Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
webshop
Bookinger
Begivenheder
Popup
Back Button: Go Previous Page
Fra Certified Code
Gratis

Back Button: Go Previous Page

Fra Certified Code
Navigate effortlessly with Back Button
4.8 (4)
Gratis

Back Button: Go Previous Page-oversigt

    Instant Navigation: Seamlessly return to the previous page with a single click, streamlining user experience.
    Effortless Integration: Easily incorporate the Back Button into your site, enhancing user accessibility without hassle.
    Customizable Design: Tailor the button to match your site's aesthetics, ensuring a cohesive and visually pleasing user interface.
    Enhanced User Engagement: Keep visitors engaged by providing a user-friendly tool that simplifies navigation, fostering a positive interaction with your site.
Back Button: Go Previous Page" is a user-friendly web application designed to enhance the navigation experience for site visitors. With a simple click, users can effortlessly return to the previous page, eliminating the need for multiple clicks or browser functions. The app offers seamless integration, allowing easy implementation into your website without any complex setup. Moreover, the button's design is customizable, ensuring it aligns with the visual aesthetics of your site. By providing this intuitive tool, Back Button aims to improve user engagement by simplifying navigation and contributing to a positive overall browsing experience.
Tilgængelig:Denne app er tilgængelig over hele verden.
App-sprog:
Engelsk
Du kan oversætte alt appindhold, der vises på din hjemmeside til ethvert sprog.

gennemsnitlig bedømmelse

(Baseret på anmeldelser)
20
20
20
20
20
Sorter -anmeldelser efter

Byg og lancer din næste app til mere end 230 mio Wix-brugere