top of page

Sammenfatning – Monotypes slutbrugerlicensvilkår

(for brugere af Wix.com)

Ord, som ikke er defineret heri, skal have den betydning, der er anført i Wix' til enhver tid gældende vilkår for brug.

Din brug af fonten(e) (som defineret nedenfor) på din brugerplatform er også omfattet af Monotype Imagine Inc's ("Monotype") licensvilkår, som du kan se en sammenfatning af nedenfor ("licensen").

Oversigt over Monotype-fonte

Ahmed Outline

American Typewriter

Arabic Typesetting Regular

Arian

Arian Light

Avenida

Avenir

Avenir Light

Belinda

Bodoni Poster

Braggadocio

Brandon Grotesque

Bree

Clarendon LT

Coquette

DIN Neuzeit Grotesk

DIN Next Arabic

DIN Next Light

Droid Serif

FB Blue Gothic

FB Cham Blue

FB Green

FB Neo Gothic

FB Plum

Frank Ruhl

Futura Light

Futura

ITC Arecibo

Kufi Regular

6. Bilag A

Geotica Four Open

Helvetica

Helvetica 25

Helvetica 25 Cyrillic

Helvetica 35 

Helvetica 35 Cyrillic

Helvetica 35 Latin Ext

Helvetica 45

Helvetica 45 Cyrillic

Helvetica 45 Latin Ext

Helvetica 55

Helvetica 65

Helvetica 65 Cyrillic

Helvetica 65 Latin Ext

Helvetica 75 

Helvetica 75 Cyrillic

Helvetica 75 Latin Ext

Helvetica 95

Helvetica 95 Cyrillic

Helvetica 95 Latin Ext

Helvetica Bold

Helvetica Light

Janna

Latin Ext

Linotype Didot

Lulo Clean

Marzo

Midan

Monotype Baskerville

Museo

Museo Slab

Nimbus Sans

Neue Helvetica Arabic

Pacifica Condensed

Peaches & Cream

Proxima Nova

Reklame Script

Snell Roundhand

Soho Condensed

Tanseek Modern Light

Trend

Manglende overholdelse af et licensvilkår skal også berettige Wix til at suspendere eller slette din brugerkonto (eller visse funktioner derpå) samt leveringen af tilhørende Wix-tjenester.

5. Annullering
Bilag A

Du må ikke (og ikke tillade andre):

  • at bruge fonten(e) andre steder end på Wix' websted, som en del af tjenesterne og på din brugerplatform (du kan dog dele dine brugerplatform på sociale medier)

  • at omdanne, blande, tilpasse fonten(e) og deres indhold (herunder glyffer, oplysninger om metriske data, knibning, oplysninger om OpenType-features)  

  • at foretage reverse engineering, dekompilere, adskille eller på anden måde forsøge at finde ud af kildekoden til fonten(e)

  • at skabe afledte værker af fonten(e), og

  • at modificere, på nogen måde eller i nogen form, fonten(e), fontnavnene og de varemærker, der anvendes i forbindelse med fonten(e)

  • at bruge fontene til et kommercielt produkt (bortset fra websiderne på din brugerplatform eller således som det muliggøres af tjenesten)

  • at kopiere fontene, bortset fra i det omfang, dette er tilladt i henhold til licensen

  • at udleje eller give sub-licens til fontene.

4. Begrænsninger vedrørende brug

Du tildeles herved, så længe du er registreret bruger af Wix.com, en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-overførbar licens til:

- at offentliggøre websider på din brugerplatform, der bruger fonten(e), som leveret til dig af Wix.com via Wix' websted, med henblik på at stille websiderne på din brugerplatform til rådighed på slutbrugernes outputenheder.

- at bruge fontene eller give en tredjepart mulighed for at bruge fontene på dine vegne, til at skabe salgsfremmende indhold eller markedsføringsindhold på din brugerplatform og/eller via tjenesterne, til visning på outputenhederne.

Alle rettigheder, der ikke tildeles i denne licens, forbeholdes af Monotype-koncernen.

3. Licenstildeling

Fontene udgør immaterielle rettigheder, der tilhører Monotype, dennes tilknyttede virksomheder og licensgivere ("Monotype-koncernen"). Du anerkender, at Monotype-koncernen er ejer af fontene, herunder deres systematisering, struktur, kode og tilknyttede filer, og at fontene er beskyttet af ophavsret og designlovgivning i adskillige lande (herunder USA). Alle rettigheder i og til fontene, herunder ikke-offentliggjorte rettigheder, forbeholdes i henhold til ophavsretslovgivningen i USA og andre jurisdiktioner.

2. Immaterielle rettigheder
1. Definitioner 
1.1. Font(e)

Betyder de fonte, der stilles til rådighed på Wix' websted, som beskrevet i bilag A;

Betyder en printer eller en skærm, der viser et billede lavet ved brug af, eller adgang til, fonten(e) og gør dem synlige for slutbrugere, enten midlertidigt eller på permanent basis.

1.2. Outputenhed(er)
bottom of page