top of page

Tilgængelighedserklæring

Sidst opdateret: 25. februar 2020

Wix.com er forpligtet til at sikre digital tilgængelighed for alle brugere uanset funktionsevne. Vi forbedrer løbende brugeroplevelsen for alle og anvender de relevante tilgængelighedsstandarder.

Overensstemmelsesstatus

Vores mål er, så vidt muligt, at overholde internettets retningslinjer for tilgængeligt webindhold (WCAG 2.0, niveau AA), offentliggjort af World Wide Web Consortium (W3C). Disse retningslinjer forklarer hvordan webindhold gøres mere tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelser.

Wix.com stræber efter at overholde alle gældende retningslinjer og standarder, men vi er også opmærksomme på, at webtilgængeligheden kan forbedres for nogle områder på webstedet.

Der er for eksempel nogle sider med unødvendige tabulatorstop, funktioner som kun aktiveres af musen og billeder, som mangler alt-tekst.

Vi søger konstant efter løsninger, som kan føre områder af webstedet op på samme niveau, når det gælder webtilgængelighed.

For yderligere information om hjemmesider bygget med vores platform, kan du læse denne artikel: Creating a WCAG2.0 AA Compliant Website

Feedback

Vi opfordrer alle til at give feedback om tilgængeligheden på Wix.com.

Hvis du støder på tilgængelighedsbarrierer på Wix.com må du gerne fortælle os om det. Det gør du ved at skrive en e-mail til Neil Osman, Accessibility Engineer, accessibility@wix.com

bottom of page