behandling af afgifter og gebyrer afholdt af betalingsprocessoren).

 

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende en betaling til Wix, opfordrer vi dig til først at kontakte vores kundeservice, inden du påbegynder en tilbagebetaling eller for at undgå at Wix-tjenester bliver annulleret og din brugerkonto bliver blokeret, samt for at undgå påbegyndelse af en uberettiget eller fejlagtig tilbageførelsesproces hvilket kan resultere i, at du bliver draget til ansvar for at betale gældende gebyrer ud over at skulle betale alle gebyrer, der gælder for Wix-tjenester købt (og krævet tilbagebetalt) af dig.

Vi forbeholder os vores ret til at anfægte enhver tilbagebetalingsanmodning vi modtager bl.a. ved at give den relevante kreditkortselskab eller finansiel institution alle oplysninger og dokumentation for, at brugeren som ansvarlig for en sådan tilbageførsel rent faktisk godkendte transaktionen og gjorde brug af de herefter leverede tjenester.

#ItsThatEasy

Tilbagebetaling kan være årsag til, at vi annullerer din konto, så vi opfordrer dig til at undgå at forårsage dem.

Kontakt venligst vores kundeservice før du beder om en tilbageførsel. Du vil være ansvarlig for eventuelle forkerte gebyrer, tab og udgifter, der opstår på grund af dette.

6. Annullering
6.1. Annullering ved bruger

Du kan afbryde brug og anmode om at annullere din brugerkonto og/eller hvilken som helst Wix-tjeneste på ethvert tidspunkt i overensstemmelse med instruktionerne til rådighed på Wix-tjenesterne. Dato og tidspunkt for ikrafttrædelse for en sådan annullering skal være den dato og det tidspunkt, hvor du har fuldført annulleringsprocessen på Wix-tjenester, og den faktiske dato for annullering af betalingstjenester skal være i slutningen af sådanne betalingstjenesters abonnementsperiode.

 

Uanset hvad der er angivet i det foregående med hensyn til abonnement af fornyelse af betalte tjenester, vil et sådant abonnement kun blive afbrudt ved udløbet af den respektive periode, som du allerede har betalt for. Bemærk, at annulleringsprocessen kan tage et par dage, så for at undgå den næste automatiske fornyelse og respektive opkrævning, skal annullering foretages mindst fjorten (14) dage før udløbet af den daværende aktuelle periode.

For yderligere oplysninger om annullering af dine betalingstjenester, se Wix’ Hjælp.

#ItsThatEasy

Du kan til enhver tid annullere din konto eller hvilke som helst tjenester. Når vi behandler din anmodning om annullering, vil vi ikke debitere dig for eventuelle ekstra abonnementsfornyelser.

6.2. Annullering fra Wix' side

Manglende overholdelse af hvilket som helst Wix-vilkår og/eller at betale gebyrer uanset af hvilken grund berettiger Wix til at suspendere (indtil fuld betaling sker) eller annullere din brugerkonto og brugerplatform (eller bestemte funktioner heraf), ligesom levering af eventuelle relaterede Wix-tjenester (f.eks. betalingstjenester) eller tredjepartstjenester til dig.

#ItsThatEasy

Hvis du overtræder nogen af disse vilkår eller undlader at foretage rettidig betaling, kan vi suspendere eller annullere din konto.

6.3. Tab af data, indhold og kapacitet

Hvis din brugerkonto eller eventuelle Wix-tjenester eller tredjepartstjenester, der har forbindelse til din brugerkonto, bliver annulleret (enten på din anmodning eller efter Wix' skøn), kan det forårsage eller resultere i tab af visse former for indhold, funktioner eller kapacitet på din brugerkonto, herunder ethvert brugerindhold, slutbrugerdata eller andre brugsdata opbevaret deri sammen med eventuelle domænenavnsreservationer eller registreringer, der var inkluderet i sådanne tjenester ("Kapacitetstab"). Wix er ikke ansvarlig på nogen måde for et sådant kapacitetstab eller for at gemme en backup af din brugerkonto, brugerindhold eller slutbrugerdata. Bemærk også, at yderligere gebyrer kan inddrives for at genaktivere din brugerkonto og/eller Wix-tjenester efter disse blev annulleret, som bestemt efter Wix' eget skøn.

#ItsThatEasy

Hvis din konto eller nogen af dine tjenester bliver annulleret, kan det resultere i tab af indhold og data. Du er ansvarlig for at sikkerhedskopiere dine data og materialer.

7. E-Commerce
7.1  Generelt

Wix-tjenester omfatter også bestemte funktioner, som gør det muligt for dig at sælge varer, indhold, medier, eventbilletter og tjenester gennem vores brugerplatform (”Brugerprodukter”, og samlet – ”e-commerce”).

Du er alene ansvarlig for dine brugerprodukter og e-commerce-relaterede aktiviteter og alle reklamer og relateret indhold indeholdt eller henvist til på din brugerplatform og eventuelt gældende love hertil. Vi stiller blot platformen til rådighed for dig til styring af dine online e-commerce-aktiviteter.

Når nogen køber dine brugerprodukter, vil betalingerne for sådanne transaktioner blive gennemført via Wix Payments eller gennem en tredjepartsudbyder af betalingstjenester (”Betalingsudbyder(e)”).

#ItsThatEasy

Du kan bruge vores tjenester til at sælge dine produkter, indhold og onlinetjenester.

Wix kan automatisk tilslutte dig til Wix Payments for at give dig mulighed for at acceptere betalinger fra dine kunder.

Du er ansvarlig for alle dine salgsaktiviteter, herunder dine relationer med kunder og eventuelle udbydere af betalingstjenester.

7.2  Betalingsudbydere

Afhængigt af din lokation, efter købet af bestemte premiumpakker (som tilbudt på Wix’ hjemmeside), kan Wix automatisk tilslutte en Wix-betalingskonto til dit navn for at give dig mulighed for at acceptere betalinger fra dine kunder. Alle udbetalinger fra en sådan konto er betinget af, at du har gennemført Wix’ betalingsregistreringsprocess. En sådan Wix-betalingskonto er underlagt anvendelsesvilkårene for Wix Payments, som hermed er indarbejdet som reference. Læs venligst disse vilkår for anvendelse, inden du offentliggør din side og accepterer betalinger. Enhver konto, der er tilknyttet andre betalingsudbydere, skal være underlagt en sådan betalingsudbyders servicevilkår. Vi er hverken en part i eller på nogen måde ansvarlige for dit forhold til sådanne betalingsudbydere, eller for sådanne betalingsudbyderes handlinger. Du bekræfter og erklærer dig enig i, at Wix Payments (hvis tilgængeligt i dit land) skal være din standard betalingsudbyder. Hvis du ikke ønsker fortsat at have hverken Wix Payments eller en anden betalingsudbyder aktiveret, er det dit ansvar at deaktivere dem,

#ItsThatEasy

Vi kan opkræve service-gebyrer for eventbilletter solgt gennem din side

7.3  

og afhængigt af din pakke, kan Wix opkræve servicegebyrer fra dig for solgte eventbilletter gennem din side. Du erklærer dig hermed enig i at betale sådanne gebyrer, som krævet af Wix, og give Wix tilladelse til at instruere sine betalingshåndteringspartnere eller din betalingsudbyder, hvis gældende, om at opkræve sådanne gebyrer fra dine relevante transaktioner, eller på anden måde inddrive sådanne gebyrer.

7.4 E-commerce bekræftelser og garantier  

Ved at bruge enhver af vores e-commerce-funktioner bekræfter, garanterer og erklærer du dig enig i, at du alene og fuldstændigt skal være ansvarlig for alle afgifter og gebyrer af enhver art i forbindelse med dine e-commerce-aktiviteter, herunder alle skatter og afgifter relateret til køb eller salg af brugerprodukter, og for at inddrive, rapportere og fremsende de korrekte beløb til de relevante myndigheder og/eller informere slutbrugerne om disse og give dem en rettidigt udstedt kvittering som krævet ved lov.

Alle skatter og afgifter angivet af e-commerce-funktionerne leveret til dig af Wix har udelukkende illustrerende anvendelse, og kan ikke påberåbes på nogen måde;

Du skal være ansvarlig for og bære alle omkostninger for at købe og levere dine brugerprodukter og for at levere dem på en sikker og professionel måde, i overensstemmelse med branchestandarder;

Du er alene ansvarlig for alle erklæringer og løfter, du afgiver, og for al assistance, garanti og support i forbindelse med brugerprodukterne, og skal give sandfærdige kontaktoplysninger på din brugerplatform til spørgsmål, klager og krav; og du må ikke tilbyde eller sælge nogen form for brugerprodukter, eller give oplysninger, indhold eller materiale om brugerprodukter, som kan anses for at være farlige, forfalskede, stjålne, defekte, anstødelige eller krænkende; som er forbudte at sælge, distribuere eller bruge; eller som på anden måde ikke lever op til gældende lovgivning, herunder i forhold til forbrugerrettigheder, intellektuel ejendom eller regler om privatlivets fred, produktsikkerhed, handelsbestemmelser og sanktioner, support, vedligeholdelse og eksport; og –

Wix kan på ethvert tidspunkt og udelukkende efter eget skøn annullere, deaktivere adgang til eller fjerne din brugerplatform og/eller ethvert brugerprodukt – uanset om det er indarbejdet i, offentliggjort med eller gjort til en del af din brugerplatform på et sådant tidspunkt, uden noget ansvar eller hæftelse over for dig eller over for nogen slutbruger, herunder ej heller for noget kapacitetstab som følge heraf.

7.5 Apple Pay

Afhængigt af det enkelte lands restriktioner kan du acceptere betaling med Apple Pay. Ved at anvende Apple Pay anerkender og godkender du Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions (på engelsk), da Apple kan ændre dem fra tid til anden. Vi har mulighed for at aktivere din Apple Pay-konto på dine vegne, men du kan også selv aktivere den gennem din brugerkontos oversigt. Hvis du ikke ønsker, at din Apple Pay-konto fortsat skal være aktiv, er det dit eget ansvar at deaktivere den. For at undgå nogen som helst tvivl gør vi opmærksom på, at Apple Pay er en tredjepartsservice, som er beskrevet nedenfor i afsnit 9.

8. Videotjenester

Som en del af Wix-tjenesterne kan Wix levere videotjenester (såsom Wix Video eller Wix Pro Gallery) til administration af videoer på brugerplatforme ("Videotjenester").  

Brugen af videotjenesterne til din brugerplatform kan kræve, at du får en licens til at benytte visse patenter fra MPEG–LA ("Licensen").  Det er alene dit eget ansvar at vurdere, hvorvidt din aktivitet kræver en licens, og at indhente den. Oplysninger om licensen kan fås hos MPEG LA L.L.C. på http://www.mpegla.com.

 

Ud over ovenstående i afsnit 13 af disse vilkår og betingelser, og uden begrænsning af ansvar, skal du fuldt ud skadesløsholde, forsvare og holde Wix og dennes ledende medarbejdere, direktører, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, medarbejdere, tilknyttede virksomheder og agenter mod alle former for erstatning og omkostninger, forpligtelser, tab, gæld og udgifter (inkl. advokatomkostninger), som måtte blive afholdt, og som opstår som følge af eller i forbindelse med krænkelse og/eller misbrug af patentpuljen puljen fra MPEG-LA-konsortiet.

Hvis du har brug for en mere omfattende ordning end dem, der regelmæssigt tilbydes af os, bedes du kontakte vores supportteam på: contactvideo@wix.com.

#ItsThatEasy

Visse former for brug af Wix' videotjenester kan kræve en licens til brug af visse patenter. Du er forpligtet til at undersøge, om du er forpligtet til at indhente en sådan licens.

Det kan være nødvendigt, at du indhenter en licens til visse onlinevideoaktiviteter. Det er dit ansvar at undersøge, om du skal indhente en sådan licens, og at indhente licensen.

9. Tredjepartstjenester

 Wix-tjenesterne giver dig mulighed for at engagere dig i og anskaffe visse tredjepartstjenester, produkter og værktøjer til at forbedre din brugerplatform og den samlede brugeroplevelse, herunder, uden begrænsning, domæneregistratorer, hvorfra du kan købe et domænenavn til din brugerhjemmeside, tredjepartsapplikationer og widgets, der tilbydes via Wix-hjemmesiden (herunder Wix App Market), tredjepartslicenseret indhold, tjenester til distribution af medier, e-commerce-betalingsudbydere, sælgere af konkrete produkter, tredjepartsdesignere, som kan hjælpe dig med din brugerplatform mv. (under ét kaldt: "Tredjepartstjenester").

Du anerkender og accepterer, at uanset den måde, hvorpå en sådan tredjepartstjeneste  kan tilbydes til dig (bundtet eller integreret med visse Wix-tjenester, særskilt tilbudt af Wix eller personer, certificeret eller godkendt af Wix, eller på anden måde udbudt overalt på Wix-tjenester), fungerer Wix blot som en mellemledsplatform mellem dig og enhver form for tredjepartstjenester, og ikke på nogen måde støtter sådanne tredjepartstjenester, eller på nogen som helst måde er ansvarlig eller erstatningspligtig i forhold dertil. Wix vil ikke være part i, eller på nogen måde være ansvarlig for overvågning af, interaktion eller transaktion mellem dig og tredjepartstjenester.

Du anerkender, at sådanne tjenester kan medføre betaling af yderligere beløb til Wix og/eller leverandørerne af sådanne tredjepartstjenester.

 

Al brug af sådanne tredjepartstjenester vil udelukkende ske på egen risiko og ansvar og kan være genstand for sådanne juridiske og økonomiske vilkår, der gælder for de pågældende tredjepartstjenester, som du opfordres til at gennemgå før du engagerer dig med dem.

Hvis du bruger tredjepartstjenester, software eller varer, mens du bruger vores tjenester, erklærer du, at du handler i overensstemmelse med deres vilkår for anvendelse. Hvis du f.eks.  bruger YouTube, mens du bruger tjenesterne, skal du overholde den gældende YouTube https://www.youtube.com/t/terms og privatlivspolitikken https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ som det fremgår af den gældende version for den dato, disse tjenester bruges.

 

Mens vi håber at undgå sådanne tilfælde, kan Wix til enhver tid og efter eget skøn suspendere, deaktivere adgang til eller fjerne din brugerkonto, brugerplatform(e) og/eller Wix-tjenester, tredjepartstjenester - uanset om de er indbygget i eller er gjort til en del af din brugerkonto og/eller brugerplatform(e) på et sådant tidspunkt - uden ansvar over for dig eller nogen slutbrugere.

#ItsThatEasy

Vores tjenester giver dig mulighed for at få forskellige tjenester og værktøjer fra tredjeparter som ikke er tilknyttet os.

Da vi kun fungerer som en mellemledsplatform mellem dig og disse parter, kan kun du være ansvarlig for dine engagementer med dem.

 

Vi kan fjerne tjenester til enhver tid, hvilket kan påvirke din hjemmeside, brugerkonto eller den samlede oplevelse.

10. Wix Logo Maker

Som en del af Wix-tjenesterne gør vi det muligt for dig at forstærke dit brand ved at skabe dit eget skræddersyede firmalogo (”Wix-logoet”) ved brug af vores Wix Logo Maker. De yderligere vilkår, der findes på https://da.wix.com/about/logo-terms-of-use, gælder for din brug af Wix’ Logo Maker, og er et tillæg til, og ikke en erstatning for, Wix’ vilkår, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

#ItsThatEasy

Læs de yderligere vilkår vedrørende Wix Logo Maker, som er et tillæg til vores generelle vilkår.

11. Forseelser og misbrug
11.1. Forseelser og Misbrug

Når du bruger Wix-tjenester, kan du komme til at se brugerplatforme, brugerindhold eller tredjepartstjenester fra en række forskellige kilder, som kan være unøjagtige, krænkende, stødende eller ulovlige. Du giver hermed afkald på juridiske eller rimelige rettigheder eller retsmidler du har eller kan have og anvende mod Wix med hensyn hertil.

 

Hvis du mener en bruger eller en tredjepartstjeneste har handlet upassende eller på anden måde har misbrugt hvilken som helst Wix-tjeneste, bedes du straks indberette pågældende bruger og/eller tredjepartstjeneste til os via denne formular. Du accepterer, at din indberetning ikke pålægger Wix noget som helst ansvar, og at Wix  efter eget skøn kan overveje en sådan indberetning og handle på det, afholde sig fra at træffe en afgørelse  eller ønske yderligere oplysninger eller dokumenter inden den træffes.

#ItsThatEasy

Hvis du er vidne til eller oplever nogen forseelse eller misbrug af nogen der bruger vores tjenester, så lad os vide det.

11.2. Ophavsret

Wix handler i overensstemmelse med sin fortolkning af Digital Millennium Copyright Act - den amerikanske lov om ophavsret ("DMCA"). Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret eller er blevet brugt på en måde der anfægter dine ophavsrettigheder, kan du underrette os om sådan overtrædelse via denne formular eller på anden måde give følgende oplysninger skriftligt til vores udpegede repræsentant for ophavsret: (1) kontaktoplysninger på den person der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten; (2) en beskrivelse af den ophavsret som du mener er blevet overtrådt; (3) en beskrivelse af det materiale som du hævder at være krænkende eller værende genstand for den krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller adgang dertil skal deaktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger som gør det muligt for Wix at lokalisere materialet (herunder URL adresse); (4) en erklæring om, at du er i god tro om at brugen af materialet på den måde der er klaget over ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov; og (5) en erklæring om, at oplysningerne i anmeldelsen er korrekte og afgivet under straf for afgivelse af falsk forklaring, at du er indehaveren af ophavsretten eller er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af den ophavsret, som hævdes krænket.

 

Wix' repræsentant for ophavsret kan kontaktes på følgende adresse:

 

Wix.com Inc.

 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

Attn: Copyright Agent

 

Telefonnummer: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884

 

E-mail: abuse@wix.com

 

I tilfælde af at Wix modtager meddelelse om en krænkelse af ophavsretten i forbindelse med din brugerkonto eller brugerplatforme, kan din brugerkonto annulleres, din brugerplatform tages ned eller ethvert indhold fjernes efter eget skøn med eller uden forudgående varsel til dig. I så fald kan du indgive et korrekt kontravarsel i overensstemmelse med § 512 i DMCA, hvor du skal inkludere: (1) dit fulde navn, adresse, telefonnummer og fysisk eller elektronisk underskrift; (2) identifikation af materialet og dets placering før fjernelse; (3) en erklæring under straf for afgivelse af falsk forklaring, at materialet blev fjernet ved en fejl eller fejlidentifikation; (4) dit samtykke til en kompetent retsmyndighed; og (5) alle andre oplysninger, der kræves i henhold til de relevante bestemmelser i DMCA. Alle anmeldelser indgivet i henhold til dette afsnit 9 kan anses for accepteret, værende relevante og i overensstemmelse med DMCA eller det modsatte efter Wix eget rimelige skøn. Wix forbeholder sig retten til at underrette den person eller enhed, der leverer bekendtgørelsen om et sådant kontravarsel og videregive enhver detalje der er inkluderet deri.

#ItsThatEasy

Vi respekterer andres ophavsrettigheder.

 

Hvis dine ophavsretligt beskyttede værker blev brugt uhensigtsmæssigt af hvilken som helst af vores brugere - så lad os vide det og giv os alle de nødvendige oplysninger, så vi vil tage os af det i henhold til DMCA.

 

Hvis vi modtager en meddelelse om krænkelse af ophavsretten på din hjemmeside eller i dit indhold, kan vi fjerne eller annullere din hjemmeside og konto.

12. Garantifraskrivelse

Vi leverer Wix-tjenester på en "som de er"-, "med alle fejl"- og "som tilgængelig"-basis uden nogen garantier af nogen art, herunder eventuelle underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, håndværksmæssig udførelse, ikke-krænkende, eller enhver anden garanti - alle i videst muligt omfang inden for det loven tillader. Helt specifikt står vi ikke inde for eller garanterer, at Wix-tjenester (eller enhver del, egenskab eller indhold heraf) er fuldstændige, nøjagtige, af en bestemt kvalitet, pålidelig eller sikker på nogen måde, der er egnet til eller kompatibelt med nogen af dine (eller dine slutbrugeres) påtænkte aktiviteter, enheder, operativsystemer, browsere, software eller værktøjer (eller at de vil forblive som sådan til enhver tid), eller overholde nogen love, der gælder for dig eller dine slutbrugere (herunder i hvilket som helst retsområde, hvor du driver din virksomhed), eller at deres drift vil være fri for virus, programfejl eller andre skadelige komponenter eller programbegrænsninger. Hertil kommer, at vi ikke validerer  nogen som helst enhed, produkt eller service (herunder eventuelle tredjepartstjenester) nævnt på eller stillet til rådighed via Wix-tjenester - så vær venlig at sørge for at kontrollere dem før du bruger eller på anden måde engagerer dem.

 

Wix kan efter eget skøn (men er ikke forpligtet til at gøre det), screene, overvåge og/eller rette enhver brugerplatform og/eller brugerindhold til enhver tid og uanset årsag, med eller uden varsel.

 

Uanset hvad der er angivet i det foregående, kan Wix under ingen omstændigheder betragtes som en "udgiver" af hvilket som helst brugerindhold, det validerer ikke på nogen måde noget som helst brugerindhold, og påtager sig intet ansvar for eventuelle uploadet brugerindhold, der offentliggøres og/eller er stillet til rådighed af en bruger eller nogen anden part på og/eller i Wix-tjenester, for en hvilken som helst brug af en hvilken som helst  part, eller for eventuelle tab, sletning eller beskadigelse derpå eller deraf eller noget tab, skade, omkostning eller udgift, som du eller andre måtte lide eller pådrage sig som følge af eller i forbindelse med publicering, adgang til og/eller stolen på noget brugerindhold. Endvidere er Wix ikke ansvarlig for nogen som helst fejl, bagvaskelser, injurier, usandheder, uanstændigheder, pornografi, tilskyndelse og/eller krænkelse af hvilket som helst anden ulovligt og/eller krænkende brugerindhold du eller nogen anden part kan støde på.

 

Du anerkender, at der er risici ved brug af Wix-tjenester og/eller tilslutning og/eller beskæftigelse med hvilke som helst tredjepartsprodukter gennem eller i forbindelse med Wix-tjenester, og at Wix ikke garanterer for specifikke resultater fra en sådan brug og/eller interaktion, og du hermed påtager dig alle sådanne risici, hæftelser og/eller skader af nogen art, der opstår i forbindelse med og/eller som følge af sådanne interaktioner. Sådanne risici omfatter blandt andet forvanskning af oplysninger om og/eller ved tredjepartstjenester og/eller licenseret indhold, misligholdelse af garanti og/eller kontrakt, krænkelse af rettigheder, samt ethvert deraf følgende krav.

 

Wix anbefaler ikke brugen af Wix-tjenester til hosting af personligt indhold og kan ikke pådrage sig nogen sikkerheds- eller integritetsmæssige forpligtelser eller risici vedrørende brud eller skade på et hvilket som helst sådant indhold.

 

Bemærk, at visse Wix-tjenester i øjeblikket tilbydes i deres BETA-version og undergår BETA test. Du forstår og accepterer, at visse Wix-tjenester stadig kan indeholde software-programfejl, lide af afbrydelser og ikke fungere efter hensigten eller som beregnet. Din brug af Wix-tjenester på dette BETA-stadie betyder, at du er villig til at deltage i Wix' sådanne BETA-tests.

#ItsThatEasy

Vi giver ingen garantier vedrørende vores tjenester, herunder vedrørende deres kvalitet, pålidelighed, sikkerhed, kompatibilitet og betingelser.

Vi kan overvåge og redigere dit websted og indhold.

 

Men vi skal ikke betragtes som en "udgiver" af dit indhold, vi validerer ikke dit indhold, og vi kan ikke være ansvarlige for materiale, der anvendes af dig eller nogen anden.

Der er risici ved brug vores tjenester eller andres tjenester. Du accepterer sådanne risici.

Nogle af vores tjenester er stadig i BETA og kan derfor indeholde fejl eller opleve afbrydelser.

13. Begrænsning af ansvar

I det omfang det er tilladt ved lov i ethvert relevant retsområde, hæfter Wix, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, medarbejdere, datterselskaber og/eller agenter ikke overfor dig for nogen som helst direkte, indirekte, tilfældige, specielle, strafbare, skader eller følgeskader overhovedet, herunder eventuelle skader som følge af (1) fejl, fejltagelser eller unøjagtigheder i hvilket som helst indhold; (2) enhver personskade eller tingskade i forbindelse med din brug af Wix-tjenester; (3) uautoriseret adgang til eller brug af vores servere og/eller personlige oplysninger og/eller anden information lagret  deri; (4) enhver afbrydelse eller ophør af transmission til eller fra Wix-tjenester; (5) brug eller visning af indhold eller brugerindhold indsendt, e-mailet, overført eller på anden måde gjort tilgængelig via Wix-tjenester; og/eller (6) begivenheder uden for Wix' rimelige kontrol , herunder eventuelle internetfejl, svigt i udstyr, elektriske strømsvigt, strejker, arbejdskonflikter, uroligheder, oprør, borgerlige uroligheder, mangel på arbejdskraft eller materialer, brande, oversvømmelser, storme, jordskælv, eksplosioner, force majeure, krig, terrorisme, inter-galaktiske kampe, statslige handlinger, ordrer fra domstole, agenturer eller domsmyndigheder eller misligholdelse fra tredjeparts side; og/eller (7) tab af brug, data, indtjening, goodwill eller andre immaterielle tab, der følger af brugen eller den manglende mulighed for at bruge alle eller nogen af Wix-tjenesterne.

 

Du anerkender og accepterer, at disse ansvarsbegrænsninger er aftalte risikofordelinger, der udgør en del af vederlaget for Wix-tjenester til dig, og sådanne begrænsninger vil gælde, selv om Wix er blevet underrettet om muligheden for sådanne forpligtelser.

#ItsThatEasy

Med forbehold for gældende lovgivning, vil vi ikke kunne være ansvarlige for eventuelle skader.

14. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde Wix, dets bestyrelsesmedlemmer, direktører, aktionærer, medarbejdere, datterselskaber og agenter, fra og mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, forpligtelser, omkostninger, gæld og udgifter (herunder advokatsalærer) hidrørende fra: (1) din overtrædelse af en bestemmelse i disse brugsvilkår eller andre Wix-vilkår; (2) din overtrædelse af nogen tredjeparts ret, herunder enhver ophavsret, adgangsrettigheder, ejendom, eller privatlivsret, som følge af din brugerplatform eller brugerindhold og/eller din brug af Wix-tjenester, herunder, uden begrænsning, Wix-tjenesters handlinger til gavn for dig; og/eller (3) enhver anden form for krav som din brugerplatform og/eller brugerindhold forårsager af skader på en tredjepart.

#ItsThatEasy

Hvis vi bliver sagsøgt eller på anden måde bragt i fare på grund af noget du gjorde, vil du bære de dermed forbundne omkostninger og skader.

15. Generelt
15.1. Ændringer & opdateringer

Wix forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller opsige en hvilken som helst Wix-tjeneste (eller alle funktioner deraf eller priser gældende dertil), og/eller annullere din adgang til Wix-tjenesterne (herunder fjernelse af alt materiale, der er udviklet af dig i forbindelse med Wix-tjenesterne), uanset årsag, og/eller ændre hvilket som helst Wix-vilkår, med eller uden forudgående varsel – til enhver tid og på enhver måde. Du accepterer, at Wix ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspendering eller ophør af disse Wix-tjenester. Hvis sådanne ændringer indebærer betaling af ekstra gebyrer, vil vi give dig en meddelelse om sådanne gebyrer inden vi muliggør sådanne specifikke ændringer. Hvis du undlader eller nægter at betale sådanne gebyrer, kan vi (efter eget skøn) annullere din brugerkonto (som nærmere forklaret i afsnit 6 ovenfor), fortsat yde support til de på daværende tidspunkt gældende Wix-tjenester uden at aktivere sådanne ændringer, eller tilbyde dig alternative tjenester.

#ItsThatEasy

Vi kan foretage ændringer i vores tjenester eller til disse vilkår til enhver tid.

15.2. Gældende lov & retsområde, afkald vedrørende gruppesøgsmål

Wix-vilkårene, rettighederne og retsmidlerne ydet herunder, samt alle og enhver form for krav og tvister relateret hertil og/eller til Wix-tjenesterne, deres fortolkning eller misligholdelse, opsigelse eller gyldighed heraf, de relationer, der skyldes eller følger af Wix-vilkårene eller en hvilken som helst relateret transaktion eller køb, er underlagt, fortolkes i henhold til og håndhæves i alle henseender alene og udelukkende i overensstemmelse med den interne grundlæggende lovgivning i staten Israel, uden hensyn til dens lovvalgsretsprincipper.

 

Alle og ethvert sådant krav og tvister skal indbringes for (og du samtykker hermed til, at de bliver besluttet udelukkende af) en kompetent domstol der ligger i Tel Aviv, Israel. Anvendelsen af De Forenede Nationers konvention af aftaler om internationale løsørekøb er herved udtrykkeligt udelukket.

Med forbehold for gældende lov skal alle tvister mellem dig og Wix alene løses på individuel basis, og du skal ikke være berettiget til at fremsætte et krav mod Wix som sagsøger eller som en del af en gruppe (det være sig alle former for retssager, der anlægges af en gruppe eller af repræsentanter på vegne af andre).

Desuagtet andet måtte være anført i dette afsnit 14.2, gælder det, at hvis du befinder dig i USA, vil (i) den jurisdiktion, der har kompetence i sager vedrørende alle forhold vedrørende den betalingstransaktion, der er omfattet af afsnit 5 mellem dig og Wix, være staten New York, uden hensyn til dennes lovvalgsprincipper, og (ii) alle krav, der vedrører en sådan betalingstransaktion, der er omfattet af afsnit 5, skal anlægges hos, og du accepterer herved dennes eksklusiv kompetence, retten i en kompetent jurisdiktion, der er beliggende i New York, New York, USA.

#ItsThatEasy

Disse vilkår og vores forhold er underlagt lovgivningen i staten Israel. Eventuelle tvister mellem os kan kun indbringes for domstolene i Tel Aviv, Israel.

15.3. Meddelelser

Vi kan give dig meddelelser på en af følgende måder: (1) via Wix-tjenester, herunder ved et banner eller pop-up på Wix' hjemmeside, brugerkonto eller andre steder; (2) via e-mail, der sendes til den e-mailadresse, du gav os; og/eller (3) på anden måde, herunder eventuelt telefonnummer og fysisk adresse, du gav os. Wix' varsler til dig vil blive anset modtaget og effektueret inden for fireogtyve (24) timer efter det blev offentliggjort eller sendt via en af de foregående metoder, medmindre andet er angivet i meddelelsen.

#ItsThatEasy

Vi kan give dig meddelelser via vores tjenester, via e-mail eller på en anden kontaktmåde  du har givet os.

15.4. Forhold

Wix-vilkårene og din brug af Wix-tjenester, kan og skal ikke fortolkes således at de danner basis for nogen form for partnerskab, joint venture, arbejdsgiver/arbejdstager-forhold, agentur eller franchisegiver/franchisetager-forhold mellem Wix og dig.

#ItsThatEasy

Accept af disse vilkår og tjenester danner ikke et partnerskab eller en særlig forbindelse mellem os.

15.5. Hele aftalen

Disse brugsvilkår udgør sammen med Wix-vilkårene og andre retlige eller gebyrmeddelelser leveret til dig fra Wix hele aftalen mellem dig og Wix vedrørende aftalens genstand eller deraf og erstatter alle og enhver tidligere eller samtidige overenskomster, forståelser, løfter, betingelser, forhandlinger, pagter eller erklæringer, uanset skriftlige eller mundtlige, mellem Wix og dig, herunder dem, der foretages af eller mellem hvilke som helst af vores respektive repræsentanter med hensyn til hvilke som helst af Wix-tjenesterne. Du accepterer endvidere, at du ikke forlader dig på noget løfte, tilskyndelse, erklæring, udtalelse, videregivelse eller afsløringspligt fra Wix for at indgå i nogen som helst af Wix-vilkårene.

#ItsThatEasy

Disse vilkår udgør (sammen med de yderligere vilkår) den eneste og hele aftale mellem os.

15.6. Overdragelse

Wix kan overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold hertil og/eller overføre ejendomsret og krav i Wix-tjenester og/eller licenseret indhold til tredjemand uden dit samtykke eller forudgående varsel til dig. Du må ikke overdrage eller overføre nogen af dine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wix. Ethvert forsøg eller faktisk overdragelse deraf uden Wix' forudgående udtrykkelige og skriftlige samtykke vil være ugyldig. Under alle omstændigheder, en opgave eller overførsel skal foretages i henhold til dette afsnit ‎13.6 ikke i sig selv give enten Wix eller du ret til at annullere alle Wix-tjenester eller tredjepartstjenester som er i kraft.

#ItsThatEasy

Vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser til andre parter. Du kan kun gøre dette med vores forudgående skriftlige samtykke.

15.7. Opdeling og dispensationer

Hvis en bestemmelse i Wix-vilkårene af en kompetent domstol anses for at være ugyldig, ulovlig, annulleret eller af hvilken som helst grund ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse anses for ugyldig og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Ingen undtagelsesbestemmelse for noget som helst brud på eller misligholdelse af et af Wix-vilkårene anses for at være en undtagelsesbestemmelse for ethvert af de foregående eller efterfølgende brud eller misligholdelse.

#ItsThatEasy

Disse vilkår er uafhængige af hinanden i tilfælde af hvilket som helst blev fundet ugyldig.

15.8. Tolkning

Enhver overskrift, billedtekst eller afsnitsoverskrift heri, og enhver forklaring eller sammendrag i kolonnen til højre "#ItsThatEasy" gives kun for nemheds skyld, og på ingen måde definerer eller forklarer en sektion eller bestemmelse heraf, eller binder os  juridisk på nogen som helst måde.

 

Disse brugerbetingelser blev skrevet på engelsk og oversat for din information. Du kan få adgang og se andre sprogversioner ved at ændre dine Wix-hjemmesidens sprogindstillinger. Hvis en oversat (ikke-engelsk) version af disse vilkår på nogen som helst måde er i strid med den  engelske version, er bestemmelserne i den engelske version gældende.

#ItsThatEasy

Kun den venstre  kolonne er juridisk bindende (denne kolonne er bare for klarhed).

 

Oversatte (ikke-engelske) versioner af disse betingelser er kun for orientering

15.9. kontakt Customer Service

For at komme i kontakt med vores kundeservice - så brug nogen af de muligheder, der er anført nedenfor:

 1. Gå til Wix Hjælp, der er tilgængelig på: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

 2. Send en e-mail til: support@wix.com

#ItsThatEasy

Har du spørgsmål eller forslag? Vi vil meget gerne høre dem!

bottom of page