top of page
Brugsvilkår for Wix Partnerprogram
Opdateret: 10. januar 2024

Velkommen til Wix Partnerprogram ("Partnerprogrammet")! 

1. Indledning

Brugsvilkårene for Wix Partnerprogram ("Partnerprogrammets vilkår") er en juridisk aftale af og mellem Wix.com Ltd. (sammen med disses globalt tilknyttede virksomheder - "Wix" eller "os" eller "vi") og samtlige deltagere i Partnerprogrammet (i det følgende benævnt "dig" eller "din" eller som "bruger" eller "Deltager") og angiver de vilkår, der ligger til grund for din deltagelse i Partnerprogrammet.

 

NÅR DU DELTAGER I PARTNERPROGRAMMET, UANSET HVORDAN, GODKENDER DU HERMED VILKÅRENE I PROGRAMMET, SOM OMFATTER WIX.COM BRUGSVILKÅR,  PRIVATLIVSPOLITIKKEN OG BRUGSVILKÅR FOR WIX MARKETPLACE (SOM GÆLDENDE) (SAMLET BENÆVNT “VILKÅRENE”), OG DU BEKRÆFTER HERMED, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERET SÅDANNE VILKÅR. I TILFÆLDE AF EN KONFLIKT ELLER UOVERENSSTEMMELSE MELLEM VILKÅRENE FOR DETTE PARTNERPROGRAM OG WIX' BRUGSVILKÅR, SAMT BRUGSVILKÅRENE FOR WIX MARKETPLACE ELLER PRIVATLIVSPOLITIKKEN, VIL VILKÅRENE FOR DETTE PARTNERPROGRAM HAVE FORRANG FOR EN SÅDAN UOVERENSSTEMMELSE. DU INDVILLIGER I MED JÆVNE MELLEMRUM AT GENNEMGÅ VILKÅRENE, SÅ DU KAN VÆRE OPMÆRKSOM PÅ ÆNDRINGER, OG DIN FORTSATTE DELTAGELSE I PARTNERPROGRAMMET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, BRUGEN AF PARTNER-OVERSIGTEN OG FORDELENE VED PARTNERPROGRAMMET, SKAL OPFATTES SOM DIN ENDELIGE GODKENDELSE AF SÅDANNE ÆNDRINGER I VILKÅRENE. MEDMINDRE ANDET ER FASTLAGT HAR BEGREBER MED STORT BEGYNDELSESBOGSTAV, DEN BETYDNING, DER ER FASTSAT I WIX' BRUGSVILKÅR ELLER PRIVATLIVSPOLITIKKEN.

 

Disse vilkår for Partnerprogrammet blev udformet og skrevet på engelsk, og er blevet oversat til andre sprog for at gøre det nemmere for dig at forstå dem. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem en oversat (ikke-engelsk) version af Brugsvilkårene for Partnerprogrammet og den engelske version af Partnerprogrammets vilkår, skal den engelske version have forrang i forhold til en sådan uoverensstemmelse.

2. Beskrivelse af Partnerprogrammet

Ved at tilmelde dig og deltage i Partnerprogrammet, kan du få mulighed for at optimere og skalere din virksomhed gennem forskellige ressourcer og værktøjer, som er designet til at hjælpe dig med at opfylde dine forretningsbehov.

2.1 Deltagelse i Partnerprogrammet 

Bureauer, freelancere og andre virksomheder, der bygger hjemmesider til kunder, kan deltage i Partnerprogrammet efter anmodning og efterfølgende godkendelse af Wix, ved at tilmelde sig via Partner-oversigten på deres Wix-konto ("Deltager(e)").

2.2 Fordele ved Partnerprogrammet

Ved at tilmelde dig og deltage i Partnerprogrammet, kan du blive berettiget til at få adgang til visse fordele, som er designet til at hjælpe dig med at udvide din virksomhed. Fordelene tilbydes af Wix på https://support.wix.com/en/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program, som kan blive ændret fra tid til anden og er underlagt de heri anførte vilkår ("Partner-fordele").
For at bevare din berettigelse skal du oprette og købe mindst én ny hjemmeside med et Wix Premium- eller Studio Premium-abonnement som Første ejer (som defineret nedenfor) fra den dato, du tiltrådte Partnerprogrammet eller fra den 10. januar 2024, hvis du tilmelder dig Partnerprogrammet inden den 10. januar 2024 ("Fastholdelsesbetingelser"/"Retention Conditions").

3. Få adgang til fordele ved at optjene point

Du kan få adgang til bestemte fordele gennem Partnerprogrammet ved at optjene det antal point, der kræves for at opnå et bestemt Partnerprogramniveau (som beskrevet nedenfor). Hvert Partnerprogramniveau giver adgang til bestemte fordele, der er tilgængelige for dig som Deltager, så længe du opretholder det nødvendige antal point, som er fastsat i disse Vilkår. Ændringer i din pointsaldo kan til enhver tid føre til en ændring af dit Partnerprogramniveau og dermed de fordele, du er berettiget til at modtage. 

3.1 Hvilke niveauer er der i Partnerprogrammet?

Partnerprogrammet omfatter følgende Partnerprogramniveauer, som kan låses op ved at optjene point:

 • Pioneer: 0-900 point

 • Creator: 1000-1900 point

 • Icon: 2000-4900 point

 • Legend: 5000+ point

 

Du kan få adgang til et Partnerprogramniveau ved at optjene det gældende antal point, som fastsat ovenover. Hvert Partnerprogramniveau afgør din ret til at modtage visse fordele, som udbydes af Wix i henhold til https://support.wix.com/en/article/wix-studio-receiving-revenue-share, der kan ændres fra tid til anden.

 

Man kan læse om fordelene, der tildeles via Partnerprogrammet, i denne supportartikel om fordele og se dem i fanen Fordele i Partner-oversigten på din Wix-konto. Partnerprogrammet, herunder metoden til optjening af point, antallet af point, der kræves for hvert Niveau, og fordelene, der medfølger, kan fra tid til anden blive opdateret og/eller ændret efter Wix' eget skøn.

3.2 Hvordan optjener man point?

3.2.1 Du optjener 100 point, hver gang du bygger en Wix premium-hjemmeside og tilføjer den til din konto. En deltager med 50 aktive Wix premium-hjemmesider på sin konto har for eksempel en saldo på 5.000 point. 

3.2.2 Du optjener 300 point for hver Wix Studio- eller Editor X premium-hjemmeside, du bygger og tilføjer til din konto. En deltager med 50 udgivne Wix Studio- eller Wix Editor X premium-hjemmesider på sin konto har for eksempel en saldo på 15.000 point.

3.2.3 Du får 100 point for hver Wix Studio- eller Editor X premium-hjemmeside, der føjes til din konto.

 

3.2.4 Det samlede antal Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-hjemmesider, som du har optjent point for, vil være synlige i den pågældende Deltagers Wix Studio-workspace. 

3.2.5 Du får point for hver Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-hjemmeside, der føjes til din konto, uanset om den oprindeligt er købt med et årligt eller månedligt Wix-abonnement.

3.2.6 Du får point for hver Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-hjemmeside, du bygger, uanset om den oprindeligt er købt med en kupon, et værdibevis eller rabat.

 

3.2.7 Hver gennemførelse og modtagelse af certificering af hvilket som helst af dine teammedlemmer på din konto optjener 100 point til din konto for hver type af certificering. Det er ikke muligt at modtage ekstra point for to certificeringer af samme type.

3.2.8 Point for Wix premium- eller Editor X premium-hjemmesider bygget via din egen Wix-konto, point for Wix premium- eller Wix Studio premium- eller Editor X premium-hjemmesider, som du har bidraget til at opbygge, uden for din egen Wix-konto, og point for gennemførelse af certificeringer vil automatisk blive krediteret til din Wix-konto ved Wix' modtagelse af betaling for et Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-abonnement, som er købt i forbindelse med den relevante hjemmeside.

Det er ikke muligt at modtage point for nogen Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-hjemmeside, du ikke har bidraget til at bygge.  Bemærk, at for at være berettiget til at modtage Omsætningsandele på en bestemt hjemmeside, skal du være den første ejer af denne hjemmeside, som beskrevet nedenfor. 

 

Wix kan efter eget skøn beslutte, at du vil miste point for hver Wix premium-, Wix Studio premium- eller Editor X premium-hjemmeside, der ikke fornyes eller på anden måde opsiges. Hvis en af dine premium-hjemmesider for eksempel opsiges eller ikke fornyes, kan Wix reducere din pointsaldo med 100 point, som beskrevet nedenfor. 

 

3.2.9 Du kan være berettiget til at optjene point gennem Partneraftaler: I henhold til de heri anførte brugsvilkår kan deltagere, som har købt aktiveringskuponer til premium-abonnementer fra Wix i henhold til et godkendt og udført massekøb eller en abonnement- og serviceordre, alt efter hvad der er relevant (hver en "Partneraftale") gennem vores Partnerteam, modtage de optjente point for disse købte premium-hjemmesider, så længe de premium-hjemmesider, der er købt som en del af en Partneraftale, blev aktiveret og udgivet ved brug af aktiveringskuponerne. Bemærk, at hjemmesider som er købt gennem Partneraftaler, ikke er berettiget til Omsætningsandele.

 

3.2.10 Point har ingen kontantværdi og er ikke-overførbare, ikke-overdragelige og kan ikke indløses til nogle Wix-produkter eller -services.

3.3 Hvad sker der, hvis min pointsaldo falder?

3.3.1 På ethvert givent tidspunkt kan din pointsaldo ændre sig, hvilket påvirker dit Partnerprogramniveau. Hvis din pointsaldo enten stiger eller falder, kan dit Partnerprogramniveau også henholdsvis stige eller falde, hvilket kan medføre, at du mister eller opnår fordele tilknyttet dit tidligere Partnerprogramniveau. 

 

3.3.2  Ændringer i din pointsaldo kan også påvirke din berettigelse til at deltage i og bruge Wix Marketplace. Du mister adgangen til Wix Marketplace, hvis et fald i din pointsaldo får dig til at falde til et Partnerprogramniveau, der ikke omfatter adgang til Wix Marketplace som en fordel. I det tilfælde mister du ikke de henvisninger, du fik via Wix Marketplace, inden du mistede adgangen til Wix Marketplace, men du får dog ikke yderligere eller nye henvisninger, før du optjener de nødvendige point, der atter giver adgang til Wix Marketplace. Din berettigelse til og brugen af Wix Marketplace er underlagt Brugsvilkår for Wix Marketplace, der kan ændres fra tid til anden. 

4. Hvor kan jeg se min aktuelle pointsaldo eller mit Partnerprogramniveau? 

Du kan se din aktuelle pointsaldo og dit Partnerprogramniveau ved at holde musen på sidebjælken på dit Wix Studio-workspace, når du bruger Wix Studio på din Wix-konto.


Bemærk, at visse fordele, der følger med bestemte Partnerprogramniveauer kan variere og være underlagt yderligere brugsvilkår, herunder, men ikke begrænset til, Wix Marketplace. Ved at tilmelde dig og bruge Wix Marketplace godkender du Brugsvilkårene for Wix Marketplace.

5. Adgang til Wix Marketplace

Deltagere, der er Premier Partnere, kan også være berettiget til at ansøge om deltage i Wix Marketplace, hvilket giver dem mulighed for at udvide deres virksomhed, ved at blive matchet med Wix-brugere som potentielle kunder. Efter en Deltagers ansøgning om optagelse på Wix Marketplace er berettigelse og godkendelse til at deltage styret af Brugsvilkår for Wix Marketplace. Ved at ansøge, deltage og bruge Wix Marketplace accepterer Deltagere Brugsvilkår for Wix Marketplace

6. Omsætningsandele

Deltagere kan også blive berettiget til at optjene Omsætningsandele fra Wix for omsætning, som er genereret fra køb af Wix Premium-abonnementer og/eller Wix-specifikke abonnementer (både som defineret nedenfor og tilsammen "Wix-abonnementerne") og/eller fra omsætningsandele genereret fra en hjemmesides samlede behandlede transaktioner (også kendt som "Omsætningsandele fra klienter"), der ejes af Deltageren, mens denne var tilmeldt Partnerprogrammet, underlagt de vilkår, der er angivet nedenfor ("Omsætningsandele"). Bemærk, at yderligere vilkår kan gælde for Omsætningsandele for Enterprise-abonnementer, som beskrevet her.

6.1 Berettigelse til Omsætningsandele

En Deltager kan blive berettiget til at optjene Omsætningsandele som herefter angives (hver en "Berettiget deltager"): 

 

6.1.1 For at være en Berettiget deltager til Omsætningsandele af Wix Premium-abonnementer skal du kumulativt: 

 • have nået Legend-niveauet i Partnerprogrammet; 

 • oprette, være den Første ejer af den Berettigede hjemmeside (begge som defineret nedenfor) og købe et Wix Premium-abonnement til den Berettigede hjemmeside;

 • generere og købe mindst ét nyt Wix Premium- eller Studio Premium-abonnement hvert år fra den dato, du tiltrådte Partnerprogrammet eller fra den 10. januar 2024, hvis du tiltrådte Partnerprogrammet før den 10. januar 2024; og 

 • forbinde en betalingsmetode via fanen Omsætningsandele på dit Wix Studio-workspace i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 6.3 i disse Vilkår.

 

6.1.2 For at være en Berettiget deltager til Omsætningsandele på specifikke abonnementer skal du kumulativt: 

 • oprette Wix Premium-hjemmesiden og være den Første ejer af den Berettigede hjemmeside (begge som defineret nedenfor); 

 • generere og købe mindst et nyt Wix Premium- og Wix Studio Premium-abonnement hvert år fra den dato, du tiltrådte Partnerprogrammet eller fra den 10. januar 2024, hvis du tiltrådte programmet før den 10. januar 2024; og 

 • forbinde en betalingsmetode via fanen Omsætningsandele på dit Wix Studio-workspace i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 6.3 i disse Vilkår. 

 

6.1.3. Du kan være kvalificeret som en Berettiget deltager til at optjene Omsætningsandele fra Enterprise-abonnementer, som beskrevet her

 

6.1.4 For at være kvalificeret som en Berettiget deltager til at optjene Omsætningsandele fra Klientomsætning, skal du kumulativt : 

 • oprette og være den Første ejer af den Berettigede hjemmeside (begge som defineret nedenfor); 

 • generere og købe mindst ét nyt Wix Premium- eller Wix Studio Premium-abonnement hvert år fra den dato, du tiltrådte Partnerprogrammet eller fra den 10. januar 2024, hvis du tiltrådte programmet før den 10. januar 2024; og 

 • forbinde en betalingsmetode via fanen Omsætningsandele på dit Wix Studio-workspace i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 6.3 i disse Vilkår.

 

Du kan miste din status som Berettiget deltager og dermed din berettigelse til at optjene eller modtage Omsætningsandele, i tilfælde af at du blev berettiget til Omsætningsandele som angivet heri: (a) hvis et fald i din pointsaldo får dig til at falde til et Partnerprogramniveau, der er under "Legend"-Partnerprogramniveauet, når det er relevant; og/eller (b) i tilfælde af, at du holdt op med at være berettiget til Omsætningsandele ved udløbet eller opsigelsen af din Partnerpakkeaftale (hvis relevant) og/eller (c) hvis du holder op med at opfylde betingelserne for en Berettiget deltager som defineret i afsnit 6.1 af disse Vilkår. 

 

Wix garanterer ikke, at Omsætningsandele vil være tilgængelige på en bestemt lokation eller på et bestemt sprog.

6.2 Beregning af Omsætningsandele

6.2.1 Beregning af Omsætningsandele fra Wix Premium- og specifikke abonnementer 

Wix betaler hver Berettiget deltager en procentdel af den Berettigede Omsætning (som denne term er defineret nedenfor), som Wix modtager fra det oprindelige køb af et Wix Premium-abonnement eller specifikke abonnementer (som defineret nedenfor) inden for Berettigelsesperioden som defineret for hvert Wix-abonnement nedenfor, forudsat at den Berettigede deltager er den Første ejer af den Berettigede hjemmeside på datoen for dens første oprettelse (herefter "Første Ejer"). Satsen for Omsætningsandele vil afhænge af typen af solgte Wix-abonnementer eller den type omsætning, den gælder for, som angivet nedenfor:

Omsætningsandele betales kun for Wix Premium- eller Specifikke abonnementer, der blev købt til den fulde pris på det gældende tidspunkt, som tilbydes af Wix på Wix-hjemmesiden eller berettigede tilbud med 50 % rabat, der tilbydes af Wix til alle brugere (“Berettigede tilbud”).

"Berettiget Omsætning" betyder den faktiske omsætning, som Wix har haft fra køb af en Berettiget Hjemmeside, eksklusive alle skatter, valutakurstab og andre statslige afgifter af enhver art, der måtte blive pålagt, hosting-gebyrer, tredjepartsgebyrer, tilbagebetalinger eller rabatter, fakturerings- eller administrationsgebyrer og beløb betalt af Wix i forbindelse med Wix' videresalg af alle funktioner omfattet i en Berettiget Hjemmeside.

 

En Berettiget Deltager, som også er den Første Ejer af en Berettiget Hjemmeside, vil fortsat optjene Omsætningsandele, hvis en sådan Berettiget Hjemmeside er blevet overført til en klient eller tredjepart, eller hvis en Berettiget Hjemmeside, de har oprettet, opgraderes til et årligt, 2-årigt eller 3-årigt Premium-abonnement.  
 

6.2.2. Beregning af Omsætningsandele fra Klientomsætning

Wix betaler hver Berettiget deltager en procentdel af den genererede nettoomsætning fra aggregerede Berettigede hjemmesiders behandlede transaktioner (Aggregated Eligible Sites Generated Net Processing Volume Revenue) (som dette udtryk er defineret nedenfor) genereret af alle Berettigede hjemmesider på en Berettiget Deltagers Partners Konto inden for Berettigelsesperioden for Omsætningsandele for hjemmesidens samlede behandlede transaktioner som defineret nedenfor, forudsat at den Berettigede deltager er den Første ejer af den Berettigede hjemmeside på datoen for den første oprettelse (i det følgende "Første ejer"), og forudsat at hjemmesidens samlede behandlede transaktioner behandles med Wix Payments i de relevante lokaliteter.

"Den daglige genererede nettoomsætning af behandlede transaktioner for aggregerede Berettigede hjemmesider" betyder alle indtægter genereret fra onlinetransaktioner behandlet gennem Wix Payments, når de er forbundet til en Berettiget hjemmeside minus alle refusioner og tilbagebetalinger, annulleringer, tilbageførsler, valutakurser og andre offentlige gebyrer af enhver art, faktureringsgebyrer, hosting-gebyrer og alle andre bøder og gebyrer, der er relevante for sådanne transaktioner (hvis de pålægges af betalingsnetværket, indløseren, betalingsbehandleren eller betalingsudbyderen), uanset om sådanne gebyrer fandt sted eller blev pålagt før eller efter beregningsdatoen eller betalingsdatoen. 

 

6.2.3 Generelle vilkår for beregning af Omsætningsandele 

 

"Berettigede hjemmesider" omfatter ikke: 

 

(a) enhver hjemmesides Wix-abonnementer, som er tilføjet til den Berettigede deltagers Partnerkonto, som er købt med en rabatkode og/eller kupon, med undtagelse af Berettiget omsætning. 

 

(b) enhver hjemmesides Wix-abonnementer med Premium-hjemmesider, som er tilføjet til den Berettigede deltagers Partnerkonto, der blev købt som massekøb som en del af en Partneraftale eller Masseaftale, eller en anden transaktion, hvor sådanne Berettigede hjemmesiders Wix-abonnementer blev købt med rabatkoder leveret af Wix. 

 

(c) enhver hjemmesides Wix-abonnementer, som blev tilføjet til den Berettigede deltagers Partnerkonto, som oprindeligt blev købt på en hvilken som helst dato, hvor Deltageren ikke var Berettiget deltager. 

 

(d) enhver hjemmesides Wix-abonnementer, som blev tilføjet til den Berettigede deltagers Partnerkonto, som har en abonnementsperiode på mindre end et år, medmindre andet er angivet. 

 

(e) enhver hjemmesides Wix-abonnementer, som blev tilføjet til den Berettigede deltagers Partnerkonto, og som ikke er aktive i en periode på mindst tredive (30) dage fra den dato, Wix modtog betaling for det oprindelige køb af hjemmesidens Wix-abonnementer. 


 

(f) Omsætningsandele fra Enterprise-abonnementer undtaget, enhver hjemmesides Wix-abonnementer, der føjes til den Berettigede deltagers Partnerkonto, som den Berettigede deltager ikke er den Første ejer af. For at undgå tvivl vil sådanne Berettigede hjemmesiders Wix-abonnement ikke blive betragtet som en Berettiget hjemmeside med henblik på beregning af den Berettigede deltagers Omsætningsandele, hvis den Berettigede deltager ikke er den Første ejer af de Berettigede hjemmesiders Wix-abonnement.

 

(k) For Omsætningsandele fra Klientomsætning gælder enhver hjemmeside, der ikke behandler hjemmesiders samlede omsætning med Wix Payments. 

 

(l) For Omsætningsandele fra specifikke abonnementer og årligt Wix Studio Premium-abonnement for 20 % af omsætningsandele for ikke-Legend-partnere og 30 % af omsætningsandele for Legends-partnere, enhver hjemmeside, der er oprettet før 10. januar 2024.

 

(m) enhver hjemmeside, hvor perioden på 14 dage ikke er udløbet fra tidspunktet for købet af Wix-abonnementet.   

 

Beregning af Omsætningsandele vil finde sted på den første dag i hver kalendermåned for al daglig nettoomsætning fra samlede transaktioner fra alle aggregerede Berettigede hjemmesider, som er købt af den Berettigede deltager i løbet af den foregående kalendermåned og for Omsætningsandele fra Klientomsætning på den første dag i hver kalendermåned efter den måned, hvori transaktionerne blev behandlet på den Berettigede hjemmeside ("Beregningsdatoen").  Bemærk, at beregning af Omsætningsandele fra Enterprise-abonnementer vil finde sted, efter Wix har modtaget det fulde beløb for de købte abonnementer. 

Hver berettiget deltager kan se sine Berettigede hjemmesider og enhver Omsætningsandel, som den Berettigede deltager optjener i forbindelse hermed, ved at se den Berettigede deltagers Studio-workspace.

6.3 Udbetaling af Omsætningsandele

Hver Berettiget deltager vil få udbetalt Omsætningsandele på Berettiget indtægt og/eller nettoomsætning af behandlede transaktioner for Berettigede hjemmesider på månedsbasis inden for tres (60) dage fra beregningsdatoen (hver, en "Betalingsdato"). For Omsætningsandele fra Enterprise-abonnementer skal beregningsdatoen være som angivet her. For Omsætningsandele fra Klientomsætning og i tilfælde af eventuelle fradrag, der var inkluderet i beregningen af Omsætningsandele, uanset årsag, vil Wix fratrække det gældende beløb fra den næste omsætningsandel, der skyldes en Berettiget deltager, eller vil have ret til at fakturere Partneren for et sådant beløb, som skal betales af Partneren inden for 14 dage efter udstedelsen af en sådan faktura. Med henblik på dette afsnit 6.3 skal "Fradrag" betyde ethvert økonomisk tab, som Wix pådrager sig som følge af en ubetalt negativ saldo forbundet med den Berettigede hjemmeside.

 

For at modtage udbetaling af Omsætningsandele skal en Berettiget deltager logge ind på Wix Studio og Wix Studio-workspace. Enhver Omsætningsandel skal betales på Betalingsdatoen via en tredjeparts betalingsplatform. Forud for at modtage betaling af Omsætningsandelen, skal en Berettiget deltager forbinde sin foretrukne betalingskonto med en sådan tredjeparts platform gennem Wix Studio Workspace. Enhver Omsætningsandel, der er optjent af en Berettiget deltager før skiftet til Wix Studio, forfalder først, når den Berettigede deltager er overgået til og har tilmeldt sig Wix Studio.

 

En Berettiget Deltagers månedlige Omsætningsandele skal svare til mindst 200,00 USD for at få udbetalt Omsætningsandele på den gældende Betalingsdato for den pågældende måned. Hvis en Berettiget Deltagers Omsætningsandele for måneden er mindre end 200,00 USD, skal den Berettigede Deltagers Omsætningsandele for den måned overføres og udbetales i den næste måned, hvor saldoen er på mindst 200,00 USD. Bemærk, at Berettigede Partnere kan tilpasse mindstebeløbet til et beløb, der er højere end 200,00 USD, som beskrevet her

 

Hver Berettigede Deltager har ret til at bestride udbetaling af Omsætningsandele, ved at give Wix oplysninger, der understøtter kravet inden for femten (15) dage fra Betalingsdatoen. Hvis der fremsættes et krav, skal parterne med rimelighed samarbejde om at gennemgå og bilægge striden, og hvis Wix vurderer, at et sådant krav er gyldigt, betaler Wix, efter Wix' eget skøn, et beløb til den Berettigede Partner, der er i overensstemmelse med parternes forlig. Hvis et sådan krav ikke indgives af en Berettiget Deltager inden for den gældende periode på 15 dage, betragtes Omsætningsandelene som accepteret, og Wix er ikke yderligere ansvarlig med hensyn til udbetalingen af de givne Omsætningsandele.

7. Ændringer og opsigelse af Partnerprogrammet

Wix er berettiget til efter eget skøn at ændre, opdatere, suspendere eller opsige Partnerprogrammet eller en del heraf fra tid til anden, herunder, men ikke begrænset til, Partnerfordele, Premier Partner-fordele og/eller Omsætningsandele, med eller uden forudgående varsel til Deltagerne. Wix kan efter eget skøn suspendere eller opsige en Deltagers medlemskab af Partnerprogrammet, herunder eventuelle Partnerfordele en Deltager får i forbindelse med Partnerprogrammet. Dette kan ske når som helst og med eller uden varsel, hvis Wix efter eget skøn vurderer, at en sådan Deltager har overtrådt Brugsvilkårene, herunder, uden begrænsning, når det kommer til Deltagere, der ved flere lejligheder har afmeldt hjemmesider, og derfor anses for at udøve mistænkelig adfærd, og/eller er forbundet med konti med tilbageførsler.

 

OVERTRÆDELSE AF VILKÅRENE ELLER AF HVILKET SOM HELT DOKUMENT, DER INDGÅR HERI, KAN FØRE TIL EN ØJEBLIKKELIG OPHÆVELSE AF DIN DELTAGELSE I PARTNERPROGRAMMET MED ELLER UDEN VARSEL. DU INDVILLIGER I AT DELTAGE I PROGRAMMET FOR EGEN REGNING OG RISIKO.

8. Deltageransvar 

8.1 Overholdelse af loven

Ved at tilmelde sig og deltage i Partnerprogrammet og bruge de Partnerfordele, der tilbydes af Wix under Partnerprogrammet, vil Deltageren (a) udføre alle sine aktiviteter i fuld overensstemmelse med alle gældende love, vedtægter, regler, forskrifter og direktiver, inklusive men ikke begrænset til love om privatliv og databeskyttelse (herunder, uden begrænsning, TCPA, GDPR, CCPA og andre gældende regler om databeskyttelse) (samlet kaldet "Gældende Love"); (b) for egen regning opnå og vedligeholde alle lovmæssige og juridiske licenser og certificeringer, statslige eller andre, som er nødvendige for, at Deltageren, dennes medarbejdere, agenter og distributører kan bruge Partnerfordele og/eller Premier Partner-fordele, og for ellers at deltage i Partnerprogrammet; og (c) undgå vildledende, misvisende eller uetisk praksis og ikke på nogen måde nedgøre Wix eller dens platform eller nogen af de tjenester eller produkter, der tilbydes af Wix.

8.2 Deltagerens brug af Wix Payments

I tilfælde af at Deltageren forbinder Wix Payments til Deltagerens Partner-konto for at tage imod betaling fra Deltagerens kunder, forstår og accepterer Deltageren, at Wix Payments kun kan bruges til at fakturere kunder for følgende godkendte typer af services udført af Deltageren: (a) annonceopsætning og e-mailmarketing; (b) animation, video, fotografi, 3D-modellering; (c) brandudvikling; (d) design og udvikling af e-handel/webshop, mobil hjemmeside; (e) grafisk design; (f) marketing og promovering; (g) SEO; (h) oprettelse af visuelt indhold; (i) webanalyse; (j) webdesign, UX/UI; (k) webudvikling, programmering; (l) vedligeholdelse af hjemmeside/webshop; og (m) skrevet indhold og UX-tekster (samlet "Godkendte Wix Payments services til Partnere"). Hvis en Deltager tilbyder andre typer af ydelser til Deltagerens kunder, som ikke er godkendte Wix Payments Services til Partnere, skal Deltageren bruge en alternativ betalingsudbyder for at fakturere kunder for sådanne ydelser. Ved at bruge Wix Payments accepterer Deltagerne Wix Payments Servicevilkår.

8.3 Adgang til konti; Roller og tilladelser

Deltagere kan tildele eller få tildelt roller og tilladelser til at udføre visse handlinger på Wix-brugerkonti, som beskrevet i afsnit 1.3 og 1.4 i Wix‘ Brugsvilkår og forklaret yderligere her.  Hvis en Deltager giver eller får adgang til en Brugerkonto, forpligter Deltageren sig til at bruge en sådan adgang med omhu.  Hvis andre end ejeren af Brugerkontoen får adgang til Brugerkontoen og/eller en Brugerplatforms indstillinger og laver ændringer, vil alle sådanne aktiviteter blive anset for at have fundet sted på vegne af og i Brugerkontoejerens navn, uanset om det er specifikt autoriseret af ejeren af Brugerkontoen eller ej. Udtrykkene "Brugerkonto og Brugerplatform" som brugt heri har den betydning, der tilskrives dem i Wix‘ Brugsvilkår.

8.4 Deltagerens salgsfremmende aktivitet

I tilfælde af, at Deltageren beskæftiger sig med hvilken som helst markedsførings- og/eller salgsfremmende aktivitet fra Wix eller i forbindelse med Deltagerens brug af Wix ("Deltagermarkedsføring"), accepterer Deltageren: (a) at overholde alle gældende love, inklusive men ikke begrænset til dem, der har at gøre med styring af e-mailmarketing, "opt-in" (tilvalg) og samtykke til e-mailmarketing, "opt out" (fravalg) og afmelding af e-mailmarketing og spamming; (b) ikke at krænke nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettighed eller andre rettigheder; (c) ikke at bruge Wix-brandet eller -varemærker på en måde, der nedgør eller giver et misvisende billede af Wix eller forårsager forvirring hos Deltagerens eller Wix' kunder; og (d) overholde alle retningslinjer og krav, der regulerer brugen af Wix-brandet og varemærker, som er udarbejdet af Wix og ændret fra tid til anden.

8.5 Fortrolighed

Som et resultat af Deltagerens deltagelse i Partnerprogrammet kan Wix (og dens tilknyttede virksomheder) videregive visse oplysninger til Deltageren, som Wix anser for at være fortrolige (heri benævnt "Personfølsomme oplysninger"). Personfølsomme Oplysninger skal ikke omfatte oplysninger, hvor Deltageren gennem skriftlig dokumentation kan vise: (i) allerede at være kendt af Deltageren på tidspunktet for videregivelsen, eller er offentligt tilgængelig på tidspunktet for videregivelsen; (ii) at være almindeligt kendt for offentligheden efter videregivelsen uden handling eller undladelse fra Deltagerens side i strid med denne aftale; (iii) at blive videregivet til Deltageren af en tredjepart, som ikke er i strid med en forpligtelse til fortrolighed; eller (iv) var, er eller vil blive udviklet uafhængigt af Deltageren uden brug af de Personfølsomme Oplysninger.

 

Deltageren skal til enhver tid opbevare og sikre de Personfølsomme Oplysninger strengt fortroligt og må ikke bruge sådanne Personfølsomme Oplysninger til noget formål uden Wix' forudgående skriftlige samtykke, ud over hvad der med rimelighed er nødvendigt for udførelsen af dennes forpligtelser i henhold til Vilkårene, eller som påkrævet af lov, regulativer eller kendelse fra enhver domstol med behørig jurisdiktion (men på betingelse af, hvis det er lovligt tilladt, at Deltageren omgående giver Wix skriftlig besked om et sådant krav eller en retskendelse, og vil gøre en rimelig indsats for kun at sikre den minimale videregivelse af Personfølsomme Oplysninger efter behov).

9. Ingen garantier eller sikkerhedsstillelse

Partnerprogrammet garanterer hverken Deltagerens fortjeneste, omsætning, besparelser, salg, forretningsmuligheder eller succes på anden måde.

 

Kun de involverede parter skal være ansvarlige for stridigheder, der opstår fra eller er relaterede til Partnerprogrammet og Deltagere, enkeltpersoner, virksomheder eller ejere. Hver Deltager giver hermed afkald på alle rettigheder eller krav som Deltageren måtte have nu eller i fremtiden, i forbindelse med stridigheder mellem Deltageren og enhver anden deltager, ejer, Bidragyder eller anden person eller virksomhed i forbindelse med Partnerprogrammet og eventuelle Partnerfordele deri, herunder, men ikke begrænset til, Omsætningsandele. Hver Deltager indvilliger hermed i og anerkender, at Wix ikke på nogen måde hæfter for skader, tab eller krav, der opstår fra eller er relateret til Partnerprogrammet. 

 

Wix tilbyder Partnerprogrammet (samt alle medfølgende dele, funktioner eller fordele) i den stand, tjenesten forefindes, uden nogen former for garantier, herunder implicitte garantier eller betingelser for handelsmæssig kvalitet, egnethed til et bestemt formål, arbejdsmæssig indsats, at der ikke foreligger krænkelse eller enhver anden garanti - alt sammen i videst mulige omfang tilladt ved lov. Wix udtrykkeligt hverken erklærer eller stiller nogen form for garantier for, at Partnerprogrammet (eller nogen dele, funktioner eller fordele deri) bliver leveret i overensstemmelse med nogen anmodninger eller instruktioner. Hver Deltager indvilliger hermed i og anerkender, at Partnerprogrammet og alle medfølgende fordele eller funktioner deri leveres af Wix, efter eget skøn, er baseret på tilgængelige ressourcer, begrænsninger, restriktioner og andre forretningsmæssige eller lignende faktorer.

 

Partnerprogrammet (samt alle medfølgende dele, funktioner eller fordele) kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider og/eller platforme (samlet benævnt "Tredjepartshjemmesider"). Disse Tredjepartshjemmesider ejes, kontrolleres og/eller opretholdes udelukkende af tredjeparter, som Wix ikke har nogen kontrol over. I overensstemmelse hermed fraskriver Wix sig udtrykkeligt ansvaret for (i) Tredjepartshjemmesider, der vises på eller inden for Partnerprogrammet, eller (ii) de produkter eller tjenester, der leveres af, gøres tilgængelige gennem eller annonceres på Tredjepartshjemmesider via Partnerprogrammet eller indhold, materiale eller andre oplysninger deraf. Implementeringen af Tredjepartshjemmesider inden for Partnerprogrammet indebærer ikke en godkendelse fra Wix med hensyn til tredjeparter, tredjepartsindhold eller tredjepartsprodukter eller -tjenester.

 

WIX GIVER DESUDEN HVERKEN GARANTIER ELLER STILLER SIKKERHED FOR DE RESULTATER, DER EVENTUELT KAN OPNÅS GENNEM DELTAGELSE I WIX' PARTNERPROGRAM, OG INGEN OPLYSNINGER, RAPPORTER, RÅD ELLER FORDELE GIVET TIL DIG AF WIX ELLER GENNEM WIX' PARTNERPROGRAM UDLØSER NOGEN FORM FOR GARANTIER, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT FASTSAT I DISSE VILKÅR. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD GIVET AF WIX ELLER VORES GODKENDTE REPRÆSENTANT UDLØSER EN GARANTI. YDERMERE GIVER WIX INGEN GARANTIER VEDRØRENDE TJENESTER, DER UDFØRES GENNEM EN TREDJEPART ELLER AF EN TREDJEPART I FORBINDELSE MED WIX' TJENESTER, OG DU FORSTÅR OG INDVILLIGER I, AT EN SÅDAN TREDJEPARTS TRANSAKTIONER SKER PÅ EGEN RISIKO.

10. Skadesløsholdelse

Ud over din forpligtelse til skadesløsholdelse i henhold til Wix.com Brugsvilkår og Brugsvilkårene for Wix Marketplace, indvilliger du i at skadesløsholde og forsvare Wix, dets repræsentanter, direktører, aktionærer, medarbejdere, tilknyttede selskaber og agenter i forbindelse med alle krav, skader, forpligtelser, tab, omkostninger, gæld og udgifter (herunder advokatsalærer) som følge af (i) din krænkelse af enhver tredjeparts ret, herunder ophavsret, ejendom eller privatlivsret, der skyldes din deltagelse i Partnerprogrammet, (ii) enhver aftale underskrevet med dine kunder i forbindelse med Wix' tjenester, (iii) enhver udeladelse eller unøjagtighed i din Deltagermarkedsføring til kunder eller andre tredjeparter i forhold til Wix' tjenester, og (iv) enhver overtrædelse af disse Vilkår, herunder, men ikke begrænset til, erklæringer eller garantier, du har fremsat, eller manglende overholdelse af juridiske eller lovgivningsmæssige krav.  Dette afsnit skal ikke fortolkes som at begrænse eller udelukke, og skal være et supplement til krav eller retsmidler, som Wix med rimelighed eller ved lov måtte gøre gældende.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL WIX, DETS REPRÆSENTANTER, DIREKTØRER, AKTIONÆRER OG TILKNYTTEDE SELSKABER VÆRE ANSVARLIGE FOR DEN ANDEN PARTS INDIREKTE, SPECIELLE ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER SKADESERSTATNINGER, HVERKEN FORUDSIGELIGE ELLER UFORUDSIGELIGE, BASERET PÅ DELTAGERENS ELLER DENNES KUNDERS KRAV (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF DATA, GOODWILL, FORTJENESTE, ANVENDELSE AF PENGE ELLER ANVENDELSE AF LØSNINGERNE, AFBRYDELSE I BRUG ELLER TILGÆNGELIGHED AF DATA, OPHØR AF ANDET ARBEJDE ELLER NEDSKRIVNING AF ANDRE AKTIVER), DER OPSTÅR GRUNDET MISLIGHOLDELSE, KONTRAKTBRUD, URIGTIGE OPLYSNINGER, UAGTSOMHED, OBJEKTIVT ANSVAR GRUNDET SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER LIGNENDE. 

bottom of page