top of page

Brugsvilkår for Wix Marketplace

Senest opdateret: 1. marts 2021

Velkommen til Wix Marketplace: Et sted hvor Wix-brugere kan gennemgå det arbejde, som freelance webprofessionelle og bureauer har udført, samt anmode om at købe tjenester til deres Wix-hjemmeside ("Tjenesterne"). VED AT BENYTTE OG/ELLER BESØGE DENNE HJEMMESIDE (kollektivt, inklusive alt Indhold tilgængeligt gennem Wix.com/marketplace domænenavnet "Wix Marketplace"), som er ejet, vedligeholdt og drevet af Wix.com Ltd. ("Wix"), giver du hermed samtykke til disse brugsvilkår ("Brugsvilkår for Wix Marketplace") OG TIL de generelle brugsvilkår for Wix.com, som kan læses på https://da.wix.com/about/terms-of-use, OG TIL Brugsvilkår for Partner-programmet, som kan læses på https://da.wix.com/partner-program-terms-of-use (som gældende), alle disse kan ændres fra tid til anden (kollektivt "Wix’ vilkår"), og du anerkender, at du har læst brugsvilkårene i Wix' privatlivspolitik, som er udgivet på http://da.wix.com/about/privacy ("Privatlivspolitik"), som begge kan ændres fra tid til anden. Både Wix' Brugsvilkår og Privatlivspolitikken er indarbejdet heri ved reference og gælder for din brug af Wix Marketplace. For at undgå tvivl er Wix Marketplace en del af Wix-hjemmesiden, og platformen udbydes af Wix, idet Wix Marketplace er en del af Wix Services.

Vi anbefaler, at du gennemgår disse Brugsvilkår for Wix Marketplace. Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår, skal du venligst ikke benytte Wix Marketplace. Ord skrevet med store bogstaver, der ikke er defineret heri, skal have den betydning, de tildeles i Wix' Brugsvilkår eller Privatlivspolitikken.

 

Brugsvilkår for Wix Marketplace er udformet og skrevet på engelsk, og er blevet oversat til andre sprog for at gøre det nemmere for dig. Hvis der skulle opstå uoverensstemmelse mellem en oversat (ikke-engelsk) version af disse Brugsvilkår for Wix Marketplace og den engelske version af Wix Marketplace Program Terms skal den engelsksprogede version have forrang for en sådan uoverensstemmelse.

Wix' generelle Brugsvilkår, Brugsvilkår for Partner-programmet og Privatlivspolitikken gælder også for Wix Marketplace.

1. Generel beskrivelse

Wix Marketplace (i) muliggør, at berettigede webprofessionelle, freelancere, bureauer og andre virksomheder (enten juridiske personer eller selskaber) med en gyldig Brugerkonto ("Wix Partner(e)") kan demonstrere deres web-evner ved at præsentere en profil dedikeret til deres arbejde ("Profilen"), som fremhæver Wix-Brugeres Hjemmesider, som de blev hyret til at arbejde på, (ii) tillader besøgende at gennemgå Wix Partneres profiler og tillader Wix-Brugere med en gyldig Brugerkonto ("Wix-Medlem(mer)") at finde Wix Partnere (enten manuelt eller med hjælp fra Wix "Find en Partner til mig"-funktionen), der passer til deres behov, og (iii) letter indledende kommunikation mellem et Wix-Medlem og den valgte Wix Partner, så de kan opnå direkte kontakt og uafhængigt beslutte sig for de vilkår, der skal gælde for Wix Partneren i forbindelse med arbejdet på Tjenesterne til Wix-Medlemmet (Wix Partnere og Wix-Medlemmer: "Brugere" og individuelt: "Bruger" eller "dig").

1.1

Wix Marketplace er et mødested mellem Wix-brugere og freelance/bureauer/web-
professionelle. Wix-brugere kan uafhængigt kommunikere med dem, med det formål at hyre en til at udføre arbejde på en Wix-hjemmeside.

På Wix Marketplace kan Wix-Medlemmer anmode om og tilgå Tjenester for både gratis hjemmesider på Wix-platformen, samt hjemmesider under en Wix Premium-pakke. Tjenesterne tilbydes ikke gratis, og Wix Partnere og Wix-Medlemmer skal frit forhandle prisen samt betalingsvilkår i forbindelse med en aftale mellem dem.

1.2

Wix tilbyder eller leverer ikke selv sådanne skræddersyede hjemmesidetjenester gennem Wix Marketplace og påtager sig ikke noget ansvar eller nogen hæftelse for tjenester tilbudt af Wix Partnere til Wix-Medlemmer på Wix Marketplace.

1.3

Wix Marketplace er et mødested mellem Wix-Medlemmer og berettigede Wix Partnere, hvor Wix-Medlemmer selvstændigt kan kommunikere med Wix Partnere, med det formål at hyre en til at udføre arbejde på en Wix-hjemmeside. Uanset bestemmelserne ovenfor er Wix Marketplace ikke et ansættelsesbureau og tilbyder ikke matching-tjenester, og bortset fra det, der udtrykkeligt er anført heri, fungerer Wix Marketplace ikke som en tjeneste til henvisninger, matching eller ansættelse, og det hverken tilbyder, henviser, leverer, udbyder eller søger at opnå ansættelse eller engagement for nogen af dets Brugere.

1.4

Wix Marketplace-tjenester kan bruges på både gratis og Premium Wix-hjemmesider.

Wix tilbyder ikke selv hjemmesidetjenester på Wix Marketplace og er ikke ansvarlig eller hæfter for tjenester tilbudt af Wix Partnere på Wix Marketplace.

Wix Marketplace er ikke et ansættelsesbureau og tilbyder ikke matchingtjenster.

2. Brug af Wix Marketplace

Wix Partnere

2.1

Wix Partnere kan være berettigede til at tilgå og bruge Wix Marketplace ved at deltage som en Wix Partner i Wix' Partner-program, underlagt Brugsvilkårene for Partner-programmet som anført nedenfor:

Wix Partner-programmet, som for nuværende tilbydes af Wix på da.wix.com/partners, er et program, som er skabt til at hjælpe Wix Partnere med at udvide deres virksomheder, ved at tilbyde adgang til specifikke fordele, som kan omfatte en dedikeret Partner Success Manager, oplæring, prioriteret support og/eller brugen af Wix Marketplace (som gældende). Wix' Partner-program er underlagt Brugsvilkår for Wix Partner-programmet, som kan læses på https://da.wix.com/partner-program-terms-of-use, og er indarbejdet heri ved reference ("Brugsvilkår for Wix Partner-programmet"). Som en Wix Partner, der bruger Wix Marketplace via Wix' Partner-program, forstår og anerkender du, at du har læst, forstår og accepterer Brugsvilkårene for Partner-programmet. 

2.1.1

Adgang til Wix Marketplace er en særlig fordel, som Wix Partnere kan være berettiget til gennem Wix' Partner-program. 

Som deltager i Wix' Partner-program og som fastsat i Brugsvilkårene for Partner-programmet, kan Wix Partnere være berettiget til at få adgang til Wix Marketplace, blandt andre bestemte fordele, ved enten (1) at optjene point påkrævet til at give adgang til bestemte Partner-program Niveauer, og/eller (2) at abonnere på bestemte Partner-pakker (da disse vilkår er defineret i Brugsvilkår for Wix Partner-programmet). Når der gives adgang til Wix Marketplace, vil Wix Partneren få mulighed for at oprette sin profil, og Wix-Medlemmer skal kunne se en sådan profil, når Wix Partneren færdiggør og klikker på "Opdater profil"-knappen som indikeret.

2.1.2

Wix forbeholder sig retten til fra tid til anden at foretage ændringer i Partner-programmet, herunder, men ikke begrænset til, opdateringer eller ændringer i berettigelse til Partner-programmets Niveauer eller  Partner-pakker, herunder, men ikke begrænset til, tilgængelighed og brug af Wix Marketplace som fremsat i Brugsvilkår for Wix Partner-programmet.

2.1.3

Desuagtet ovenstående vil alle Wix Partnere, der har anmodet om adgang til og er blevet godkendt til Wix Marketplace forud for maj 2020, uanset om de ikke har deltaget i Partner-programmet før en sådan dato, fortsat have adgang til og kunne bruge Wix Marketplace, være underlagt alle brugsvilkår fremsat heri.

2.1.4

En Wix Partners berettigelse til adgang og anvendelse af Wix Marketplace sker udelukkende efter Wix' eget skøn og garanterer ikke, at en Wix Partner på Wix Marketplace præsenteres i en minimumsperiode eller i det hele taget. Wix forbeholder sig retten til at fjerne enhver Wix Partner fra Wix Marketplace og kan kræve, at en Wix Partner fjerner Brugerindhold inkluderet på sin Profil efter Wix' eget skøn. Wix skal ikke forpligtes til at angive nogen forklaring vedrørende sin beslutning i denne henseende.

2.1.5

Ved at benytte Wix Marketplace bekræfter, garanterer, anerkender og giver du hjemmel til, at:

  • Alle oplysninger oplyst af dig til Wix og/eller på Wix Marketplace er sande og korrekte. Du er eneansvarlig for redigering og opdatering af sådanne oplysninger på din Profil. Du skal holde alt Brugerindhold på din profil opdateret uden døde links eller misinformation. Du er ansvarlig for at fjerne alt Brugerindhold fra din Profil, som du ikke længere er autoriseret til at bruge. Alle oplysninger, du angiver, skal være sande og aktuelle.

  • Du har de fulde rettigheder og den fulde myndighed til at præsentere og udgive Brugerindhold præsenteret på din Profil og din Portefølje (herunder, men ikke begrænset til, links og tredjepartshjemmesider). Du må ikke indsende, uploade, udgive, vise eller dele Brugerindhold, du ikke har rettighederne til at kopiere, bruge, linke til eller dele i forbindelse med dit formål med at bruge Wix Marketplace. Du skal alene være ansvarlig for enhver skade, der sker som følge af en overtrædelse af brugerrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, eller enhver skade som følge af din uploading, udgivelse eller publicering af Brugerindhold på Wix Marketplace. Du bør have alle påkrævede rettigheder til at præsentere din portefølje.

  • Alle hjemmesider indsendt af dig som en del af din Profil blev udelukkende færdiggjort af dig, og alle hjemmesider er designet på Wix-platformen. Du må ikke annoncere og/eller nævne ikke-Wix-hjemmesider og/eller platforme på din Profil. Hjemmesiderne præsenteret på din Profil bør sandfærdigt afspejle dine kvalifikationer og de ydelser, du er hyret til at udføre.   

2.1.6

Du giver hermed Wix brugsrettighederne i al evighed, globalt og uden opkrævning til alle versioner af din Portefølje og/eller Profil (eller alle dele heraf) til (i) det formål at markedsføre Tjenester til Wix-Medlemmer som anført heri, (ii) Wix' egne marketing- og promoveringsaktiviteter, online og/eller offline og/eller til (iii) udgivelsen af din Portefølje. Du giver afkald på alle krav mod Wix eller på dennes vegne i forhold til alle tidligere, nuværende eller fremtidige moralske rettigheder, kunstneriske rettigheder eller alle lignende globale rettigheder, som du måtte have i forhold til Bruger-hjemmesiderne i din Portefølje, angående sådan tilladt brug.

2.1.7

Du bekræfter og anerkender, at alle Persondata og andre oplysninger (da disse vilkår er defineret i Wix' Privatlivspolitik), du giver Wix, kan blive gjort offentlige og tilgængelige for Wix-Medlemmer og andre besøgende på Wix-hjemmesider, der gennemgår din Profil på Wix Marketplace, og at disse kan benyttes i forbindelse med "Find en Wix Partner til mig"-funktionen.

2.1.8

Du skal efterleve redelige forretningsmetoder og -etikker i kommunikationen med Wix-Medlemmerne. Du bør handle fair og passende overfor dine klienter.

2.1.9

Præsentationsrækkefølgen af Wix Partneres Profiler på Wix Marketplace sker udelukkende efter Wix' eget skøn. Rangering bestemmes ud fra parametre besluttet af Wix. Parametre, der kan have indflydelse på din rangering, omfatter, men er ikke begrænset til, antallet af Brugerhjemmesider du præsenterer på din Profil og typen af feedback, vi måske modtager fra Wix-medlemmer, der har brugt dine Tjenester.

2.1.10

Wix er ikke en ansættelsesservice og tjener ikke som arbejdsgiver for Wix Partnere. Som sådan er Wix Partneren alene ansvarlig for alle forpligtelser i forhold til skat, rapportering eller tilbageholdelse. Du forstår og accepterer, at hvis Wix bliver fundet ansvarlig for rapporterings- eller tilbageholdelsesforpligtelser i forbindelse med Tjenester udbudt eller modtaget af dig, skal du øjeblikkeligt refundere og friholde Wix for alle omkostninger, udgifter og hæftelser (inklusive enhver rente og bøde), der er relateret dertil. Alle Wix Partnere er ansvarlige for betalingen af deres egne skatter.

2.1.11

Alle oplysninger kommunikeret til dig om et Wix-Medlem via Wix Marketplace skal overdrages i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet til Wix af et sådant Wix-Medlem. Wix er ikke ansvarlig for sandfærdigheden eller gyldigheden af de oplysninger, der er angivet af et Wix-Medlem. Wix er ikke ansvarlig for oplysninger angivet af tredjeparter. Du er eneansvarlig for administrationen af Wix-Medlemmers oplysninger i din Partner-oversigt, uanset om sådanne oplysninger er tilføjet og/eller uploadet af dig eller af Wix på dine vegne, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

2.1.12

Wix har rettighederne til at angive instruktioner og retningslinjer i forbindelse med brugen af Wix Marketplace, herunder i forhold til sprog, der benyttes på Profiler og i Porteføljer, og kan instruere Wix Partnere i at benytte specifikke sprog. Wix kan give Wix Partnere retningslinjer for deres brug af Wix Marketplace, herunder, men ikke begrænset til, Wix’ Retningslinjer for matching af leads på Wix Marketplace som kan findes på https://da.wix.com/marketplace/partner-guidelines, og efter Wix' eget skøn forbeholder Wix sig retten til at fjerne en Wix Partner hvis denne ikke overholder eller følger sådanne retningslinjer.  Wix kan pålægge dig at anvende et bestemt sprog på din Profil.

2.1.13

 Wix Partnere kan give adgang til Wix Marketplace som en fordel ved at deltage i Wix Partner-programmet, som fastsat i Brugsvilkårene for Partner-programmet.

Wix forbeholder sig retten til at foretage ændringer og opdateringer af Partner-programmet.

Wix kan efter eget skøn beslutte, hvem der godkendes som en Wix Partner og præsenteres på Wix Marketplace.

Alle oplysninger, du angiver, skal være sande og aktuelle.

Du bør have alle påkrævede rettigheder til at præsentere din portefølje.

Du skal være den entydige designer af hjemmesiderne præsenteret i din portefølje.

Du kan give Wix brugsrettighederne til din Portefølje med det formål at markedsføre Wix Marketplace og/eller dine ydelser.

Oplysningerne, du giver os, kan blive offentliggjort.

Du bør handle fair og passende overfor dine klienter.

Wix afgør hvilken rækkefølge Profilerne bliver præsenteret på Wix Marketplace.

Alle Wix Partnere er ansvarlige for betalingen af deres egne skatter.

Wix er ikke ansvarlig for oplysninger oplyst af tredjeparter. Du er eneansvarlig for oplysningerne i din Partner-oversigt.

Wix kan give dig retningslinjer for din brug af Wix Marketplace samt pålægge dig at bruge et specifikt sprog på din profil. Du skal overholde Wix' retningslinjer og instruktioner.

Wix Partnere er påkrævet at publicere og præsentere deres startpriser for alle Tjenester, de udbyder i deres Profiler.  

2.1.14

Hver Wix Partner må kun have én profil på Wix Marketplace. Du må ikke have mere end én profil på Wix Marketplace.

2.1.15

Wix forbeholder sig retten til at fjerne en Wix Partner fra Wix Marketplace uden nogen former for varsel.

2.1.16

Wix Partnere er påkrævet at præsentere deres priser på deres Profiler.

Du må ikke have mere end én profil på Wix Marketplace.

Wix kan fjerne enhver Wix Partner fra Wix Marketplace uden varsel.

Wix-Medlemmer

2.2

Som et Wix-Medlem, der deltager på Wix Marketplace, accepterer du og indvilliger i, at: 

  • Wix ikke er en arbejdsgiver for nogen Wix Partnere, ligesom Wix ikke superviserer, styrer eller kontrollerer Wix Partneres arbejde eller Tjenester på nogen måde. Wix tilbyder ikke nogen oplæring eller udstyr til Wix Partnere og har ingen kontrol over kvaliteten, timingen, legaliteten, manglende leveringer, betalingsproducerer eller nogen andre aspekter af de Tjenester, der tilbydes af Wix Partnere.
     

  • Alle Wix Partnere tilbyder dig tjenester som en uafhængig kontrahent og er ikke en arbejdstager, joint venture-deltager, partner, agent eller franchisetager af Wix for noget som helst formål.
     

  • Enhver notering af en Wix Partner på Wix Marketplace skal være i overensstemmelse med de oplysninger og den Profil, der er angivet af en sådan Partner. Wix er ikke ansvarlig for sandfærdigheden eller gyldigheden af den information, der præsenteres af Wix-Medlemmer. Wix har ikke nogen forpligtelse til uafhængigt at bekræfte oplysninger som angivet af en Wix Partner, deres erfaring eller oplæring, og skal ikke holdes ansvarlig for repræsentation eller accept af arbejde foretaget af Wix Partnere på Wix Marketplace. 

2.2.1

Efter angivelsen af de oplysninger, der er påkrævet for at deltage i Wix Marketplace (inklusive men ikke begrænset til din e-mailadresse og telefonnummer) og brugen af Wix Marketplace, bekræfter og anerkender du, at Wix kan overføre sådanne oplysninger, såvel som anden påkrævet personlig oplysning på din konto, til de(n) Wix Partner(e), du har valgt, eller som blev tildelt dig via vores Tjenester, og at både Wix og Wix Partner(e), så vidt det er tilladt i gældende lovgivning, kan bruge både personlige og ikke-personlige oplysninger til at facilitere og tilbyde dine anmodede Tjenester. Du anerkender, at Wix Partnere er eneansvarlige for administrationen af oplysninger, inklusive Wix-Medlemmers Persondata, overført fra dem som en del af deres deltagelse i Marketplace.

2.2.2

I forbindelse med din anmodning om Tjenester er du ansvarlig for at angive præcise, relevante og fuldstændige oplysninger til Wix og sådanne Wix Partnere du kontakter via Wix Marketplace.

2.2.3

Under ingen omstændigheder skal en reference af Wix til nogen Wix Partner (herunder, men ikke begrænset til, via "Find en Wix Partner til mig"-funktionen) anses som en godkendelse eller accept fra Wix af en sådan Wix Partner eller nogen af de Tjenester, der tilbydes af dem. Ligeledes skal ethvert link til enhver Wix Partners hjemmeside ikke fremstå som en støtte eller accept af noget ansvar for indholdet eller brugen af en sådan hjemmeside. Som med ethvert køb af et produkt eller en service gennem ethvert medie eller i ethvert miljø, er du ansvarlig for at udøve passende dømmekraft og forsigtighed.

2.2.4

Du accepterer fra tid til anden at modtage beskeder og promoveringsmateriale fra Wix via e-mail eller en anden kontaktmetode, som du har angivet til os (herunder dit telefonnummer til opkald eller SMS), herunder, men ikke begrænset til, beskeder med forskellige Wix Partneres Profiler. Hvis du ikke ønsker at modtage promoveringsmateriale- eller beskeder, kan du når som helst give os besked. 

2.2.5

Wix er ikke en del af en interaktion mellem et Wix-Medlem og en Wix Partner andet end for at sikre en platform til en indledende interaktion mellem et Wix-Medlem og en Wix Partner. Brugere af Wix Marketplace indgår en kontrakt om Tjenester direkte med andre Brugere. Alle forhold mellem Wix-Medlemmer og en Wix Partner noteret på Wix Marketplace vil være i overensstemmelse med de aftalte vilkår mellem et sådan Wix-Medlem og den specifikke Wix Partner, man har besluttet sig for at samarbejde med. Alle betalinger for Tjenester skal foretages direkte til Wix Partneren uden Wix' involvering. Wix tager på ingen måder ansvar for kvaliteten af de leverede Tjenester til et Wix-Medlem af en Wix Partner.

2.3

Du accepterer eneansvar for alle dine aktiviteter ved at bruge Wix Marketplace, herunder dine egne handlinger på hjemmesiden samt alt indhold, du indsender eller præsenterer via Wix Marketplace.

2.4

Du vil ikke deltage i nogen aktivitet, der blander sig i eller forstyrrer funktionen af Wix Marketplace.

2.5

Wix muliggør at både Wix Partnere og Wix-Medlemmer kan give feedback vedrørende Wix Marketplace og købte Tjenester. Sådan feedback kan ses af andre Brugere. Efter Wix' eget skøn kan feedback fjernes, herunder feedback, der kan opfattes som ærekrænkende, bagvaskende, usømmelig, chikanerende, truende, opflammende, voldelig, racistisk, stødende, vildledende eller bedragerisk, som opfordrer til kriminel eller skadelig opførsel, eller som på anden måde krænker Wix eller tredjeparters rettigheder (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivsret, kontraktmæssige eller betroede rettigheder), eller som på anden måde sætter juridiske personer, selskaber eller varemærker i et dårligt eller nedsættende lys uden deres forudgående, eksplicitte godkendelse. Du kan give feedback til Wix om interaktioner med andre brugere og Wix Partnere i forbindelse med Wix Marketplace.

2.6

Wix superviserer ikke nogen Wix Partner.

De webprofessionelle Wix Partnere yder tjenester som uafhængige kontrahenter.

Wix er ikke ansvarlig for oplysninger angivet af en Wix Partner.

Wix kan overføre dine Persondata til den Wix Partner, du har valgt.

De oplysninger, du angiver, skal være sande og nøjagtige.

Wix støtter ikke nogen Wix Partnere.

Du godkender at modtage promoveringsmateriale fra Wix.

Wix tager ikke del i nogen transaktion mellem Wix-brugere og Wix Partnere.

Wix tager ikke del i nogen transaktion mellem Wix-brugere og Wix Partnere.

Du kan give feedback til Wix om interaktioner med andre brugere og Wix Partnere i forbindelse med Wix Marketplace.

3. Persondata

Du kan modtage Persondata om en anden bruger, enten via Wix Marketplace eller direkte fra en sådan Bruger. Ved anmodning om en aftale kan de valgte Wix Partnere f.eks. få kontaktoplysninger til relevante Wix-Medlemmer. De oplysninger, du modtager, enten gennem Wix Marketplace eller direkte fra en anden Bruger, må kun benyttes til din specifikke Tjenesteydelse på Wix-platformen. Enhver anmodning sendt af Wix-Medlemmer til Wix Partnere via Wix Marketplace bør begrænses til en henvendelse vedrørende Tjenester på sådanne Wix-Medlemmers Bruger-hjemmesider og må ikke indeholde ikke-relaterede tilbud, forslag eller anmodninger. 

 

Wix Partnere: For at give dig tilladelse at tilbyde dine services på Markedspladsen, kan Wix give dig adgang til Wix-Brugeres kontaktoplysninger på Wix-platformen, som kan indeholde persondata, i overensstemmelse med Wix’ Brugsvilkår og Privatlivspolitikken og i overensstemmelse med og omfattet af gældende privatlivslovgivning.  Du vedkender og accepterer, at du og Wix, hver for sig, vil agere som adskilte, selvstændige inspektører af Wix-Brugeres Persondata, som er delt med dig af Wix som del af din aktivitet på Wix Marketplace (hvis nogen), når de behandles på Wix-platformen. Både du og Wix skal uafhængigt af hinanden være ansvarlige for at overholde den anden parts respektive forpligtelser som Dataansvarlig med hensyn til Persondata fra Wix-Brugere behandlet på Wix-platformen.  Du anerkender og accepterer yderligere, at Wix ikke er og ikke skal anses som Dataansvarlig for enhver behandlingsaktivitet vedrørende Persondata fra Wix-Brugere, der udføres udenfor Wix-platformen, uanset om det er gennem din virksomhed, personlige e-mail eller på anden vis. Betegnelserne ”GDPR”, ”Persondata” ”Dataansvarlig” og ”Behandling” skal have de betydninger som er beskrevet i Privatlivspolitikken.

Alle Persondata om tredjeparter, som er overført til dig, må udelukkende benyttes til det formål, oplysningerne er beregnet til. Disse oplysninger må ikke videregives til andre.

Partnere: Du og Wix skal hver agere som adskilte, selvstændige Dataansvarlige for enhver brugers Persondata, som gives til dig i forbindelse med dine tjenester på Wix Marketplace, når sådanne Persondata behandles på Wix’ platform. Wix er ikke og skal ikke anses for at være Dataansvarlig for nogen som helst behandlingsaktivitet af sådanne Persondata, som du foretager uden for Wix’ platform.

4. Tvister med tredjeparter

Fordi vi hverken er involveret i Bruger-til-Bruger-handlinger eller kontrollerer Brugeres adfærd, skal Brugere løse problemer, tvister eller bekymringer direkte med hinanden. Enhver kommerciel interaktion med en anden part eller person andre end Wix eller køb af Tjenester fra en sådan part foretages på egen risiko. Hvis du har en tvist med en Bruger, herunder, men ikke begrænset til, deres kundeservice, services, ydelser, betaling og/eller opførsel, skal du håndtere det på den måde, de oplyser dig om. Wix vil ikke optræde som mægler i Bruger-til-Bruger-tvister.

Wix involverer sig ikke i nogen tvist mellem Wix-Brugere og Wix Partnere. Sådanne tvister skal løses direkte mellem Brugerne og Partnerne.

Wix involverer sig ikke i nogen tvister mellem Wix-brugere og Wix Partnere. Sådanne tvister skal løses direkte mellem brugerne og Partnerne.

5. Ansvarsfraskrivelse & Ansvarsbegrænsning

De følgende ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger er supplerende til de ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger, der findes i Wix' Brugsvilkår og Brugsvilkår for Partner-programmet:

A. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF WIX MARKETPLACE, ENTEN SOM WIX PARTNER ELLER SOM WIX-MEDLEM, ER PÅ EGET ANSVAR. I DET OMFANG, LOVEN TILLADER, FRASKRIVER WIX, DENS REPRÆSENTANTER, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER (SAMLET BENÆVNT: "WIX REPRÆSENTANTER") ALT ANSVAR FOR GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, OG DE PÅTAGER SIG INTET ANSVAR I FORBINDELSE MED (A) TJENESTERNE UDBUDT AF WIX PARTNERE PÅ WIX MARKETPLACE SAMT BRUGEN HERAF AF BRUGERE, (B) NØJAGTIGHEDEN OG FULDSTÆNDIGHEDEN AF DENNE HJEMMESIDES INDHOLD ELLER INDHOLDET PÅ ENHVER HJEMMESIDE, DER LINKER TIL DENNE HJEMMESIDE, (C) ENHVER REGISTRERING ELLER PROFESSIONEL AKKREDITERING AF EN WIX PARTNER, (D) RESULTATERNE DER KAN OPNÅS FRA BRUGEN AF WIX MARKETPLACE, (E) RETTIDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, KVALITETEN, BÆREDYGTIGHEDEN, SIKKERHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER TJENESTERNES INDHOLD ELLER ETHVERT PRODUKT, MERCHANDISE, INDHOLD, OPLYSNING ELLER MATERIALE TILBUDT GENNEM ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF WIX MARKETPLACE, OG (F) BÆREDYGTIGHEDEN, LEGITIMITETEN OG ENHVER WIX PARTNERS EVNE TIL AT TILBYDE TJENESTER.

HVERKEN WIX ELLER WIX-REPRÆSENTANTER ER ANSVARLIGE FOR OPFØRSLEN, SÅVEL ONLINE SOM OFFLINE, AF NOGEN WIX MARKETPLACE-BRUGERE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ET MEDLEMS ELLER EN WIX PARTNERS ADFÆRD).

B. SOM SUPPLEMENT TIL BEGRÆNSNINGERNE AF ANSVAR SOM FASTSAT I WIX' BRUGSVILKÅR OG BRUGSVILKÅR FOR PARTNER-PROGRAMMET, SKAL WIX OG WIX-REPRÆSENTANTER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KUNNE HOLDES DIREKTE ANSVARLIGE AF DIG FOR HVERKEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, STRAFBARE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, DER STAMMER FRA KOMMUNIKATION MELLEM WIX-MEDLEMMER OG EN WIX PARTNER ANGIVET PÅ WIX MARKETPLACE.

DU FRASKRIVER DIG TYDELIGT SAMT FRIGØR WIX OG WIX-REPRÆSENTANTER FOR ALT ANSVAR, SAMT ALLE KRAV OG SKADER, DER STAMMER FRA ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE ER RELATERET TIL DISSE TJENESTER. I TILFÆLDE AF AT DU HAR EN TVIST MED EN ELLER FLERE BRUGER(E), FRIGØR DU WIX OG WIX-REPRÆSENTANTER FRA ALLE KRAV ELLER SKADER (AKTUELLE, DIREKTE ELLER INDIREKTE) AF ENHVER ART OG OPRINDELSE, KENDT ELLER UKENDT, FORMODET ELLER EJ, OPLYST ELLER EJ, DER STAMMER FRA ELLER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET TIL EN SÅDAN TVIST. SOM MED ETHVERT KØB AF ET PRODUKT ELLER TJENESTE GENNEM ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ BØR BRUGERE UDØVE DERES BEDSTE DØMMEKRAFT OG FORSIGTIGHED HVOR MULIGT. DIN BRUG AF WIX MARKETPLACE OG TJENESTERNE ER PÅ EGET ANSVAR. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR SKAL GÆLDE I DET OMFANG, LOVEN TILLADER I DEN GÆLDENDE JURISDIKTION. Brugere bør benytte deres bedste dømmekraft ved køb eller udbud af en service.

INTET I BRUGSVILKÅRENE FOR WIX MARKETPLACE ELLER WIX MARKETPLACE UDGØR ELLER ER PÅ NOGEN MÅDER TÆNKT SOM ET RÅD.

Wix giver ikke nogen garantier eller repræsentationer i forbindelse med tjenesterne på Wix Marketplace.

Wix er ikke ansvarlig for nogen som helst brugers adfærd på Wix Marketplace.

Brugere bør benytte deres bedste dømmekraft ved køb eller udbud af en service.

6. Skadesløsholdelse

Udover din forpligtelse til skadesløsholdelse under Wix Brugsvilkår og Brugsvilkårene for Partner-pakken accepterer du at forsvare og skadesløsholde Wix, dens repræsentanter, direktører, interessenter, medarbejdere, affilierede og agenter fra og imod alle krav, skader, forpligtelser, tab, hæftelser, omkostninger, gæld og udgifter (herunder advokatsalærer), der stammer fra: (1) dit brud på tredjepartsrettigheder, herunder ophavsrettigheder, ejendomsret eller retten til privatliv, der stammer fra din Portefølje eller Brugerindhold, eller din brug af Tjenesterne, og/eller (2) din brug af Wix Marketplace og/eller Tjenesterne, herunder i forbindelse med enhver transaktion og interaktion, der stammer fra brugen heraf, og/eller (3) enhver anden påstand om, at din Portefølje og/eller Brugerindhold og/eller din brug af oplysninger givet til dig af en anden Bruger forårsagede skade for enhver Bruger eller tredjepart.

7. Kontakt til kundeservice

Kom i kontakt med os ved at henvende dig til vores Customer Care team.

8. Ændringer

Wix kan med eller uden varsel, til enhver tid og på hvilken som helst måde ændre, suspendere eller afslutte funktionerne på Wix Marketplace og/eller ændre bestemmelserne i disse Brugsvilkår for Wix Marketplace. 

bottom of page