Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wix.com

Ikrafttrædelsesdato: 9. September 2019

Velkommen til Wix.com's Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

 

Wix.com tager beskyttelse af besøgendes og brugeres privatliv meget alvorligt og lægger stor vægt på at beskytte deres personlige oplysninger og bruge dem efter hensigten i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Denne politik beskriver, hvordan vi indsamler og bruger personlige oplysninger samt hvilke rettigheder og muligheder, vores besøgende og brugere har i relation til sådanne oplysninger.

 

Vi opfordrer dig på det kraftigste til at læse denne politik og sikre, at du fuldt ud forstår den, inden du tilgår eller anvender vores tjenester.

 

Ord med stort begyndelsesbogstav, som ikke er defineret i denne politik, har den betydning, som er anført i vores Brugsvilkår.

1. Du bedes læse dette nøje

Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for Wix.com (“Politik om beskyttelse af personlige oplysninger”) beskriver, hvordan vi (Wix.com Ltd. samt associerede partnere over hele verden – “Wix”, “vi” eller “os”) indsamler og bruger oplysninger om ikke-registrerede besøgende og registrerede brugere (“Besøgende”, “Bruger”, eller “dig”) i forbindelse med deres brug af Wix’ hjemmesider (herunder www.wix.com og alle underdomæner, “Hjemmesiden”), webprogrammer (“Wix-apps”), mobilapplikationer (“Mobil-apps”) og relaterede tjenester (samlet “Tjenester”).

Formålet af personlige oplysninger er at give dig en tydelig forklaring af hvornår, hvorfor og hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger, samt en forklaring af dine lovbefæstede rettigheder. Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger har ikke til hensigt at tilsidesætte vilkårene i en kontrakt, du har indgået med os eller nogen øvrige rettigheder, du måtte have i henhold til gældende love om databeskyttelse.

 

Læse denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og vær sikker på, at du fuldt ud forstår vores praksis i forhold til dine personoplysninger, før du opnår adgang til eller bruger en af vores tjenester. Hvis du har læst og fuldt ud forstår denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og ikke er enig i vores praksis, skal du straks forlade denne hjemmeside, app eller tjeneste, og undgå eller ophøre med brugen af vores tjenester. Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne politik, bedes du kontakte os på privacy@wix.com

#ItsThatEasy

Denne politik beskriver de metoder, vi benytter i forbindelse med dine personlige oplysninger – hvilke oplysninger vi indsamler om vores Besøgende og Brugere, hvordan vi indsamler dem, hvad vi bruger dem til, hvordan vi beskytter dem og hvilke rettigheder du har.

 

Ved at tilgå eller bruge vores tjenester anerkender du, at du har læst af denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du må kun bruge vores tjenester, hvis du giver din fulde accept af de metoder, der beskrives i denne politik.

2. Hvilke oplysninger indsamler vi?
2.1. Oplysninger om Besøgende og Brugere

Vi indsamler to typer oplysninger vedrørende vores Besøgende og Brugere:

 1. Ikke-identificerede og ikke-identificerbare oplysninger vedrørende en Besøgende eller ikke-identificeret Bruger, som gøres tilgængelige for os eller indsamles automatisk via Brugerens brug af Tjenesterne (“Ikke-personlige oplysninger”). Sådanne Ikke-personlige oplysninger gør os ikke i stand til at identificere den Besøgende eller Bruger, som de blev indsamlet fra.

  De Ikke-personlige oplysninger vi indsamler, består hovedsagligt af tekniske, aggregerede brugsoplysninger såsom Besøgende og Brugeres browsing- og ‘clickstream’-aktiviteter for Tjenesterne, termiske kort og rulninger for sessioner, ikke-identificerende oplysninger vedrørende den Besøgende eller Brugerens enhed, operativsystem, internetbrowser, skærmopløsning, sprog og tastaturindstillinger, internetudbyder, henvisende sider/exit-sider, dato-/tidsstempel mv.

 2. Individuelt identificerbare oplysninger, dvs. oplysninger, der identificerer en person eller med en rimelig indsats kan medvirke til identificeringen af en person, eller som kan være af fortrolig eller følsom karakter (“Personlige oplysninger”).

  De Personlige oplysninger, vi indsamler, består hovedsagligt af kontaktoplysninger (fx e-mailadresse eller telefonnummer), fakturaoplysninger (navn, fysisk faktureringsadresse, betalingsmetode og transaktionsoplysninger), som alene indsamles hos Brugere med Betalingstjenester, oplysninger vedrørende en browsing- eller brugssession (ip-adresse, geoplacering og/eller entydigt id for enhed), oplysninger vedrørende tilknyttede tredjepartskonti (fx e-mailadresse eller brugernavn til tilknyttet PayPal-, Google- eller Facebook-konto), scannede identifikationsdokumenter udleveret til os (fx id-kort, kørekort, pas eller officielle dokumenter vedrørende selskabsregistrering), korrespondance (herunder korrespondance, som er foregået via eller overført til vores Tjenester) samt andre Personlige oplysninger udleveret til os af Besøgende og/eller Brugere i forbindelse med login og/eller brug af Tjenesterne.

  For at undgå enhver tvivl anser og behandler vi alle Ikke-personlige oplysninger, som er tilsluttet eller tilknyttet Personlige oplysninger (fx til forbedring af vores Tjenester) for at være Personlige oplysninger, så længe der findes en sådan tilslutning eller tilknytning.

#ItsThatEasy

Vi indsamler to typer oplysninger: Personlige oplysninger (som kan anvendes til unik identifikation af en person) og Ikke-personlige oplysninger (som er ikke-identificerende).

 

Sådanne oplysninger indsamler vi om vores Brugere og Besøgende, vores Brugeres brugere, Ansøgere og andre personer, som udleverer dem til os.

2.2. Oplysninger tilhørende brugere af brugere

Vi kan også indsamle lignende oplysninger vedrørende Besøgende og Brugere af vores Brugerhjemmesider eller tjenester (“Brugere af Brugere”), alene for og på vegne af vores Brugere (jf. beskrivelsen i afsnit 6 nedenfor).

2.3. Oplysninger om Ansøgere til stillinger i Wix

Vi indsamler også oplysninger udleveret til os af kandidater til stillinger i Wix (“Ansøgere”), når de ansøger om en af vores ledige stillinger annonceret på https://www.wix.com/jobs, via e-mail eller på anden vis (i henhold til beskrivelsen i afsnit 7 nedenfor).

3. Hvordan indsamler vi oplysningerne?

Vi anvender to overordnede metoder:

 1. Vi indsamler oplysninger via din brug af Tjenesterne. Når du besøger eller bruger vores Tjenester, herunder når du besøger Hjemmesiden eller andre Brugerhjemmesider, registrerer en Brugerkonto, redigerer din Brugerhjemmeside og overfører oplysninger og indhold, og/eller downloader og bruger en Wix- og/eller Mobil-app, er vi klar over det, og vi kan og vil sædvanligvis indhente, indsamle og registrere enhver sådan brug, sessioner og relaterede oplysninger, på egen hånd eller ved hjælp af tredjepartstjenester, jf. beskrivelsen i afsnit 8 nedenfor, herunder gennem brug af “cookies” og andre sporingsteknologier som beskrevet nedenfor i afsnit 9.

 2. Vi indsamler oplysninger, som du frivilligt udleverer til os. 1) For eksempel indsamler vi Personlige oplysninger, som du udleverer til os, når du tilmelder dig vores Tjenester; når du tilgår vores Tjenester via tredjepartstjenester såsom Facebook eller Google; når du afgiver en bestilling og/eller registrerer domænenavne; når du sender eller overfører Personlige oplysninger, når du bruger vores Tjenester; og/eller når du kontakter os direkte, uanset via hvilken kommunikationskanal (f.eks. Wix’ supporttjeneste, e-mails).

 3. Vi indsamler også oplysninger fra tredjepartskilder som beskrevet i afsnit 8 nedenfor. 

#ItsThatEasy

Når du besøger eller bruger vores Tjenester – det kan også være, at du udleverer specifikke oplysninger til os (enten automatisk via processen med brug af Tjenesten, eller i forbindelse med brug eller manuelt ved at sende dem).

4. Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

Årsagen til, at vi indsamler Ikke-personlige og Personlige oplysninger er følgende:

 1. For at levere og drive Tjenesterne;

 2. For at videreudvikle, tilpasse og forbedre vores Tjenester baseret på Besøgendes og Brugeres fælles og individuelle præferencer, oplevelser og udfordringer;

 3. For løbende at kunne hjælpe og yde teknisk support til vores kunder;

 4. For at kunne kontakte Besøgende og Brugere med generelle eller personlige meddelelser vedrørende Tjenesterne samt reklamemeddelelser (jf. beskrivelsen nedenfor i afsnit 10);

 5. For at facilitere, sponsorere og tilbyde specifikke konkurrencer, begivenheder og salgsfremstød, kontrollere deltagernes berettigelse, holde øje med status, kontakte vindere og uddele præmier og belønninger;

 6. For at oprette aggregerede statistiske data og andre aggregerede og/eller udledte Ikke-personlige oplysninger, som vi eller vores forretningspartnere bruger til at levere og forbedre vores respektive tjenester;

 7. For at forbedre vores datasikkerhed og evne til at afværge misbrug;

 8. For at vurdere en Ansøgers kvalifikationer i forbindelse med ansøgninger om stillinger i Wix (jf. beskrivelsen i afsnit 7 nedenfor);

 9. For at overholde enhver gældende lov og bestemmelse.

Vi vil alene bruge dine Personlige oplysninger til de formål, der er anført i afsnit 4, hvor vi er overbeviste om, at:

 1. Vores brug af dine Personlige oplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt eller tage skridt til at indgå en kontrakt med dig (f.eks. for at levere en hjemmesidebygger til dig, yde kundeservice over for dig og teknisk support), eller

 2. Vores brug af dine Personlige oplysninger er nødvendig for at overholde relevante juridiske eller retlige forpligtelser, vi måtte have, eller

 3. Vores brug af dine Personlige oplysninger er nødvendig for at understøtte berettigede interesser, som vi måtte have som virksomhed (f.eks. for at vedligeholde og forbedre vores Tjenester ved at identificere brugertendenser og effekten af Wix’ kampagner og identificere tekniske problemer), forudsat brugen til enhver tid sker på en måde, der er forholdsmæssig, og som respekterer din ret til beskyttelse af dine oplysninger.​​

Vores Tjenester må ikke bruges af personer under 18 år. Ingen under 18 år må afgive nogen Personlige oplysninger til os via nogen af vores Tjenester. Vi indsamler ikke bevidst Personoplysninger fra børn under 18 år. Forældre og værger bør til enhver tid holde øje med deres børns aktiviteter.

#ItsThatEasy

Vi indsamler og bruger oplysninger med henblik på at levere vores Tjenester, forbedre dem og gøre dem mere sikre.

 

Vi indsamler og bruger også oplysninger med henblik på at kontakte vores Besøgende, Brugere og Ansøgere samt for at overholde relevant lovgivning.

5. Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

Wix Besøgende, Wix Brugere og Brugere af Brugeres Personlige Information kan blive opbevaret i datacentre placeret i USA, Irland, Sydkorea, Taiwan og Israel. Vi kan anvende andre jurisdiktioner om nødvendigt for passende levering af vores Tjenester og/eller som er nødvendigt jf. loven (som er yderligere forklaret nedenfor)

Oplysninger om Ansøgere til stillinger i Wix vil blive vedligeholdt, behandlet og opbevaret i Israel, i det land, stillingen er opslået i, og, i det omfang det er nødvendigt, på et sikkert skylager leveret som tredjepartstjeneste.

Wix.com Ltd. ligger i Israel, som af EU-kommissionen vurderes at tilbyde et passende beskyttelsesniveau, for så vidt angår EU-borgernes Personlige oplysninger.

Wix-partnere og tjenesteudbydere, som opbevarer og behandler dine Personlige oplysninger på vegne af Wix, er hver især kontraktligt forpligtede til at beskytte og sikre dine Personlige oplysninger i overensstemmelse med industristandarderne, uanset om mere lempelige lovkrav gør sig gældende i de pågældende partnere og tjenesteudbyderes jurisdiktioner.

5.1.

EU-U.S. Privacy Shield & Swiss-U.S. Privacy Shield-ordningen: Wix.com deltager i og har bekræftet sin overholdelse af EU-U.S. Privacy Shield-ordningen og Swiss-U.S. Privacy Shield-ordningen. Wix.com er forpligtet til at lade alle Personlige oplysninger modtaget fra medlemslande i Den Europæiske Union (EU) og Schweiz underkaste ordningens gældende principper, under påberåbelse af Privacy Shield-ordningen. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på det amerikanske handelsministeriums hjemmeside på her.

Wix.com er ansvarlig for behandling af de Personlige oplysninger, vi modtager i henhold til Privacy Shield-ordningen, og efterfølgende overdragelser til en tredjepart, der fungerer som agent for Wix.com. Wix.com overholder Privacy Shield-principperne ved alle fremtidige overdragelser af Personlige oplysninger fra EU, herunder bestemmelser vedrørende ansvar for fremtidige overdragelser.

Hvad angår Personlige oplysninger modtaget eller overdraget i henhold til Privacy Shield-ordningen er Wix.com underlagt den amerikanske Federal Trade Commission (FTC). I visse situationer kan Wix.com blive bedt om at fremlægge personoplysninger som svar på lovlige henvendelser fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde krav vedrørende den nationale sikkerhed eller lokale love om databeskyttelse.

 

Hvis du har en uløst klage, der vedrører databeskyttelse eller brug af data som vi ikke har behandlet godt nok, så bedes du kontakte vores amerikansk-baserede tredjepartsleverandør af tvistløsninger (gratis) på https://feedback-form.trustee.com/watchdog/request.

Under visse betingelser, der er nærmere beskrevet på Privacy Shield-hjemmesiden, kan du gøre brug af bindende voldgift, når alle øvrige tvistløsningsmuligheder er udtømte.

Ved anmodning derom vil Wix give dig oplysninger om, hvorvidt vi er i besiddelse af nogen af dine Personoplysninger. Du kan opnå adgang til, ændre eller anmode om at få slettet dine Personoplysninger ved at følge instruksen i disse artikler fra vores Supportcenter: ”GDPR: Retrievning Your Wix Account Data” eller ”GDPR: Permanently Deleting Your Wix Account”. Vi besvarer din henvendelse inden for den frist, der er fastlagt i henhold til lokal lovgivning eller inden for en rimelig frist.

Vær opmærksom på, at hvis du permanent sletter din Wix-konto, så sletter du alle oplysninger fra Wix’ databaser. Derefter kan du ikke længere bruge nogen af dine Wix Tjenester eller din Brugerkonto, og alle dine oplysninger vil blive slettet permanent, og Wix vil ikke være i stand til genskabe din konto eller udlede dine oplysninger fremadrettet. Hvis du kontakter Wix Support efterfølgende, vil systemet ikke genkende din konto, og vores Supportmedarbejdere vil ikke være i stand til at lokalisere den slettede konto.

5.2.

#ItsThatEasy

Vi kan opbevare og behandle Personlige oplysninger, i USA, Europa, Israel eller andre jurisdiktioner, enten på egen hånd eller ved hjælp af vores partnere og tjenesteudbydere.

Wix’ udbydere af datalager er kontraktligt forpligtede til at beskytte og sikre dine oplysninger.

Blandt andet overholder Wix Safe Harbor-principperne for personlige oplysninger, som yderligere beskytter og sikrer vores Brugeres personlige oplysninger.

Nogle jurisdiktioner kræver, at vi vedligeholder og opbevarer borgernes oplysninger lokalt.

Vi kan også indhente, behandle, opbevare og bruge sådanne oplysninger andre steder, herunder i USA.

Forpligtelser vedrørende datalokalisering: Hvis du er bosiddende i en jurisdiktion, der pålægger forpligtelser vedrørende “datalokalisering” eller “data residency” (dvs. kræver, at borgernes personlige oplysninger opbevares inden for denne jurisdiktions grænser), og vi bliver opmærksomme på dette forhold, opbevarer vi dine Person oplysninger inden for disse grænser, hvis vi er juridisk forpligtede til det. Du anerkender, at vi samtidig dermed fortsætter med at indsamle, opbevare og bruge dine Personlige lige oplysninger andre steder, herunder i USA, jf. ovenfor.

5.3.

 
6. Oplysninger vedrørende Brugere af brugere

Wix kan indsamle, opbevare og behandle visse Ikke-personlige og Personlige oplysninger om Brugere af brugere (“Oplysninger vedrørende brugere af brugere”), alene på vegne af vores Brugere og efter deres anvisning. For eksempel kan alle vores Brugere importere deres e-mailkontaktpersoner fra tredjepartstjenester såsom Gmail eller på anden vis indsamle og administrere kontaktpersoner via deres Brugerhjemmeside. Sådanne kontaktpersoner lagres derefter hos Wix på vegne af Brugeren.

I disse situationer fungerer og skal Wix anses for at være “Databehandler” frem for “Dataansvarlig” (begge ord er stavet med stort begyndelsesbogstav, idet de er defineret i EU’s databeskyttelses forordning) for sådanne Oplysninger om brugere af brugere. De Brugere, der kontrollerer og driver disse Brugerhjemmesider, skal anses for at være “Dataansvarlige” for Oplysninger for brugere af brugere og er ansvarlige for at overholde alle love og bestemmelser vedrørende indsamling og håndtering af sådanne Oplysninger for brugere af brugere, herunder enhver lov om beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse i alle relevante jurisdiktioner.

Underlagt gældende lov vil Wix behandle din Brugere af Brugeres Information i overensstemmelse med Databehandlingsaftalen angivet her.

Du er ansvarlig for sikkerheden, integriteten og den autoriserede brug af dine Personlige oplysninger om brugere af brugere og for at indhente samtykker og tilladelser og for at levere alle rimelige meddelelser om rimelig behandling, der er påkrævet for indsamling og brug af sådanne oplysninger.

Wix kan ikke yde juridisk rådgivning til Brugere eller Brugere af brugere, men vi anbefaler, at alle Brugere offentliggør og vedligeholder en klar og fyldestgørende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger på deres Brugerhjemmesider i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, og at alle Brugere af brugere omhyggeligt læser disse politikker og sikrer sig, at de er indforståede med dem.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan Oplysninger for brugere af brugere håndteres af Wix (hvilket kan være relevant i forhold til den specifikke meddelelse, du offentliggør til og/eller det samtykke, du indhenter fra dine Brugere af brugere), i afsnittene 8, 13 og 14 nedenfor.

 

Hvis du er Besøgende, Bruger eller kunde af vores Brugere, skal du læse følgende: Wix har ikke noget direkte forhold til de enkelte Brugere af brugere, hvis Personlige oplysninger vi behandler. Hvis du er Besøgende, Bruger eller kunde af vores Brugere og gerne vil sende en anmodning eller forespørgsel vedrørende dine Personlige oplysninger, skal du kontakte de pågældende Brugere direkte. Hvis du for eksempel ønsker at tilgå, korrigere, ændre eller slette unøjagtige oplysninger behandlet af Wix på vegne af vores Brugere, skal du henvende dig til den relevante Bruger (den person, der er “Dataansvarlig” for de relevante oplysninger). Hvis du anmoder om at få fjernet Personlige oplysninger for Brugere af brugere, vil vi besvare anmodningen inden for tredive (30) dage. Medmindre vores Bruger har anmodet om andet, opbevarer vi deres Personlige oplysninger for Brugere af brugere i den periode, som er anført i afsnit 13 nedenfor.

#ItsThatEasy

Wix kan indsamle og behandle oplysninger vedrørende vores Brugeres brugere.

Dette gør vi alene på vegne af vores Brugere og efter deres anvisninger.

Vores Brugere er alene ansvarlige for Oplysninger om brugere af brugere, herunder for deres juridiske gyldighed, sikkerhed og integritet.

Wix har ikke et direkte forhold til vores Brugeres brugere. Hvis du er en Brugers bruger, skal du kontakte ejeren af Wix-siden direkte.

 
7. Ansøgning om job i Wix

Wix opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at ansøge om ledige stillinger annonceret på https://www.wix.com/jobs ved at sende os deres kontaktoplysninger og cv (“Oplysninger om ansøgere”) via den relevante ansøgningsformular på vores Hjemmeside eller som anført i opslaget.

Vi anerkender og forstår, at fortrolighed og diskretion er afgørende for vores Ansøgere og lægger vægt på at holde Oplysninger om ansøgere fortrolige og udelukkende bruge dem til interne rekrutteringsformål i Wix (herunder til at identificere Ansøgere, evaluere deres ansøgninger, træffe beslutning om ansættelse og kontakte Ansøgere telefonisk eller skriftligt).

Vær opmærksom på, at Wix er berettiget til at opbevare Oplysninger, som vi har modtaget fra Ansøgere i en periode på maks. to år, også efter at den ansøgte stilling er blevet besat eller lukket. Dette gør vi, så Ansøgere kan komme i betragtning til andre stillinger og muligheder i Wix; så vi kan bruge deres Ansøgningsoplysninger som reference i forbindelse med fremtidige ansøgninger og, hvis Ansøgeren ansættes, til yderligere ansættelses- og forretningsmæssige formål i forhold til dennes arbejde i Wix.

Hvis du tidligere har sendt dine Ansøgningsoplysninger til Wix og ønsker at få adgang til dem, opdatere dem eller få dem slettet fra Wix’ systemer, skal du kontakte os på jobs@wix.com.

#ItsThatEasy

Vi opfordrer alle kvalificerede Ansøgere om at ansøge om en af vores ledige stillinger ved at sende os deres kontaktoplysninger og cv.

Vi bruger udelukkende oplysningerne i forbindelse med intern rekruttering samt ansættelses- og forretningsmæssige formål.

 
8. Deling af Personlige oplysninger med tredjepart

Wix må kun dele dine Personlige oplysninger med tredjepart (eller på anden vis give dem adgang til dem) på følgende måder og i følgende situationer:

8.1. Tredjepartstjenester:

Wix samarbejder med en række udvalgte tjenesteudbydere, hvis tjenester og løsninger supplerer, letter og forbedrer vores egne. Disse tjenester omfatter hosting og samplacering af servere, kommunikation og netværk, der leverer indhold (CDN), data- og internetsikkerhedstjenester, fakturerings- og betalingstjenester, domæneregistratorer, tjenester vedrørende forebyggelse og afsløring af svindel, webanalyse, e-maildistribution og overvågningstjenester, sessionsregistrering og fjernadgangstjenester, måling af effekt, dataoptimerings- og markedsføringstjenester, indholdsudbydere samt vores juridiske og økonomiske rådgivere (“Tredjepartstjeneste(r)”).

Sådanne Tredjepartstjenester er berettigede til at modtage eller på anden vis opnå hel eller delvis adgang til Personlige oplysninger vedrørende vores Besøgende og Brugere og/eller Personlige oplysninger om brugere af brugere – afhængig af deres konkrete rolle og formål i forhold til at lette og forbedre vores Tjenester og virksomhed, og de må kun bruge dem til sådanne formål. Bemærk, at vi, selvom vores Tjenester kan indeholde links til andre hjemmesider eller tjenester, ikke er ansvarlige for sådanne hjemmesider eller Tredjepartstjenesters metoder, for så vidt angår personlige oplysninger. Vi opfordrer dig derfor til at være opmærksom, når du bevæger dig væk fra vores Tjenester, og sørge for at læse erklæringerne vedrørende personlige oplysninger for alle hjemmesider og tjenester du besøger, før du afgiver dine Personlige oplysninger. Denne Politik om beskyttelse af Personlige oplysninger gælder ikke for tredjepartshjemmesider og -tjenester, som der er indsat links til. Wix er ansvarlig for Personlige oplysninger, der modtages i henhold til Privacy Shield-ordningen og efterfølgende overdrages til en tredjepart som beskrevet i Privacy Shield-principperne. Navnlig forbliver Wix ansvarlig i henhold til Privacy Shield-principperne, hvis tredjepartsrepræsentanter, som Wix antager til at behandle Personlige oplysninger på dennes vegne, gør dette på en måde, der er i uoverensstemmelse med principperne, medmindre Wix dokumenterer, at denne ikke er ansvarlig for den hændelse, der har ført til skaden.

#ItsThatEasy

Vi er berettigede til at dele oplysninger om vores Besøgende, Brugere og deres Brugere af brugere med forskellige tredjeparter, herunder visse tjenesteudbydere, ordenshåndhævere og appudviklere.

Oplysningerne må kun deles i overensstemmelse med denne politik.

8.2. Retshåndhævelse, juridiske anmodninger og forpligtelser:

lokale love om databeskyttelse, er Wix berettiget til at videregive eller på anden vis give andre adgang til dine Personlige oplysninger, hvis der fremsættes juridisk anmodning, fx stævning, søgsmål, ransagningskendelse eller retskendelse, eller i overensstemmelse med gældende lov, hvis vi efter bedste evne og skøn vurderer, at vi er pålagt dette i henhold til gældende lov, med eller uden varsel.

8.3. Beskyttelse af rettigheder og sikkerhed:

Wix er berettiget til at dele dine Personlige oplysninger med andre, hvis vi efter bedste evne og skøn vurderer, at dette vil beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed i relation til Wix, Wix' Brugere, Brugeres brugere eller andre mennesker, med eller uden varsel.

8.4. Funktioner til sociale medier og indrammede sider:

Vores Tjenester omfatter visse funktioner til sociale medier og widgets, single sign-on-funktioner, fx funktionerne “Opret forbindelse til Facebook” eller “Log på Google”, knapperne “Synes godt om” på Facebook og “Del” eller andre interaktive miniprogrammer (“Funktioner til sociale medier”). Disse Funktioner til sociale medier kan indhente oplysninger såsom din ip-adresse eller hvilken side, du besøger på vores Hjemmeside, og kan afgive en cookie for at sikre, at de fungerer rigtigt. Funktioner til sociale medier hostes enten af en tredjepart eller direkte på vores Tjenester. Din interaktion med tredjeparters Funktioner til sociale medier reguleres af deres politikker, ikke af vores.

Derudover giver vores Tjenester dig mulighed for direkte deling af dine Personlige oplysninger med Tredjepart, fx via sideindramningsteknikker til at sende indhold til eller fra Tredjepartstjenester eller andre parter, samtidig med at ”look and feel” for vores Hjemmeside og Tjenester bibeholdes (“Rammer”). Bemærk, at du, hvis du vælger at interagere eller dele Personlige oplysninger via Rammer, udleverer dem til disse Tredjepartstjenester og ikke til os, og at sådanne interaktioner og delinger også er reguleret af Tredjepartstjenesters politikker og ikke af vores.

8.5. App Market-udviklere:

Som et led i vores App Market-program giver vi tredjepartsudviklere (“Tredjepartsudvikler(e)”) mulighed for at udvikle og sælge deres egne apps via Wix App Market (“Tredjeparts-app(s)”) i samarbejde med Wix.

Hver enkelt Tredjepartsudvikler er bundet af Wix App Market – Aftale om partnerprogrammer, som bl.a. indeholder begrænsninger med hensyn til, hvordan de må tilgå, opbevare og anvende de Ikke-personlige og Personlige oplysninger, du og/eller dine Brugere af brugere udleverer til dem eller os.

Vi opfordrer dig til at gennemlæse enhver Politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der følger med ved køb af Tredjeparts-apps, og at du anmoder Tredjepartsudviklere om præcisering, hvis du har behov for det, inden du beslutter dig for at, installere og anvende deres Tredjeparts-app. Wix har ikke kontrol over eller ansvar for Tredjepartsudvikleres handlinger eller politikker, og din brug af Tredjeparts-apps sker for egen risiko.

8.6. Wix Apps og/eller Tredjepartsapps:

Ved at installere bestemte Wix Apps og/eller Tredjepartsapps giver du dem også tilladelse til at deres respektive leverandører kan dele og/eller tilgå bestemt upersonlig og personlig information vedrørende dig og/eller dine Brugere af Brugere. Sådanne oplysninger inkluderer blandt andet kontaktoplysninger, beskeder, virksomhedsapps og visse aktiviteter vedrørende Tjenesterne og/eller Brugerhjemmeside, som opbevares og derefter kan tilgås via din Brugerkonto. For yderligere detaljer vedrørende den Personlige Information, der kan blive indsamlet og delt, se venligst brugsvilkår for Wix App Market. 

For yderligere at beskytte personlige oplysninger vedrørende dig og dine Brugere af brugere er alle Tredjepartsudviklere bundet af en kontrakt, der tillader, at de kun kombinerer Personlige oplysninger indsamlet på forskellige Brugerhjemmesider og Tjenester og deler Personlige oplysninger for Brugere af brugere med andre Apps installeret på samme Brugerhjemmeside eller Tjenester til det specifikke formål, der er angivet for Brugerhjemmesiden eller Tjenesterne. Om nødvendigt kan Wix imidlertid stadig tilgå og anvende indsamlet og opbevaret information på tværs af forskellige Bruger Hjemmesider og Apps for at tilbyde og forbedre dets tjenester.

Du er alene ansvarlig for at informere dine Brugere af Brugere om indsamlingen, behandlingen og brugen af deres Personlige Information samt at informere dem om, at deres Personlige Information vil blive overført til og behandlet af Wix på dine vegne.

For at forhindre indsamlingen eller delingen af Personlig Information kan du enten undgå at installere Apps på din Bruger Hjemmeside, tilbagetrække tilladelser, du har givet til apps, eller afinstallere dem. Du skal dog være opmærksom på, at tidligere installerede Apps stadig kan indeholde oplysninger, som blev indsamlet forud for tilbagekaldelsen, så hvis du ønsker, at sådanne oplysninger slettes, foreslår vi, at du kontakter Wix eller Tredjepartsudvikleren direkte og anmoder om, at dette bliver gjort. 

8.7. Wix' datterselskaber og associerede selskaber:

Vi er berettiget til at dele Personlige oplysninger inden for egen koncern til de formål, der er beskrevet i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger. For eksempel kan vi dele dine Personlige oplysninger med vores amerikanske datterselskab Wix.com Inc i forbindelse med faciliteringen og leveringen af Tjenester til dig (og dine Brugere af brugere). Hvis Wix eller Wix' associerede selskaber oplever et skift i kontrollen, herunder som følge af fusion, opkøb eller køb af de væsentligste dele af Wix' aktiver, er vi berettigede til at dele dine Personlige oplysninger med de parter, der er involveret i en sådan begivenhed. Såfremt vi efter bedste evne og skøn mener, at et sådan skift i kontrollen væsentligt vil påvirke de Personlige oplysninger, der opbevares hos os, informerer vi dig om begivenheden via e-mail og/eller en iøjnefaldende meddelelse på vores Hjemmeside, herunder dine muligheder vedrørende dine Personlige oplysninger.

Deling af Personlige oplysninger fra Wix’ datterselskaber og tilknyttede virksomheder i Den Europæiske Union og Schweiz til Wix’ amerikanske datterselskab overholder EU-U.S.  og Swiss-U.S. Privacy Shield-ordningen.

 

For at understrege det, så er Wix berettiget til at dele dine Personlige oplysninger på anden måde end beskrevet ovenfor, såfremt du specifikt har godkendt det, eller hvis vi er juridisk forpligtede til det.

Derudover er Wix berettiget til at videregive, dele, udlevere eller på anden vis bruge Ikke-personlige oplysninger efter eget skøn og uden behov for yderligere godkendelse.

 
9. Brug af cookies og andre sporingsteknologier

I samarbejde med vores partnere inden for markedsføring, analyse og teknologi anvender Wix specifikke overvågnings- og sporingsteknologier (såsom cookies, beacons, pixels, tags og scripts). Disse teknologier benyttes med henblik på løbende vedligeholdelse, levering og forbedring af vores Tjenester og for at give vores Brugere og deres Brugere af brugere en bedre oplevelse. For eksempel kan vi takket være disse teknologier vedligeholde og holde øje med vores Brugeres præferencer og godkendte sessioner for bedre at sikre vores Tjenester, identificere tekniske problemer, brugertrends og effektiviteten af kampagner samt holde øje med og forbedre vores Tjenesters overordnede ydeevne.

 

Vær opmærksom på, at Tredjepartstjenester, der sætter cookies eller benytter andre sporingsteknologier gennem vores Tjenester, kan have deres egne politikker vedrørende indsamling og opbevaring af oplysninger. Sådanne metoder er ikke omfattet af vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og er uden for vores kontrol. 

 

Cookies: For at nogle af disse teknologier kan fungere efter hensigten, skal der downloades og opbevares en lille datafil (“cookie”) på din enhed. Som standard anvender vi flere faste cookies med henblik på sessions- og brugergodkendelse, sikkerhed, registrering af Brugerens præferencer (fx vedrørende standardsprog og -indstillinger), forbindelsens stabilitet (fx ved overførsel af medier, anvendelse af e-handelsfunktioner mv.), overvågning af effekten af vores Tjenester og markedsføringskampagner og generel levering og forbedring af vores Tjenester.

Hvis du vil slette eller blokere cookies, kan du få hjælp i vores supportområde i din internetbrowser, hvor du finder en vejledning i, hvordan du finder den fil eller mappe, cookierne ligger i. Oplysninger om sletning eller administration af cookies er også tilgængelige på www.AboutCookies.org (bemærk, at denne hjemmeside ikke er drevet af Wix, og at vi derfor ikke kan garantere nøjagtighed, fuldstændighed eller tilgængelighed).

Vær opmærksom på, at sletning af cookies eller deaktivering af fremtidige cookies eller sporingsteknologier kan forhindre dig i at få adgang til visse områder eller funktioner vedrørende vores Tjenester eller på anden vis kan forringe din brugeroplevelse væsentligt.

 

Clear Gifs: Wix og visse Tredjepartstjenester kan anvende softwareteknologi kaldet clear gifs (også kendt som web beacons/web bugs), som gør det muligt at forbedre vores Tjenester ved at måle deres effektivitet og ydeevne. Clear gifs er små grafiske billeder med et entydigt id. Funktionsmæssigt ligner de cookies, men de opbevares ikke på din enhed, men er derimod integreret i vores Tjenester.

 

Flash og HTML5: Wix og visse Tredjepartstjenester kan desuden anvende sporingsteknologier kendt som “Flash cookies” og “HTML5” til reklameformål. De forskellige browsere kan have deres egne administrationsværktøjer til fjernelse eller blokering af sådanne teknologier. Du kan finde flere oplysninger om administration af Flash cookies her: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (Bemærk, at denne hjemmeside ikke er drevet af Wix, og at vi derfor ikke kan garantere nøjagtighed, fuldstændighed eller tilgængelighed).

 

Adfærdsbetinget/målrettet reklame: Visse Tredjepartstjenester og annoncenetværk tilhørende tredjepart er berettigede til at vise reklamer på vores Hjemmeside, i Wix apps eller i Wix mobilapps, eller administrere vores reklamer på andre hjemmesider. Sådanne parter kan anvende sporingsteknologier til indsamling af visse oplysninger om dine aktiviteter på Tjenesterne og forskellige tredjepartstjenester med henblik på at sende dig målrettet reklame baseret på dine interesser og præferencer. Du kan fravælge at modtage målrettede reklamer fra visse annoncører og reklamenetværk ved at klikke her (hvis du er bosiddende i EU, skal du klikke her) (leveret af YourChoicesOnline.eu). Vær opmærksom på, at du ikke derved fravælger alle former for reklame, og at din framelding alene vil være til den specifikke form for reklame. Du vil fortsat modtage reklamer, som du ikke har frameldt dig.

Supplering af brugeroplysninger: Vi kan modtage oplysninger om dig fra andre kilder, herunder offentligt tilgængelige databaser eller tredjeparter, hvorfra vi har købt data, og kombinere disse data med oplysninger, vi allerede har om dig. Dette hjælper os med at opdatere, udvikle og analysere vores registreringer, identificere nye kunder og levere produkter og Tjenester, der er interessante for dig. Hvis vi indhenter dine Personlige oplysninger fra sådanne Tredjeparter, sikrer vi os, at sådanne parter er kontraktligt forpligtede til at oplyse dig om, at dine Personlige oplysninger vil blive fremlagt for os, og vi tager skridt til at sikre nøjagtigheden af dine Personlige oplysninger, før vi bruger dem. Hvis du giver os personlige oplysninger om andre, eller hvis andre giver os dine oplysninger, bruger vi kun disse oplysninger til det specifikke formål, hvormed de blev givet til os.

“Spor ikke”-signaler: Bemærk, at vi ikke ændrer vores metoder som følge af et “Spor ikke”-signal i HTTP-overskriften fra en browser eller mobilapplikation.

#ItsThatEasy

Wix og visse Tredjepartstjenester kan anvende cookies og lignende sporingsteknologier i alle vores Tjenester.

 

Disse teknologier anvendes først og fremmest til at sikre stabilitet, sikkerhed, funktionalitet, ydeevne og til reklameformål.

 

Du kan selv blokere, fravælge eller på anden vis administrere sådanne sporingsteknologier via dine browserindstillinger eller andre kilder – men vær opmærksom på, at det kan påvirke din oplevelse af vores Tjenester væsentligt.

 
10. Kommunikation fra Wix
10.1. Reklamemeddelelser:

Vi kan bruge dine Personlige oplysninger til at sende dig reklameindhold og-meddelelser via e-mail, tekstbeskeder, direkte tekstmeddelelser, reklameopkald og lignende former for kommunikation fra Wix eller vores partnere (der handler på Wix’ vegne) via sådanne midler.

Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne reklamemeddelelser eller opkald, kan du til enhver tid gøre Wix opmærksom på dette eller følge vejledningen vedrørende "framelding" eller STOP, som du finder i de reklamemeddelelser, du modtager.

Vi tager skridt til at begrænse det reklameindhold, vi sender til dig, til et rimeligt og forholdsmæssigt niveau, og sende dig oplysninger, som vi mener, har din interesse eller er relevant for dig, baseret på dine oplysninger.

#ItsThatEasy

Vi kan sende dig reklamemeddelelser- og indhold.
Du kan nemt fravælge modtagelse af reklamemiddel ser ved at kontakte os framelde dig.

 

Vi kan også kontakte dig med service- og fakturarelaterede meddelelser og indhold. Du vil ikke kunne fravælge modtagelse af sådanne meddelelser.

10.2. Service- og fakturameddelelser:

Wix kan også kontakte dig med vigtige oplysninger vedrørende vores Tjenester eller din brug deraf. For eksempel kan vi sende dig en meddelelse (gennem de kontaktkanaler, vi er i besiddelse af), hvis en Tjeneste er midlertidigt ude af drift pga. vedligeholdelse; svare på din supportbillet eller e-mail; sende dig påmindelser eller advarsler vedrørende fremtidige eller forsinkede betalinger for dit nuværende og fremtidige abonnementer; videresende misbrugsklager vedrørende din Brugerhjemmeside; eller informere dig om væsentlige ændringer i vores Tjenester.

Det er vigtigt, at du altid er i stand til at modtage sådanne meddelelser. Af denne vil du ikke kunne fravælge modtagelse af sådanne Tjenester og fakturameddelelser, medmindre du ikke længere er en Wix Besøgende eller Bruger (hvilket kan ske ved at deaktivere din konto).

 
11. Dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger

Det er vigtigt, at du har kontrol med dine Personlige oplysninger. Derfor tager Wix skridt til at sikre, at du kan få adgang til, modtage en kopi af, ajourføre, ændre, slette eller begrænse brugen af dine Personlige oplysninger.

 

Før vi fremlægger de ønskede Personlige oplysninger, kan vi bede dig om yderligere oplysninger med henblik på at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige hensyn. Vi forbeholder os retten til at opkræve et gebyr, hvis dette er tilladt i henhold til lovgivningen (f.eks. hvis din anmodning er ubegrundet eller omfattende.

 

Du har retten til at indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed vedrørende databeskyttelse (men vi anbefaler stadig, at du kontakter os først). Hvis du er en Wix Besøgende eller Bruger, og du ønsker at modtage en kopi, få adgang til og/eller anmode os om at foretage ændringer i de Personlige oplysninger, du har registreret hos os, (enten dine egne eller for dine Brugere af brugere), eller ønsker at anmode om udlevering af en liste over, hvilke af dine Personlige oplysninger (om nogen), vi har videregivet til tredjepart til direkte markedsføringsformål, bedes du følge den vejledning, der findes i disse artikler fra vores Supportcenter: ”GDPR: Retrievning Your Wix Account Data” eller ”GDPR: Permanently Deleting Your Wix Account”. Du kan også sende en sende din anmodning pr. post til Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Vi gør rimelige bestræbelser på at besvare din henvendelse straks (medmindre vi har brug for yderligere oplysninger fra dig for at opfylde din anmodning), med forbehold for juridiske og øvrige tilladte hensyn.

 

Vær opmærksom på, at hvis du permanent sletter din Wix-konto, så sletter du alle oplysninger fra Wix’ databaser. Derefter kan du ikke længere bruge nogle af dine Wix Tjenester eller din Brugerkonto, og alle dine oplysninger vil blive slettet permanent, og Wix vil ikke være i stand til genskabe din konto eller udlede dine oplysninger fremadrettet. Hvis du kontakter Wix Support efterfølgende, vil systemet ikke genkende din konto, og vores Supportmedarbejdere vil ikke være i stand til at lokalisere den slettede konto.

#ItsThatEasy

Du kan anmode om at få adgang til, modtage en kopi af, ajourføre, ændre, slette eller begrænse brugen af de Personlige oplysninger, vi opbevarer for dig. Send os blot en, pr. e-mail eller udfyld vores særlige GDPR-formular. Du kan også redigere og/eller opdatere dine, oplysninger via indstillingerne for dine konto eller hjemmeside.  Du kan slette dine Personlige oplysninger ved at slette hele din konto. Vi besvarer dine anmodninger inden for rimelig tid.

 
12. Spørgsmål og klager

Hvis du har nogen spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores indsamling, brug eller videregivelse af Personoplysninger, eller hvis du mener, vi ikke har overholdt denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller gældende databeskyttelseslove, bedes du kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger sidste i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vores Databeskyttelsesteam vil behandle klagen og vurdere, om der er sket et brud, og hvilke foranstaltninger, der eventuelt skal træffes.

Vi tager hver enkelt klage vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger alvorligt, og vi gør alle rimelige bestræbelser for at behandle din klage hurtigst muligt. Det er vores målsætning at svare i løbet af 30 dage.

Vi forventer, at vores procedurer vil sikre, at din klage bliver håndteret på en rimelig og rettidig måde. Hvis du stadig ikke er tilfreds, kan du også indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Du kan til enhver tid indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse, men vi anbefaler dog, at du kontakter os først, så vi kan forsøge at løse sagen.

#ItsThatEasy

Du kan til enhver tid indgive en klage til din lokale tilsyns-myndighed for databeskyttelse.

Vi håber dog, du vil kontakte os først, så vi kan forsøge at løse sagen.

 
13. Dataopbevaring

Vi kan opbevare dine Personlige oplysninger (samt dine Oplysninger for brugere af brugere), så længe din Brugerkonto er aktiv, som anført i denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og det er nødvendigt, for at vi kan levere vores Tjenester til dig.

Vi kan også fortsætte med at opbevare dine Personlige oplysninger, når du har deaktiveret din Brugerkonto og/eller ophører med at bruge visse Tjenester, i det omfang det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter vedrørende vores Brugere eller deres Brugere af brugere, forhindre svindel og misbrug, håndhæve vores aftaler og/eller beskytte vores lovmæssige interesser.

Vi har en databeskyttelsespolitik, som finder anvendelse for oplysninger i vores besiddelse. Hvis vi ikke længere skal bruge dine Personlige oplysninger, vil vi sørge for, at de slettes på sikker vis.

#ItsThatEasy

Vi kan opbevare dine oplysninger, så længe din konto er aktiv eller længere, i det omfang det er nødvendigt (for eksempel hvis vi er juridisk forpligtede til at opbevare dem i længere tid eller har behov for dem for at beskytte vores interesser).

 
14. Sikkerhed

Wix har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte de Personlige oplysninger, du deler med os, herunder fysiske, elektroniske og proceduremæssige foranstaltninger. Blandt andet tilbyder vi HTTPS-sikret adgang til de fleste områder af vores Tjenester; overførsel af følsomme betalingsoplysninger (såsom kreditkortnummer) gennem en til formålet udviklet købsformular er beskyttet af en SSL/TLS-krypteret forbindelse i henhold til industristandarden; og vi opretholder regelmæssigt vores PCI DSS-certificering (Payment Card Industry Data Security Standards). Vi overvåger også regelmæssigt vores systemer i forhold til mulige sårbarheder og angreb og søger jævnligt nye metoder og Tredjepartstjenester, der skal øge sikkerheden omkring vores Tjenester og beskyttelse af personoplysninger vedrørende vores Besøgende og Brugere.

Uanset Wix’ foranstaltninger og bestræbelser kan vi ikke garantere fuld beskyttelse af og sikkerhed omkring dine Personlige oplysninger, dine Oplysninger om brugere af brugere eller andet Brugerindhold, du overfører, offentliggør eller på anden vis deler med Wix eller andre.

Vi opfordrer dig derfor til at oprette stærke adgangskoder til din Brugerkonto og Brugerhjemmeside og undlade at udlevere følsomme oplysninger til os eller andre, hvis du mener, at videregivelsen af disse kan forårsage væsentlig eller uoprettelig skade for dig.

Eftersom visse områder af vores Tjenester er mindre sikre end andre (for eksempel hvis du angiver din supportbillet til at være "Offentlig" frem for "Privat", eller hvis du går ind på en side, der ikke er beskyttet af SSL-kryptering), og e-mail og chat ikke anses for at være sikre kommunikationsformer, anmoder og opfordrer vi dig desuden til ikke at dele nogen Personlige oplysninger i disse områder eller via disse metoder.

Hvis du har spørgsmål vedrørende sikkerheden omkring vores Tjenester, er du velkommen til at kontakte os på privacy@wix.com.

#ItsThatEasy

Vi lægger vægt på at beskytte dine personlige oplysninger og tager en række forholdsregler for bedre at kunne beskytte dem.

 

Vi kan imidlertid ikke garantere fuld beskyttelse – vi opfordrer dig til at udvise forsigtighed, oprette en stærk adgangskode til din konto og undlade at sende følsomme oplysninger, som, i tilfælde af en eventuel offentliggørelse eller videregivelse, kan forårsage væsentlig skade for dig.

 
15. Offentlige fora og brugerindhold

Vores Tjenester indeholder offentligt tilgængelige blogs, grupper og supportfora. Vær opmærksom på, at alle oplysninger, du videregiver i sådanne områder, kan læses, indsamles og anvendes af andre, som har adgang til dem. Hvis du vil anmode om at få fjernet dine Personlige oplysninger fra vores blogs, grupper og fora er du velkommen til at kontakte os på: privacy@wix.com. Der kan være tilfælde, hvor vi ikke er i stand til at fjerne dine Personlige oplysninger fra sådanne områder. Hvis du for eksempel bruger et tredjepartsprogram til at offentliggøre en kommentar (fx Facebooks sociale plugin-program), når du er logget på den tilknyttede profil hos en sådan tredjepart, skal du logge på programmet og kontakte udbyderen, hvis du ønsker at fjerne Personlige oplysninger, du har offentliggjort på den pågældende program.

Under alle omstændigheder fraråder vi dig at offentliggøre oplysninger (eller bruger offentliggørelsesmekanismer til offentliggørelse af oplysninger), som du ikke ønsker offentligg jort på sådanne platforme.

Hvis du overfører Brugerindhold til din Brugerkonto eller offentliggør det på din Brugerhjemmeside og leverer det på anden måde som en del af brugen af en Tjeneste, sker det på din egen risiko. Vi har iværksat tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine Personlige oplysninger.

Vi kan dog ikke styre, hvordan andre Brugere eller mennesker, der har adgang til dit Brugerindhold, handler og er derfor ikke ansvarlige for tilsidesættelsen af indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger eller sikkerhedsforanstaltninger, du eller vi har anbragt på din Brugerhjemmeside (herunder, for eksempel, områder på din Brugerhjemmeside, som er beskyttet med adgangskode). Du forstår og anerkender, at kopier af Brugerindhold, selv efter at du eller vi har fjernet dem, muligvis stadigvæk kan ses på cachelagrede og arkiverede sider, eller hvis tredjepart (herunder dine Brugere af brugere) har kopieret eller opbevaret dette Brugerindhold. Vi understreger, at vi fraråder dig at uploade eller offentliggøre oplysninger, du ikke ønsker offentliggjorte.

#ItsThatEasy

Undgå at offentliggøre oplysninger i nogen af de offentlige områder på vores Tjenester eller på din egen hjemmeside, hvis du ikke ønsker, at de skal være offentligt tilgængelige.

 
16. Opdateringer fortolkning

Vi er berettigede til at opdatere denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger i henhold til gældende lov, så den afspejler eventuelle ændringer i vores indsamling og anvendelse af oplysninger samt opbevaringsmetoder. Hvis vi foretager ændringer, som vi anser for at være “væsentlige” (efter bedste evne og skøn), vil vi informere dig derom (ved brug en af de i afsnit 15.3 i Brugsvilkårene angivne metoder), før ændringen træder i kraft. Vi opfordrer dig til løbende at gennemlæse denne side, således at du har kendskab til vores aktuelle metoder til beskyttelse af dine personlige oplysninger. Medmindre andet er angivet, gælder vores nuværende Politik om beskyttelse af personlige oplysninger alle oplysninger, vi er i besiddelse af om dig og dine Brugere af brugere, om vores Hjemmeside, Wix-apps, Mobil-apps og andre Tjenester.

Enhver overskrift, billedtekst eller underoverskrift i denne Fortrolighedsaftale og enhver beskrivelse eller ethvert resumé under “#ItsThatEasy”-kolonnen i højre side har alene en praktisk funktion og definerer eller beskriver under ingen omstændigheder et afsnit eller en bestemmelse heri og skal ej heller have en juridisk bindende effekt.

Denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet udarbejdet på engelsk og kan være oversat til andre sprog for blandt andet din skyld. Du kan få adgang til og se andre sprogversioner ved at ændre sprogindstillinger for din Wix-hjemmeside. I tilfælde af enhver afvigelse mellem en oversat (ikke-engelsk) version af denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og den engelske version vil bestemmelserne i den engelske version have forrang.

#ItsThatEasy

Vi er berettigede til til enhver tid at ændre denne politik. Vi informerer dig om enhver væsentlig ændring.

Det er kun den venstre kolonne, der er juridisk bindende (denne kolonne har alene til formål at tydeliggøre indholdet).

Oversatte (ikke-engelske) versioner af disse bestemmelser stilles alene til rådighed for at gøre det nemmere for blandt andet dig.

 
17. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller ønsker at gøre brug af en af dine rettigheder som beskrevet i afsnit 11, bedes du kontakt vores Databeskyttelsesteam på privacy@wix.com.

Vi vil forsøge at løse eventuelle klager vedrørende brugen af dine Personlige oplysninger i overensstemmelse med denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Du kan også kontakte os ved at sende et brev til: 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, til Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA.

For så vidt angår GDPR (artikel 27), kan du kontakte vores EU-repræsentant hos Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Irland.

#ItsThatEasy

Har du spørgsmål eller feedback? Vi vil meget gerne høre fra dig.