top of page
Brugsvilkår for Wix Partnerprogram
Opdateret: 1. juli 2022

Velkommen til Wix Partnerprogram ("Partnerprogrammet")! 

1. Indledning

Brugsvilkårene for Wix Partnerprogram ("Partnerprogrammets vilkår") er en juridisk aftale af og mellem Wix.com Ltd. (sammen med disses globalt tilknyttede virksomheder - "Wix" eller "os" eller "vi") og samtlige deltagere i Partnerprogrammet (i det følgende benævnt "dig" eller "din" eller som "bruger" eller "Deltager") og angiver de vilkår, der ligger til grund for din deltagelse i Partnerprogrammet.

 

NÅR DU DELTAGER I PARTNERPROGRAMMET, UANSET HVORDAN, GODKENDER DU HERMED VILKÅRENE I PROGRAMMET, SOM OMFATTER WIX.COM BRUGSVILKÅR,  PRIVATLIVSPOLITIKKEN OG BRUGSVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE (SOM GÆLDENDE) (SAMLET BENÆVNT “VILKÅRENE”), OG DU BEKRÆFTER HERMED, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERET SÅDANNE VILKÅR. I TILFÆLDE AF EN KONFLIKT ELLER UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VILKÅRENE FOR DETTE PARTNERPROGRAM OG WIX' BRUGSVILKÅR, SAMT BRUGSVILKÅRENE FOR WIX MARKETPLACE ELLER PRIVATLIVSPOLITIKKEN, VIL VILKÅRENE FOR DETTE PARTNERPROGRAM HAVE FORRANG FOR EN SÅDAN UOVERENSSTEMMELSE. DU INDVILLIGER I MED JÆVNE MELLEMRUM AT GENNEMGÅ VILKÅRENE, SÅ DU KAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ ÆNDRINGER, OG DIN FORTSATTE DELTAGELSE I PARTNERPROGRAMMET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUGEN AF PARTNER-OVERSIGTEN OG FORDELENE VED PARTNERPROGRAMMET, SKAL OPFATTES SOM DIN ENDELIGE GODKENDELSE AF SÅDANNE ÆNDRINGER I VILKÅRENE. MEDMINDRE ANDET ER FASTLAGT HAR BEGREBER MED STORT BEGYNDELSESBOGSTAV, DEN BETYDNING, DER ER FASTSAT I WIX' BRUGSVILKÅR ELLER PRIVATLIVSPOLITIKKEN.

 

Disse vilkår for Partnerprogrammet blev udformet og skrevet på engelsk, og er blevet oversat til andre sprog for at gøre det nemmere for dig at forstå dem. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem en oversat (ikke-engelsk) version af Brugsvilkårene for Partnerprogrammet og den engelske version af Partnerprogrammets vilkår, skal den engelske version have forrang i forhold til en sådan uoverensstemmelse.

2. Beskrivelse af Partnerprogrammet

Ved at tilmelde dig og deltage i Partnerprogrammet, kan du få mulighed for at optimere og skalere din virksomhed gennem forskellige ressourcer og værktøjer, som er designet til at hjælpe dig med at opfylde dine forretningsbehov.

2.1 Deltagelse i Partnerprogrammet 

Bureauer, freelancere og andre virksomheder, der bygger hjemmesider til kunder, kan deltage i Partnerprogrammet efter anmodning og efterfølgende godkendelse af Wix, ved at tilmelde sig via Partner-oversigten på deres Wix-konto ("Deltager(e)").

2.2 Fordele ved Partnerprogrammet

Ved at tilmelde dig og deltage i Partnerprogrammet, kan du blive berettiget til at få adgang til visse fordele, som er designet til at hjælpe dig med at udvide din virksomhed. Fordelene tilbydes af Wix på https://support.wix.com/da/article/wix-partnere-niveauer-i-partnerprogrammet, som kan blive ændret fra tid til anden og er underlagt de heri anførte vilkår ("Partner-fordele").

3. Få adgang til fordele ved at optjene point

Du kan få adgang til bestemte fordele gennem Partnerprogrammet ved at optjene det antal point, der kræves for at opnå et bestemt Partnerprogramniveau (som beskrevet nedenfor). Hvert Partnerprogramniveau giver adgang til bestemte fordele, der er tilgængelige for dig som Deltager, så længe du opretholder det nødvendige antal point, som er fastsat i disse Vilkår. Ændringer i din pointsaldo kan til enhver tid føre til en ændring af dit Partnerprogramniveau og dermed de fordele, du er berettiget til at modtage. 

3.1 Hvilke niveauer er der i Partnerprogrammet?

Partnerprogrammet omfatter følgende Partnerprogramniveauer, som kan låses op ved at optjene point:

  • Explorer: 0-300 point

  • Pioneer: 400-900+ point

  • Creator: 1000-1900 point

  • Icon: 2000-4900 point

  • Legend: 5000+ point

 

Du kan få adgang til et Partnerprogramniveau ved at optjene det gældende antal point, som fastsat ovenover. Hvert Partnerprogramniveau afgør din ret til at modtage visse fordele, som udbydes af Wix i henhold til https://support.wix.com/da/article/wix-partnere-niveauer-i-partnerprogrammet, der kan ændres fra tid til anden.

 

De fordele, der tildeles via Partnerprogrammet, kan ses i fanen Fordele i Partner-oversigten på din Wix-konto. Partnerprogrammet, herunder metoden til optjening af point, antallet af point, der kræves for hvert Niveau, og fordelene, der medfølger, kan fra tid til anden blive opdateret og/eller ændret efter Wix' eget skøn. 

3.2 Hvordan optjener man point?

3.2.1 Hver gang du bygger en Wix premium-hjemmeside og tilføjer den til din konto, optjener du 100 point. En deltager med 50 aktive Wix premium-hjemmesider på sin konto har for eksempel en saldo på 5.000 point. 

 

3.2.2 Du optjener 300 point for hver Wix Editor X premium-hjemmeside bygget af dig og tilføjet til din konto. En deltager med 50 aktive Wix Editor X premium-hjemmesider på sin konto har for eksempel en saldo på 15.000 point.

 

3.2.3 Det samlede antal Wix Premium- eller Editor X premium-hjemmesider, der er tilføjet til din konto, vil være synlige i den pågældende Deltagers Partner-oversigt. 

 

3.2.4 Du optjener point for hver premium- eller Editor X premium-hjemmeside, uanset om den oprindeligt blev købt som et årligt eller månedligt Wix-abonnement.

3.2.5 Du optjener point ved at lave en premium- eller Editor X premium-hjemmeside, uanset om du oprindeligt købte den med en kupon, voucher eller fik rabat.

3.2.6 Når mere end én Deltager eller Wix-bruger er udpeget som Bidragyder på en Wix Premium-hjemmeside, kan kun maksimalt to (2) af disse Bidragydere være berettiget til at få point for denne Wix Premium-hjemmeside, som vil tælle med i deres berettigelse til at få fordele som Premier Partner. 

3.2.7 Du får automatisk point for Premium- eller Editor X premium-hjemmesider, som er bygget via din egen Wix-konto efter Wix' modtagelse af betaling for den Premium-pakke, der er købt i forbindelse med den relevante hjemmeside.

 

Point bliver først overført til din Wix-konto for premium- eller Editor X premium-hjemmesider, som du har medvirket til at bygge uden for din egen Wix-konto, når du har indsendt en anmodning om at få disse point via formularen “Submit a Website Built Outside of Your Account” (Indsend en hjemmeside bygget uden for din konto), der findes i fanen Oversigt i din Partner-oversigt. Du kan ikke indsende en formular og anmode om point for en Wix premium- eller Editor X premium-hjemmeside, du ikke har medvirket til at lave.  Bemærk, for at være berettiget til at modtage Omsætningsandele for en bestemt hjemmeside, skal du være den første ejer af denne hjemmeside, som beskrevet nedenfor. 

 

Du mister point for hver Wix premium- eller Editor X premium-hjemmeside, der afmeldes eller ikke fornyes. Hvis for eksempel en af dine premium-hjemmesider afmeldes eller ikke fornyes, reduceres din pointsaldo med 100 point, som beskrevet nedenfor. 

 

3.2.8 Du kan være berettiget til at optjene point gennem Partner-tilbud: I henhold til brugsvilkårene heri, kan Deltagere, der har erhvervet aktiverings-vouchere til premiumpakker fra Wix i medfør af et godkendt og gennemført Pakkekøb (Bulk Purchase) eller Abonnementer og Serviceordrer, alt efter hvad der er relevant (begge er "Partner-tilbud") via vores Partner-team, modtage de optjente point for disse købte premium-hjemmesider, så længe premium-hjemmesiderne er købt som en del af et Partner-tilbud og er blevet aktiveret og kommet online ved hjælp af aktiverings-voucherne. Bemærk, at hjemmesider købt gennem Partner-tilbud ikke er berettiget til Omsætningsandele.

 

3.2.9 Point har ingen kontant værdi og kan ikke overdrages eller indløses for et produkt eller en tjeneste leveret af Wix.

3.3 Hvad sker der, hvis min pointsaldo falder?

3.3.1 På ethvert givent tidspunkt kan din pointsaldo ændre sig, hvilket påvirker dit Partnerprogramniveau. Hvis din pointsaldo enten stiger eller falder, kan dit Partnerprogramniveau også henholdsvis stige eller falde, hvilket kan medføre, at du mister eller opnår fordele tilknyttet dit tidligere Partnerprogramniveau. 

 

3.3.2  Ændringer i din pointsaldo kan også påvirke din berettigelse til at deltage i og bruge Wix Marketplace. Du mister adgangen til Wix Marketplace, hvis et fald i din pointsaldo får dig til at falde til et Partnerprogramniveau, der ikke omfatter adgang til Wix Marketplace som en fordel. I det tilfælde mister du ikke de henvisninger, du fik via Wix Marketplace, inden du mistede adgangen til Wix Marketplace, men du får dog ikke yderligere eller nye henvisninger, før du optjener de nødvendige point, der atter giver adgang til Wix Marketplace. Din berettigelse til og brugen af Wix Marketplace er underlagt Brugsvilkår for Wix Marketplace, der kan ændres fra tid til anden. 

4. Hvor kan jeg se min aktuelle pointsaldo eller mit Partnerprogramniveau? 

Du kan også få adgang til bestemte fordele i Partnerprogrammet ved at købe en Partner-pakke til et månedligt Partner-abonnement (vilkårene er defineret nedenfor). Hver Partner-pakke indeholder bestemte fordele, som du har til rådighed som Deltager, så længe du opretholder Partner-pakken ved at betale dit månedlige Partner-abonnement, der er underlagt disse Vilkår og den gældende Årlige Aftale for Partner-pakken mellem dig og Wix. Fordele, der tilbydes i en Partner-pakke, kan afvige fra dem, der er inkluderet på et Partnerprogramniveau.

4.1 Hvad er Partner-pakkerne? 

Du kan se din aktuelle pointsaldo og dit Partnerprogramniveau via fanen Oversigt i Partner-oversigten på din Wix-konto eller i afsnittet Partnerprogram på din Wix-konto.

 

Bemærk, at visse fordele, der følger med bestemte Partnerprogramniveauer kan variere og være underlagt yderligere brugsvilkår, herunder, men ikke begrænset til, Wix Marketplace. Ved at tilmelde dig og bruge Wix Marketplace godkender du Brugsvilkårene for Wix Marketplace

5. Adgang til Wix Marketplace

Deltagere, der er Premier Partnere, kan også være berettiget til at ansøge om deltage i Wix Marketplace, hvilket giver dem mulighed for at udvide deres virksomhed, ved at blive matchet med Wix-brugere som potentielle kunder. Efter en Deltagers ansøgning om optagelse på Wix Marketplace er berettigelse og godkendelse til at deltage styret af Brugsvilkår for Wix Marketplace. Ved at ansøge, deltage og bruge Wix Marketplace accepterer Deltagere Brugsvilkår for Wix Marketplace

6. Omsætningsandele

Deltagere med Partnerprogramniveauet "Legend", kan også blive berettiget til at optjene omsætningsandele fra Wix for omsætning genereret fra køb af Wix Premium-hjemmesider, der ejes af Deltageren, mens denne er tilmeldt Partnerprogrammet, underlagt de vilkår, der er angivet nedenfor (“Omsætningsandele"):

6.1 Berettigelse til Omsætningsandele

En Deltager kan blive berettiget til at optjene Omsætningsandele, som angivet heri, efter at have optjent det antal point, der kræves for at låse op for Partnerprogramniveauet "Legend" (hver en "Berettiget Deltager"). 

 

Du kan miste din status som Berettiget Deltager og din ret til at optjene eller modtage Omsætningsandele: (a) hvis du blev berettiget til Omsætningsandele, hvis et fald i din pointsaldo får dig til at falde til et Partnerprogramniveau, der er under "Legend", og/eller (b) hvis du blev berettiget til Omsætningsandele som beskrevet heri, efter udløb eller opsigelse af din Partnerpakkeaftale (alt efter hvad der er relevant). 

 

Wix garanterer ikke, at Omsætningsandele vil være tilgængelige til brug et bestemt sted eller på et bestemt sprog. Omsætningsandele er i øjeblikket beregnet til Deltagere i Partnerprogrammet, der har brug for, at disse funktioner og fordele er angivet på engelsk. 

6.2 Beregning af Omsætningsandele

Wix betaler hver Berettigede Deltager tyve procent (20 %) af den Berettigede Omsætning (betydningen af dette er defineret nedenfor), som Wix modtager fra det oprindelige køb og for alle årlige fornyelser af hver Berettigede Hjemmeside, forudsat at den Berettigede Deltager er den første ejer af den Berettigede Hjemmeside på datoen for den første oprettelse (herefter "Første Ejer").  Omsætningsandele udbetales kun for Wix Premium-hjemmesider, som blev købt til den, på daværende tidspunkt, fulde pris, som udbydes af Wix på Wix' hjemmeside eller berettiget 50 % rabat på salg, der tilbydes af Wix til alle brugere ("Berettiget Salg").

 

 “Berettigede Hjemmesider” omfatter ikke: 

 

(a) enhver Wix Premium-Hjemmeside, der er føjet til den Berettigede Deltagers Partner-konto, og som er købt med en rabatkode og/eller kupon, med undtagelse af Berettigede Salg. 

 

(b) enhver Wix Premium-hjemmeside, der er føjet til den Berettigede Deltagers Partner-konto, og som er købt samlet som del af et Partner-tilbud eller Pakketilbud (Bulk Deal), eller en anden transaktion, hvor sådanne Wix Premium-hjemmesider blev købt med brug af rabatkoder leveret af Wix. 

 

(c) enhver Wix Premium-hjemmeside, der er føjet til den Berettigede Deltagers Partner-konto, som oprindeligt blev købt på en hvilken som helst dato, hvor Deltageren ikke var Berettiget Deltager. 

 

(d) enhver Wix Premium-hjemmeside, der er føjet til den Berettigede Deltagers Partner-konto, og som har en abonnementsperiode på mindre end et år. 

 

(e) enhver Wix Premium-hjemmeside, der er føjet til den Berettigede Deltagers Partner-konto, og som ikke er aktiv i en periode på mindst tredive (30) dage fra den dato, hvor Wix modtog betaling for det oprindelige køb af en Wix Premium-hjemmeside. 

 

(f) enhver Wix Premium-hjemmeside, der føjes til den Berettigede Deltagers Partner-konto, hvor den Berettigede Deltager ikke er den Første Ejer. For at undgå tvivl, vil en sådan Wix Premium-hjemmeside ikke blive betragtet som en Berettiget Hjemmeside, når det kommer til beregning af den Berettigede Deltagers Omsætningsandele, hvis den Berettigede Deltager ikke er den Første Ejer af Wix Premium-hjemmesiden.

 

(g) G-Suite, Ascend, App-opgraderinger og andre sådanne køb kvalificerer ikke til Omsætningsandele.

 

"Berettiget Omsætning" betyder den faktiske omsætning, som Wix har haft fra køb af en Berettiget Hjemmeside, eksklusive alle skatter, valutakurstab og andre statslige afgifter af enhver art, der måtte blive pålagt, hosting-gebyrer, tredjepartsgebyrer, tilbagebetalinger eller rabatter, fakturerings- eller administrationsgebyrer og beløb betalt af Wix i forbindelse med Wix' videresalg af alle funktioner omfattet i en Berettiget Hjemmeside).

 

En Berettiget Deltager, som også er den Første Ejer af en Berettiget Hjemmeside, vil fortsat optjene Omsætningsandele, hvis en sådan Berettiget Hjemmeside er blevet overført til en klient eller tredjepart, eller hvis en Berettiget Hjemmeside, de har oprettet, opgraderes til et årligt, 2-års eller 3-års Premium-abonnement.  

Beregning af Omsætningsandele foretages den første dag i hver kalendermåned for alle Berettigede Hjemmesider købt i den forrige kalendermåned ("Beregningsdatoen"). 

 

Enhver Berettigede Deltager kan se sine Berettigede Hjemmesider og alle Omsætningsandele optjent af den Berettigede Deltager i forbindelse dermed, ved at tjekke den Berettigede Deltagers Partner-oversigt.  

6.3 Udbetaling af Omsætningsandele

Hver Berettigede Deltager får udbetalt Omsætningsandele af Berettiget Omsætning hver måned inden for femogfyrre (45) dage fra Beregningsdatoen (hver "Betalingsdato").

 

Omsætningsandele udbetales til dig på Betalingsdatoen via en betalingsplatform fra en tredjepart. Forud for at modtage betaling af Omsætningsandele, skal en Berettiget Deltager forbinde sin foretrukne betalingskonto med en sådan tredjepartsplatform via sin Partner-oversigt.

 

En Berettiget Deltagers månedlige Omsætningsandele skal svare til mindst $ 200,00 for at få udbetalt Omsætningsandele på den gældende Betalingsdato for den gældende måned. Hvis en Berettiget Deltagers Omsætningsandele for måneden er mindre end $ 200,00, skal den Berettigede Deltagers Omsætningsandele for den måned overføres og udbetales i den næste måned, hvor saldoen er på mindst $ 200,00. Bemærk, at Berettigede Partnere kan tilpasse mindstebeløbet til et beløb, der er højere end $ 200,00, som beskrevet her

 

Hver Berettigede Deltager har ret til at bestride udbetaling af Omsætningsandele, ved at give Wix oplysninger, der understøtter kravet inden for femten (15) dage fra Betalingsdatoen. Hvis der fremsættes et krav, skal parterne med rimelighed samarbejde om at gennemgå og bilægge striden, og hvis Wix vurderer, at et sådant krav er gyldigt, betaler Wix, efter Wix' eget skøn, et beløb til den Berettigede Partner, der er i overensstemmelse med parternes forlig. Hvis et sådan krav ikke indgives af en Berettiget Deltager inden for den gældende periode på 15 dage, betragtes Omsætningsandelene som accepteret, og Wix er ikke yderligere ansvarlig med hensyn til udbetalingen af de givne Omsætningsandele. 

7. Ændringer og opsigelse af Partnerprogrammet

Wix er berettiget til efter eget skøn at ændre, opdatere, suspendere eller opsige Partnerprogrammet eller en del heraf fra tid til anden, herunder, men ikke begrænset til, Partnerfordele, Premier Partner-fordele og/eller Omsætningsandele, med eller uden forudgående varsel til Deltagerne. Wix kan efter eget skøn suspendere eller opsige en Deltagers medlemskab af Partnerprogrammet, herunder eventuelle Partnerfordele en Deltager får i forbindelse med Partnerprogrammet. Dette kan ske når som helst og med eller uden varsel, hvis Wix efter eget skøn vurderer, at en sådan Deltager har overtrådt Brugsvilkårene, herunder, uden begrænsning, når det kommer til Deltagere, der ved flere lejligheder har afmeldt hjemmesider, og derfor anses for at udøve mistænkelig adfærd, og/eller er forbundet med konti med tilbageførsler.

 

OVERTRÆDELSE AF VILKÅRENE ELLER AF HVILKET SOM HELT DOKUMENT, DER INDGÅR HERI, KAN FØRE TIL EN ØJEBLIKKELIG OPHÆVELSE AF DIN DELTAGELSE I PARTNERPROGRAMMET MED ELLER UDEN VARSEL. DU INDVILLIGER I AT DELTAGE I PROGRAMMET FOR EGEN REGNING OG RISIKO.

8. Deltageransvar 

8.1 Overholdelse af loven

Ved at tilmelde sig og deltage i Partnerprogrammet og bruge de Partnerfordele, der tilbydes af Wix under Partnerprogrammet, vil Deltageren (a) udføre alle sine aktiviteter i fuld overensstemmelse med alle gældende love, vedtægter, regler, forskrifter og direktiver, inklusive men ikke begrænset til love om privatliv og databeskyttelse (herunder, uden begrænsning, TCPA, GDPR, CCPA og andre gældende regler om databeskyttelse) (samlet kaldet "Gældende Love"); (b) for egen regning opnå og vedligeholde alle lovmæssige og juridiske licenser og certificeringer, statslige eller andre, som er nødvendige for, at Deltageren, dennes medarbejdere, agenter og distributører kan bruge Partnerfordele og/eller Premier Partner-fordele, og for ellers at deltage i Partnerprogrammet; og (c) undgå vildledende, misvisende eller uetisk praksis og ikke på nogen måde nedgøre Wix eller dens platform eller nogen af de tjenester eller produkter, der tilbydes af Wix.

8.2 Deltagerens brug af Wix Payments

I tilfælde af at Deltageren forbinder Wix Payments til Deltagerens Partner-konto for at tage imod betaling fra Deltagerens kunder, forstår og accepterer Deltageren, at Wix Payments kun kan bruges til at fakturere kunder for følgende godkendte typer af services udført af Deltageren: (a) annonceopsætning og e-mailmarketing; (b) animation, video, fotografi, 3D-modellering; (c) brandudvikling; (d) design og udvikling af e-handel/webshop, mobil hjemmeside; (e) grafisk design; (f) marketing og promovering; (g) SEO; (h) oprettelse af visuelt indhold; (i) webanalyse; (j) webdesign, UX/UI; (k) webudvikling, programmering; (l) vedligeholdelse af hjemmeside/webshop; og (m) skrevet indhold og UX-tekster (samlet "Godkendte Wix Payments services til Partnere"). Hvis en Deltager tilbyder andre typer af ydelser til Deltagerens kunder, som ikke er godkendte Wix Payments Services til Partnere, skal Deltageren bruge en alternativ betalingsudbyder for at fakturere kunder for sådanne ydelser. Ved at bruge Wix Payments accepterer Deltagerne Wix Payments Servicevilkår.

8.3 Deltagerens salgsfremmende aktivitet

I tilfælde af, at Deltageren beskæftiger sig med hvilken som helst markedsførings- og/eller salgsfremmende aktivitet fra Wix eller i forbindelse med Deltagerens brug af Wix ("Deltagermarkedsføring"), accepterer Deltageren: (a) at overholde alle gældende love, inklusive men ikke begrænset til dem, der har at gøre med styring af e-mailmarketing, "opt-in" (tilvalg) og samtykke til e-mailmarketing, "opt out" (fravalg) og afmelding af e-mailmarketing og spamming; (b) ikke at krænke nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettighed eller andre rettigheder; (c) ikke at bruge Wix-brandet eller -varemærker på en måde, der nedgør eller giver et misvisende billede af Wix eller forårsager forvirring hos Deltagerens eller Wix' kunder; og (d) overholde alle retningslinjer og krav, der regulerer brugen af Wix-brandet og varemærker, som er udarbejdet af Wix og ændret fra tid til anden.

8.4 Fortrolighed

Som et resultat af Deltagerens deltagelse i Partnerprogrammet kan Wix (og dens tilknyttede virksomheder) videregive visse oplysninger til Deltageren, som Wix anser for at være fortrolige (heri benævnt "Personfølsomme oplysninger"). Personfølsomme Oplysninger skal ikke omfatte oplysninger, hvor Deltageren gennem skriftlig dokumentation kan vise: (i) allerede at være kendt af Deltageren på tidspunktet for videregivelsen, eller er offentligt tilgængelig på tidspunktet for videregivelsen; (ii) at være almindeligt kendt for offentligheden efter videregivelsen uden handling eller undladelse fra Deltagerens side i strid med denne aftale; (iii) at blive videregivet til Deltageren af en tredjepart, som ikke er i strid med en forpligtelse til fortrolighed; eller (iv) var, er eller vil blive udviklet uafhængigt af Deltageren uden brug af de Personfølsomme Oplysninger.

 

Deltageren skal til enhver tid opbevare og sikre de Personfølsomme Oplysninger strengt fortroligt og må ikke bruge sådanne Personfølsomme Oplysninger til noget formål uden Wix' forudgående skriftlige samtykke, ud over hvad der med rimelighed er nødvendigt for udførelsen af dennes forpligtelser i henhold til Vilkårene, eller som påkrævet af lov, regulativer eller kendelse fra enhver domstol med behørig jurisdiktion (men på betingelse af, hvis det er lovligt tilladt, at Deltageren omgående giver Wix skriftlig besked om et sådant krav eller en retskendelse, og vil gøre en rimelig indsats for kun at sikre den minimale videregivelse af Personfølsomme Oplysninger efter behov).

9. Ingen garantier eller sikkerhedsstillelse

Partnerprogrammet garanterer hverken Deltagerens fortjeneste, omsætning, besparelser, salg, forretningsmuligheder eller succes på anden måde.

 

Kun de involverede parter skal være ansvarlige for stridigheder, der opstår fra eller er relaterede til Partnerprogrammet og Deltagere, enkeltpersoner, virksomheder eller ejere. Hver Deltager giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav som Deltageren måtte have nu eller i fremtiden, i forbindelse med stridigheder mellem Deltageren og enhver anden deltager, ejer, Bidragyder eller anden person eller virksomhed i forbindelse med Partnerprogrammet og eventuelle Partnerfordele deri, herunder, men ikke begrænset til, Omsætningsandele. Hver Deltager indvilliger hermed i og anerkender, at Wix ikke på nogen måde hæfter for skader, tab eller krav, der opstår fra eller er relateret til Partnerprogrammet. 

 

Wix tilbyder Partnerprogrammet (samt alle medfølgende dele, funktioner eller fordele) i den stand, tjenesten forefindes, uden nogen former for garantier, herunder implicitte garantier eller betingelser for handelsmæssig kvalitet, egnethed til et bestemt formål, arbejdsmæssig indsats, at der ikke foreligger krænkelse eller enhver anden garanti - alt sammen i videst mulige omfang tilladt ved lov. Wix udtrykkeligt hverken erklærer eller stiller nogen form for garantier for, at Partnerprogrammet (eller nogen dele, funktioner eller fordele deri) bliver leveret i overensstemmelse med nogen anmodninger eller instruktioner. Hver Deltager indvilliger hermed i og anerkender, at Partnerprogrammet og alle medfølgende fordele eller funktioner deri leveres af Wix, efter eget skøn, er baseret på tilgængelige ressourcer, begrænsninger, restriktioner og andre forretningsmæssige eller lignende faktorer.

 

Partnerprogrammet (samt alle medfølgende dele, funktioner eller fordele) kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider og/eller platforme (samlet benævnt "Tredjepartshjemmesider"). Disse Tredjepartshjemmesider ejes, kontrolleres og/eller opretholdes udelukkende af tredjeparter, som Wix ikke har nogen kontrol over. I overensstemmelse hermed fraskriver Wix sig udtrykkeligt ansvaret for (i) Tredjepartshjemmesider, der vises på eller inden for Partnerprogrammet, eller (ii) de produkter eller tjenester, der leveres af, gøres tilgængelige gennem eller annonceres på Tredjepartshjemmesider via Partnerprogrammet eller indhold, materiale eller andre oplysninger deraf. Implementeringen af Tredjepartshjemmesider inden for Partnerprogrammet indebærer ikke en godkendelse fra Wix med hensyn til tredjeparter, tredjepartsindhold eller tredjepartsprodukter eller -tjenester.

 

WIX GIVER DESUDEN HVERKEN GARANTIER ELLER STILLER SIKKERHED FOR DE RESULTATER, DER EVENTUELT KAN OPNÅS GENNEM DELTAGELSE I WIX' PARTNERPROGRAM, OG INGEN OPLYSNINGER, RAPPORTER, RÅD ELLER FORDELE GIVET TIL DIG AF WIX ELLER GENNEM WIX' PARTNERPROGRAM UDLØSER NOGEN FORM FOR GARANTIER, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT FASTSAT I DISSE VILKÅR. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD GIVET AF WIX ELLER VORES GODKENDTE REPRÆSENTANT UDLØSER EN GARANTI. YDERMERE GIVER WIX INGEN GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTER, DER UDFØRES GENNEM EN TREDJEPART ELLER AF EN TREDJEPART I FORBINDELSE MED WIX' TJENESTER, OG DU FORSTÅR OG INDVILLIGER I, AT EN SÅDAN TREDJEPARTS TRANSAKTIONER SKER PÅ EGEN RISIKO.

10. Skadesløsholdelse

Ud over din forpligtelse til skadesløsholdelse i henhold til Wix.com Brugsvilkår og Brugsvilkårene for Wix Marketplace, indvilliger du i at skadesløsholde og forsvare Wix, dets repræsentanter, direktører, aktionærer, medarbejdere, tilknyttede selskaber og agenter i forbindelse med alle krav, skader, forpligtelser, tab, omkostninger, gæld og udgifter (herunder advokatsalærer) som følge af (i) din krænkelse af enhver tredjeparts ret, herunder ophavsret, ejendom eller privatlivsret, der skyldes din deltagelse i Partnerprogrammet, (ii) enhver aftale underskrevet med dine kunder i forbindelse med Wix' tjenester, (iii) enhver udeladelse eller unøjagtighed i din Deltagermarkedsføring til kunder eller andre tredjeparter i forhold til Wix' tjenester, og (iv) enhver overtrædelse af disse Vilkår, herunder, men ikke begrænset til, erklæringer eller garantier, du har fremsat, eller manglende overholdelse af juridiske eller lovgivningsmæssige krav.  Dette afsnit skal ikke fortolkes som at begrænse eller udelukke, og skal være et supplement til krav eller retsmidler, som Wix med rimelighed eller ved lov måtte gøre gældende.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL WIX, DETS REPRÆSENTANTER, DIREKTØRER, AKTIONÆRER OG TILKNYTTEDE SELSKABER VÆRE ANSVARLIGE FOR DEN ANDEN PARTS INDIREKTE, SPECIELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER SKADESERSTATNINGER, HVERKEN FORUDSIGELIGE ELLER UFORUDSIGELIGE, BASERET PÅ DELTAGERENS ELLER DENNES KUNDERS KRAV (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA, GOODWILL, FORTJENESTE, ANVENDELSE AF PENGE ELLER ANVENDELSE AF LØSNINGERNE, AFBRYDELSE I BRUG ELLER TILGÆNGELIGHED AF DATA, OPHØR AF ANDET ARBEJDE ELLER NEDSKRIVNING AF ANDRE AKTIVER), DER OPSTÅR GRUNDET MISLIGHOLDELSE, KONTRAKTBRUD, URIGTIGE OPLYSNINGER, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR GRUNDET SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER LIGNENDE. 

bottom of page