Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
webshop
Bookinger
Begivenheder
Popup
Under Construction Page
Fra MarketPushApps
7 dages gratis prøveperiode

Under Construction Page

Fra MarketPushApps
Easily add a Coming Soon Page on your Site
4.0 (1)
7 dages gratis prøveperiode

Under Construction Page-oversigt

    Diverse Template Selection: Choose from 11 unique template variations to create a visually striking "Coming Soon" or "Under Construction" page that perfectly aligns with your site's style and message.
    Site Launch Countdown Timer: Build anticipation with a countdown timer that dynamically displays the time remaining until your site's grand reveal. Keep your audience engaged and excited about the upcoming launch.
    Email Capture with Customizable Forms: Effortlessly grow your audience by capturing emails through customizable subscription forms. Tailor every aspect, from form fields to visuals, ensuring a seamless integration with your brand.
    Social Media Integration: Expand your online presence effortlessly by adding your social network links to the "Coming Soon" page. Connect with your audience even before the site launch, fostering engagement and building a community.
"Under Construction Page" is your go-to solution for building anticipation and engaging your audience even before your site goes live. With 11 template variations, create a visually stunning "Coming Soon" or "Under Construction" page that resonates with your brand. Countdown to your site's grand reveal with a dynamic timer, keeping your audience excited and informed. Capture emails with ease using customizable subscription forms, ensuring your community stays connected from day one. Subscribed users get added to your Contacts CRM. Tailor every detail, from images to form fields, to align with your brand aesthetics. Easily integrate your social networks, expanding your online presence and building a buzz around your upcoming launch. "Under Construction Page" empowers you to make a lasting first impression. Grow your audience, build anticipation, and connect with your community before your site even goes live. Elevate your pre-launch strategy with simplicity and style.
Tilgængelig:Denne app er tilgængelig over hele verden.
App-sprog:
Engelsk
Du kan oversætte alt appindhold, der vises på din hjemmeside til ethvert sprog.

gennemsnitlig bedømmelse

(Baseret på anmeldelser)
20
20
20
20
20
Sorter -anmeldelser efter

Priser og betalingspakker

Denne app tilbyder en 7-dages gratis prøveperiode
Premium-pakke

$1.99

/måned
Coming Soon / Under Construction Page
Select from 11 Template Variations
Countdown Timer for the Site Launch
Capture Emails using Subscribe Form
* Prisen er i USD

Byg og lancer din næste app til mere end 230 mio Wix-brugere